REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.04/06 R.29 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Aleksander Anho1cer, Franciszek Frąckowiak, Ignacy Kaczmarek Roman Kozak, Jerzy Łangowski, Władysław Markiewicz, Eugeniusz Morski, Stefan Olszowski, Janusz Przewoźny (przewodniczący), Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji), Józef Tułasiewicz, Stanisław Waszak, Jerzy Ziółek

Adres Redakcji: P o z n a ń, Nowy Ratusz

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Przedsiębiorstwo Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wilcza 46 za pośrednictwem PKO konto nr 1-6-100020. Egzemplarze zdezaktualizowane można zamawiać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy ł Książki "Ruch" w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 9.

Okładkę projektowała Maria Dolna

Wydano na zlecenie "Wydziału Kultury Prerydium Rady Narodowej miasta Poznania

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAN 1%1 Nakład 4400 + 100 egz. Ark. wyd. 14,1, ark. druk. 11,25 + 2 wkł. Oddano do składania 24 IV 1961. Podpis, do druku 3 VI1961. Druk ukończ, w czerwcu 1961. Papier druk. satyn. ki. III 80 g 70X100 Cm z fabryki w Kluczach. E-7.

Zamówienie nr 301/75. Cena zł 7,DRUK. UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAN, ul. Fredry 10 mm

· "" .. m i r ęp )];1

->KMVIp ....*. M M M M T

..n: Ira r , rrrrr n I k -Ni i 1 Ummm,n;m

A A « W « A :

IlI)II a III jIIIIII III IIIIIIIIIIIIutIIIIII? - 111 mirMTe!

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.04/06 R.29 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry