ŻYCZENIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.04/06 R.29 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

MINISTRA

HANDLU

ZAGRANICZNEGO

W BOGATEJ historii miasta Poznania Międzynarodowe Targi Poznańskie, które w bieżącym roku odbywają sią po raz trzydziesty, stanowią piękną kartę. Sięga ona swym znaczeniem nie tylko poza ramy miasta i województwa, ale i poza granice naszego kraju. W rozwoju wymiany handlowej Polski ze światem, wykazującym zwłaszcza w ostatnich latach silną dynamikę wzrostu, Międzynarodowe Targi Poznańskie spełniają doniosłą rolę. Tutaj bowiem możliwy jest znacznie szerszy niż to ma miejsce na imprezach targowych i wystawach zagranicznych pokaz dorobku wytwórczości Polski w dziedzinie przemysłu, rolnictwa i rzemiosła. Dzięki temu też znacznie szersze są tutaj możliwości wprowadzenia do eksportu polskiego nowych asortymentów. BezPośredni kontakt krajowych producentów Z zagranicznymi odbiorcami, jaki ma miejsce w czasie trwania Targów, pomaga w dostosowaniu się przemysłu polskiego do życzeń klientów zagranicznych, wpływa na doskonalenie produkcji. Znaczenie tych kontaktów wzrasta coraz bardziej w miarę zwiększania się udziału w naszym eksporcie maszyn i urządzeń oraz dóbr konsumpcyjnych użytku trwałego. Rosnąca stale liczba wystawców Z różnych krajów na MTP jak też i coraz szerszy udział w nich obok krajów socjalistycznych i krajów zachodnioeuropejskich również krajów zamorskich - jest zewnętrznym sprawdzianem znaczenia Targów Poznańskich. Znaczenie to nie ogranicza się do krajów, Z którymi Polska pozostaje w kontaktach handlowych. Coraz wyraźniej rysuje się rola Targów jako ważnego punktu na drodze wymiany handlowej między Wschodem i Zachodem. Niezależnie jednak od swego międzynarodowego handlowego charakteru również dla samego miasta Poznania Targi są wydarzeniem o dużej doniosłości. Miasto Targów - ta nazwa utarła się już w Polsce jako synonim Poznania. Mieszkańcy Grodu Przemysława słusznie widzą w tej nazwie powód do dumy. Ale jest ona zarazem zobowiązaniem zarówno dla władz miejskich jak i dla społeczeństwa poznańskiego. Zobowiązaniem do szczególnej troski o wygląd zewnętrzny miasta, o właściwą kulturalna atmosferę, o zapewnienie sprawności usług. skie otwarły swe podwoje. Jubileusz Targów jest jednocześnie jubileuszem miasta, które w miarę posiadanych do dyspozycji środków i możliwości stara się o rozbudowę targowego zaplecza. Życzę władzom miejskim i społeczeństwu Poznania, by równolegle Z rozwojem Międzynarodowych Targów Poznańskich zwiększał się stopień zaspokojenia potrzeb miasta i jego mieszkańców.

PROF DR WITOLD TRĄMPCZYNSKI MINISTER HANDLU ZAGRANICZNEGO

Warszawa, w czerwcu 1961 r.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.04/06 R.29 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry