SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.04/06 R.29 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Życzenia Ministra Handlu Zagranicznego prof, dra Witolda Trąmpezyńskiego. .5

ARTYKUŁY Stefan A s k a n as, dyrektor MTP: Znaczenie Międzynarodowych Targów Poznańskich dla rozwoju handlu zagranicznego. .7 Witold E n g e l: Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy Międzynarodowych Targów Poznańskich .17 Franciszek Jaś k o w i ak: Międzynarodowe Targi Poznańskie a poznański ośrortsk ruchu turystycznego cudzoziemców 3 9

MATERIAŁY Jan Żak : Wczesnośredniowieczne osadnictwo na Ostrowie Poznańskim w Poznaniu w świetle badań wykopaliskowych w r. 1960 45 Józef M o d r z e j e w s ki: N owe akcenty architektoniczne w śródmieściu Poznania .56 Adam Ł o p a t k a: Plan rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w datach 1959-1965. .63 Stanisław Koł a c z k o w s ki: Problemy wodne Poznania 7 8

ZYCIE KULTURALNE Norbert Kar a ś k i e w i c z: Poznańskie chóry.

Włodzimierz K a m i ń s ki: Z przebiegu do Międzynarodowych Konkursów im. w r. 1962.

.85prac przygotowawczych Henryka Wieniawskiego

.93

KRONIKA Tadeusz O r l i k: Laureaci nagród miasta Poznania za rok 1960 .

Zdzisław Górzyński Jerzy Korczak Gerard Łabuda Stanisław Strugarek Zdzisław Pazoła Antoni Swierezyński Witold Milewski Zygmunt Skupniewicz Witold Jurczyk Andrzej Kandziora Bolesław Wiewióra Jan Woj c i e c h o w s ki: Wspomnienie pośmiertne o Bronisławie Niklewskinrr .109

Jubileusze Czesław K u d z i n o w s ki: Prof. Mikołaj Rudnicki

.112

Sprawozdania Henryk K o n d z i e l a: Sprawozdanie z działalności Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Poznaniu .115 Tadeusz M a g a c z: Dziesięć lat Młodzieżowego Domu Kultury w Poznaniu .II 9 Zygmunt Wo l n i e w i c z: Piętnaście lat działalności Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy w Poznaniu .121

Streszcz en i a

Co,n;ep)l(aHHe.

Resume.

Summary.

Kurzfassung.

.123 .136 .151 .166

Zdjęcia Witolda Czarneckiego, Janusza Korpala, Maksymiliana Myszkowskiego, Aldony Nitischke, Zygmunta Pniewskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Stanisławy Ryś, Grażyny Wyszomirskiej i Władysława Żywienia

R y s u n k i Ludwika Fijała

Z'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.04/06 R.29 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry