SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.10/12 R.29 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Bronisław Ś m i g aj: Nowa poznańska trasa mostowa 5 Jan Prę d ki: Działalność Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Poznaniu. Aneks: Władze TRZZ w Poznaniu (1957-1960) . 15 Józef M o d r z e j e w s ki: Rozbudowa szkół wyższych w Poznaniu. 33 Mieczysław S Kąp s K i: Czterdzieści lat poznańskich spółdzielni spożywców. .43

MATERIAŁY

Seweryn D z i a m s ki: Poznań literacki . w piętnastoleciu 1945-1960.

Część l. .55 Helena S z a f r a n: Ogrody ozdobne Poznania dawniej a dziś 69 Zofia S e m r a u: Czasopisma poznańskie. Zestawienie tytułów 1 krótka charakterystyka. Część III (1870-1875). .87

ŻYCIE KULTURALNE

Katarzyna Pa j owa: Poznań stolicą Wielkopolskiego Festiwalu Kulturalnego. 103 Józef B a r an o ws Ki: Piosenka o starym Poznaniu 114

Norbert Kar a ś k i e w i c z: Opera poznańska w sezonie 1960/61

Roman H a n c l i k: Premiery oper, operetek i baletów w Operze im St. Moniuszki w Poznaniu od 2 VI 1945 do końca sezonu 1959/60 Część I. Opery. 122

KRONIKA

Tadeusz J a n o w i c z, Tadeusz Henryk N owak, i Ireniusz S o l i ń s K i: Laureaci Nagród Wojewódzkich za rok 1960. .131 Stefan Alexandrowicz. .132 Roman Drews. .133 Józef Flieger. .135 Eugeniusz Paukszta .136 Jerzy Frąckowiak .137 Janusz Matuszyński .138 Henryk Anders.

Edmund Makowski Aleksandra Misterska Zbigniew N ożyński Czesław Ożarzewski Krystyna Woźniak Jerzy Ziółek

.138 .139 .140 .140 .141 .141 .. 142 .142

Z żałobnej karty Witali s D o r o ż a ł a: Stanisław Kwaśnik

.144

Jubileusze Eugeniusz C o f t a: Franciszek Hryniewicz.

.147

Sprawozdania Marian G e n o w e fi ak: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone sprawom budżetowym, polityki lokalowej i budownictwa w latach 1961-1965. Aneks: Skład komisyj Rady Narodowej m. Poznania 150

Recenzje Witold E n g e l: O Targach w ciągu wieków Henryk M a c i e j e w s ki: Sto lat wielkopolskiego przemysłu Witold P a w l i k o w s ki: Bibliografia historii Poznania .

171 173

Zdjęcia Witolda Czarneckiego, Barbary Gerlach, Henryka Ignora, Stanisława Kaczmarka, Wojciecha Kujawy, Franciszka Maćkowiaka, Maksymiliana Myszkowskiego, Kazimierza Przychockiego; Spółdzielni Pracy "Fotos", Jarosława Stanisławskiego i Grażyny Wyszomirskiej

R y s u n ki: Czesławy Bojanowskiej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.10/12 R.29 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry