SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.07/09 R.29 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Marian G e n o w e f i ak: Pierwsza sesja Rady N arodowej miasta Poznania .5 Aneks: Wyniki wyborów do rad narodowych w Poznaniu Obwieszczenie Komisji Wyborczej dla miasta Poznania o wynikach wyborów do rad narodowych w Poznaniu Radni Rady Narodowej miasta Poznania .19

ARTYKUŁY

Tadeusz J a n k o w s ki: Pierwszy polski dziennik w Poznaniu "Gazeta Polska" (1848-1850). .25

MATERIAŁY

Seweryn D z i a m s ki: Polityczne organizacje akademickie w Poznaniu w latach 1934-1939 w świetle sprawozdań sytuacyjnych wojewody poznańskiego. Część 11 .43 Zbigniew M i k a, Wiesław P o r z y c ki, Mieczysław Skąp s ki: Trzydzieści lat Poznańskich Zakładów Elektrotechnicznych "Alco" w Poznaniu 57

2YCIE KULTURALNE

Norbert Kar a ś k i e w i c z : Międzynarodowe konkursy skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego. .67 Aneks: Międzynarodowe konkursy im. Henryka Wieniawskiego w latach 1935-1957 (Uczestnicy konkursów skrzypcowych Laureaci konkursów skrzypcowych - Sąd konkursowy - Konkurs kompozytorski w r. 1957 - Konkurs lutniczy w r. 1957) 77

KRONIKA

Odznaczeni Zenon Kar p i ń s ki: Andrzej Drozdowski Roman Pawłowicz.

Ireneusz S o l i ń s ki: Kazimierz Przestański Tadeusz Ś w i t a ł a: Bronisława Wojciechowska Ludwik G r aj: Stanisław Wróblewski Z żałobnej karty Jan S o ś n i c ki: Wspomnienie pośmiertne o Marcinie Milczyńskim 87

.81 .82 .82 .84 .85 Jerzy Ł a n g o w s ki: Omówienie wykonania terenowego planu gospodarczego miasta Poznania za rok 1960. .89 Helena S z a fr a n: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w roku 1960. .95 Urszula Pa ul ówn a: Wydarzenia w Poznaniu w roku 1960. Część II 97

Recenzje Tadeusz O r l i k: Program najbliższych lat 101 Mirosława S t e m p n i e w i c z: Druki wielkopolskie z XVI - XVIII w oraz Wielkopolska w dawnej kartografii 105 Stanisław K u b i ak: Z dziejów pracy organicznej 108 Adam D u b o w S K i: Poznańskie wspominki 110 Daria H e r m a n : Krzysztof Opaliński - wojewoda poznański Ul

Z dj ę c i a Adama Daneckiego, Franciszka Maćkowiaka, Henryka Matuszewskiego, Leona Perza, Kazimierza Przychodzkiego, Stanisławy Ryś i Grażyny Wyszomirskiej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.07/09 R.29 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry