REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.07/09 R.29 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Aleksander Anho1cer, Franciszek Frąckowiak, Ignacy Kaczmarek Roman Kozak, Jerzy Łangowski, Władysław Markiewicz, Eugeniusz Morski, Stefan Olszowski, Janusz Przewoźny (przewodniczący), Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji) , Józef Tułasiewicz, Stanisław Waszak, Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, Nowy Ratusz

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Przedsiębiorstwo Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wilcza 46 za pośrednictwem PKO konto nr 1-6-1(0)20. Egzemp1arze zdezaktualizowane można zamawiać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 9.

Okładkę projektowała Maria Dolna

Wydano na Prerydium Radyzlecenie Wydziału Kultury Narodowej miasta Poznania

WYDAWNICTWO

POZNAŃSKIE

P O Z N AN 1961

Nakład 1325 + 100 egzemplarzy. Ark. wyd. 9,7 ark. druk 7,13 Oddano do składania 28 VII 1961. Podp. do druku 26IX 1961. Druk ukończ, we wrześniu 1961 Papier druk. satyn. ki. III 80 g 70x100 cm z fabryki w Kluczach. E-6.

Zamówienie nr 511/96. Cena zł 7,DRUK. UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAN, ul. Fredry 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.07/09 R.29 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry