SPROSTOWANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.07/09 R.29 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

1. Do artykułu pL Nowe akcenty architektoniczne w śródmieściu Poznania plora mgra Józefa Modrzejewskiego, zamieszczonego w nrze 2/61 "Kroniki" zakradły się przykre błędy, zniekształcające sens trzeciego ustępu części zatytułowanej "Kierunek - zachód" (str. 58-59). Fragment ten w poprawnym brzmieniu podajemy poniżej: Po stronie północnej ul. Zwierzynieckiej obok hotelu "Orbis" i sześciokondygnaeyjnego biurowca dla pracowników geodezji staną jeszcze dwa biurowce (dla przemysłu ziemniaczanego). Wszystkie te obiekty razem z wysokościowym budynkiem mieszkalnym stworzą zespół o zróżnicowanym programie śródmiejskim. Propozycje projektowe dotyczące południowej strony ul. Zwierzynieckiej, jakie wpłynęły na wewnętrzny konkurs w "Miastoproj ekcie", dostarczyły dwojakich rozwiązań. Trzy koncepcje nawiązały do istniejących gabarytów bloku ulicy Zey1anda i kończyły w sposób poprawny, ale konwencjonalny pewien fragment zabudowy. Czwarta natomiast (projekt Henryka Jarosza, Witolda Milewskiego, Zygmunta Skupniewicza) wprowadza nową organizację przestrzenną, a poza tym jest tańsza od konwencjonalnej w realizacji. Autorzy proponują zamknięcie zwartej zabudowy ul. Zey1anda przy narożniku ul. Zwierzynieckiej jednym budynkiem mieszkalnym, a następnie wprowadzają równolegle do ulicy Zwierzynieckiej niską wiatę, wspartą o dwa małe elementy usługowe. Na wewnętrznym zapleczu umieszczają pawUon i dwa wieżowce 16 kondygnacyjne. Oba budynki wysokościowe stanowią z jednej strony potrzebne akcenty pionowe dla bryły hotelu "Orbis", a z drugiej efektownie zamykają perspektywę starego śródmieścia. W ten sposób wytwarza się ciekawa plastycznie i kompozycyjnie nowa zachodnia część śródmieścia oraz interesujący punkt wyjścia dla późniejszej przebudowy dawnego city.

2. Nazwisko projektanta na str. 59 i 61 brzmi: Jerzy Liśniewicz.

3. Na str. 59 i 61 zamieniono klisze. Poniżej zamieszczamy klisze powtórnie wraz z prawidłowymi podpisami:

Collegium Pnilosophicum.

icepcjl (J erzy Lisniewicz

Makieta I I Ikoni Lech Sterna!)

Dom Technika - Makieta (front} (Henryk Jarosz, Jerzy Liśniewicz i Jan Wellenger)

4. W notatce biograficznej o prof. drze Gerardzie Labudzie na str. 99 wiersz 5 winien brzmieć: pracując w "Archiwum Wielopolskich" ...

Za pomyłki gorąco przepraszamy mgra Józefa Modrzejewskiego, inż. arch. Jerzego Liśniewicza, prof. dra Gerarda Labudę i wszystkich Czytelników.

Kolegium

Redakcyjne

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.07/09 R.29 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry