SOLIŚCI POLSCY NA KONCERTACH SYMFONICZNYCH FILHARMONII POZNAŃSKIEJ W LATACH OD 1947 DO 1959/60*

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.01/03 R.29 Nr1

Czas czytania: ok. 11 min.

Zygmunt Lisicki: 16. VI Stanislaw Szpinalski: 19. V

Maria Bielińska- Riegerowa: 24. V Jan Ekier: 9. II, 21. VI Jan Hoffman: 19. V Raul Koczaiski: 10. XI Zygmunt Lisicki: 22. XII

PIANIŚCI 31. VII. 1947

1. I.

Maria Bielińska- Riegerowa: 6. V Halina Czerny-Stefańska: 10. VI Zbigniew Drzewiecki: l i 2. X, 13 i 14. IV Jan Ekier: l i 2. X, 13 i 14. IV Jan Hoffman: l i 2. X, 13 i 14. IV Zygmunt Lisicki: 19. XII

Halina Czerny-Stefańska: 11 i 13. XI Zbigniew Drzewiecki: 6, 27 i 29. I, 6 i 7. V Jan Ekier: 7. X, 6. I, 14 i 16. IV, 6 i 7 V Jan Hoffman: 18 i 20. XI, 6. I, 28 i 29. IV, 6 i 7. V Franciszka Kielasińska: 6. XI, 21. XII Gertruda Konatkowska: 9 i 11. XII

Ryszard Bakst: 13. X Zbigniew Drzewiecki: 12 i 14. I Jan Ekier: 29. IX, 30. III, l. IV Krystyna Jastrzębska: 6. X Władysław Kędra: 15. i 17. VI Franciszka Kielasińska: 16. i 18. III

Halina Czerny-Stefańska: 14 i 16. IX Zbigniew Drzewiecki: 7 i 9. III, 16. VI Jan Ekier: 28 i 29. III, 16. VI Barbara Hesse- Bukowska: 2 i 4. V Jan Hoffman: 18. VI Olga Iliwicka: 19 i 21. X, 4 i 6. IV Klara Langer- Danecka: 22 i 24. II

Henryk Sztompka: 27. I

1947/48 Nadzieja Padlewska: 4. V Edmund Rezler: 18. I Stanisław Szpinalski: 26. I Zbigniew Szymonowicz: 11. IV Bolesław Woytowicz: 8. III

1948/49

Franciszek Łukasiewicz: 11. II Barbara Muszyńska: 29. X Stanisław Staniewicz: 25. III Stanisław Szpinalski: 22. I Zbigniew Szymonowicz: 12. XI

1949/50

Zygmunt Lisicki: 27 i 28. V Stanisław Szpinalski: 9 i 11. VI Zbigniew Szymonowicz: 24 i 26. II Maria Wiłkomirska: 13 l 15. I Bolesław Woytowicz: 6 i 7. V Tadeusz Żmudziński: 3 i 5. II

1950/51 Zygmunt Lisicki: 11 i 13. V Franciszek Łukasiewicz: 13. X Waldemar Maciszewski: 30. XI Regina Smendzianka: 24 i 25. II Stanisław Szpinalski: 27 i 29. X, 13 i 15. IV Henryk Sztompka: 10 i 12. XI

1951/52 Piotr Łoboz: 4 i 6. I Stanisław Szpinalski: 8 i 10. II, 30 i 31.

Henryk Sztompka: 16 i 18. V Maria Wiłkomirska: 12 i 14. X Bolesław Woytowicz: 30. XI, 2. XII Tadeusz Żmudziński: 21 i 23. IX

. · Wykaz powyższy nie uwzględnia dyrygentów i solistów, absolwentów PWSM, występUJących na koncertach dyplomowych, f»» r? . W»** S

/*. n:

Anna

Jan Bereżyński: 20 i 22. II Halina Czerny-Stefańska: 29, 30 i 31. V Jan Ekier: 14 i 16. XI, 4. XII, 24 i 26. I Barbara Hesse- Bukowska: 9 i 11. I Jan Hoffman: 31. X, 2. XI Olga Iliwicka: 23 i 24. I Franciszka Kielasińska: 29. IV Władysław Kadra: 7 i 9. XI, 27 i 29. III

Ryszard Bakst: 14 i 16. V Edwarda Chojnacka: 12 i 14. II Andrzej Czajkowski: 10. II Zbigniew Drzewiecki: 23 i 25. X Jan Ekier: 4 16. IX, 27 i 28. V Lidia Grychtołówna: l. III, 2. V» Barbara Hesse- Bukowska: 11 i 13. VI Tadeusz Kerner: 10. II Władysław Kędra: 9 i 11. X. 4, 5 i 6. VI

Józef Baszyński: 15, 16 i 17. IV Andrzej Czajkowski: 10 i 11. VI Halina Czerny-Stefańska: 27 i 28. V, i 23. VII Zbigniew Drzewiecki: 3 i 5. IX Jan Ekier: l l 2. IV Lucjan Galon: 17 i 19. XII Barbara Hesse- Bukowska: 20 i 21 V

Halina Czerny-Stefańska: 11 i 12. V Zbigniew Drzewiecki: 2, 3 i 4. III Jan Ekier: 3 i 5. II Lucjan Galon: 10 l 12. II Lidia Grychtołówna: 23 i 24. HI Adam Harasiewicz: 3. XII, 15, 16 i Barbara Hesse- Bukowska: 18 i 19. V

Zbigniew Drzewiecki: 17 i 18. V Lidia Grychtołówna: l i 2. II Barbara Hesse- Bukowska: 9 i 10. XI, 26 i 27. IV Jan Hoffman: 18 i 19. I Władysław Kędra: 22 i 23. HI Franciszka Kielasińska: 29 i 30. XII, 21.

Gertruda Konatkowska: 21 i 22. XII

Ryszard Bakst: 14 i 16. II Halina Czerny- Stefańska: 25 26. X, 13 i 14. VI Zbigniew Drzewiecki: 22 i 23. XI Jan Ekier: 22 i 23. XI, 30. XI Barbara Grajewska***: 7 i 8. III Barbara Hesse- Bukowska: 7. VI Jan Hoffman: 22 i 23. XI

* P_Q ranek i wieczór; ** W muszli parku im. Kasprzaka;

Bystrzonowska

1952/53

Regina Smendzianka: 13 i 15. H Henryk Sztompka: 6 i 7. III Zbigniew Szymonowicz: 15 i 17. V Maria Wiłkomirska: 10 i 12. IV Bolesław Woytowicz: 30 i 31. I Janina Wysocka-Ochlewska: 20 i 22.

Tadeusz Żmudziński: 5 i 7. VI

1953/54 Franciszka Kielasińska: 30 i 31. X Edwin Kowalik: 7. IV Leokadia Kozubek: 14. VI Miłosz Magin: 14. VI Regina Smendzianka: 19 i 21. II Henryk Sztompka: 18, 19 i 20. XII Zbigniew Szymonowicz: 5 i 6. III Bolesław Woytowicz: 15 i 17. I Tadeusz Żmudziński: 13 i 15. XI

1954/55 Jan Hoffman: 19 i 21. XI Władysław Kędra: 9 * i 10.

22 18 i 19. II, 2. V Edwin Kowalik: 13 i 14. V Władysław Szpilman: l i 3. X Bolesław Woytowicz: 4 15. XII Michał Żmijewski: 15, 16 i 17. IV

1955/56 Jan Hoffman: 3 l 5. II Władysław Kędra: 6, 7 i 3. IV Franciszka Kielasińska: 21 i 22. X Ewa Korniszewska ***: 20 i 21. IV Miłosz Magin: 11. XII Stanisław Szpinałski: 8 i 9. X Bolesław Woytowicz: 13 i 14. I

1956/57 Ewa Korniszewska **.: 23 i 24. XI Klara Langer- Danecka: 7 i 8. XII Alfred Miiller: 15 i 16. II Zbigniew Szymonowicz: 3 i 5. X Józef Walczak: 15 i 16. III Bolesław Woytowicz: 18 i 19. I Tadeusz Żmudziński: 22 i 24. II

1957/58 Ewa Kanduiska ****: 7 i 8. III Franciszka Kielasińska: 17 i 18. I Alfred Miiller: 21 i 22. III Regina Smendzianka: 28 i 29. III Zbigniew Szymonowicz: 11 i 12. IV Józef Walczak: 4 i 5. I Bolesław Woytowicz: 22 i 23. XI Tadeusz Żmudziński: 15 i 16. XI, 21. II

*** 12-letnia pianistka;

Uczennica PSM;

Janina Baster: 12 i 13. XII Janusz Dolny: 12 i 13. XII Lidia Grychtolówna: 3 i 4. X Barbara Hesse-Bukowska: 16 i 17. I Franciszka Kielasińska: 2 i 4. V Irena Sijałowa: 19 i 20. XII

Aleksandra Ablewicz: 11 i 12. IX Janina Baster: 4 i 5. III Halina Czerny-Stefańska: 27 i 28. XI Janusz Dolny: 4 l 5. III Zbigniew Drzewiecki: 22 i 23. I Jerzy Godziszewski: 11 i 12. IX Lidia Grychtolówna: 12 i 13. II Władysław Kędra: 4 i 6. IX

1958/59 Regina Smendzianka: 12 i 13. IX, 27 1 28.11 Maria Szmydówna: 20 i 21. III Zbigniew Szymonowicz: 23 i 24. I Henryk Sztompka: 19 i 20. IX Tadeusz Żmudziński: 13 i 14. II

1959/60 Franciszka Kielasińska: 31. I, l. II Leokadia Kozubkówna: 11 i 12. III Klara Langer- Danecka: l i 2. IV Irena Sijałowa: 11 i 12. XII Regina Smendzianka: 25 i 26. IX, 13 1 14. V Sonia Sniechota-Ogłoza: 19. IX Ewa Wolak *: 7. XI Tadeusz Żmudziński: 11 i 12. VI

SKRZYPKOWIE l. I. - 31. VII. 1947 Eugenia U mińska: 2. V

Zdzisław J ahnke : 31. III

Mieczysław Giżelski: 7. VI Zdzisław Jahnke: 9. XII

Grażyna Bacewiczówna: 22. IV Irena Dubiska: 28. I Mieczysław Giżelski: 18. IH

1947/48 Władysław W ochniak: 10. V

1948/49 Adam Kuryłło: 29. IV Eugenia U mińska: 22. X Tadeusz Wroński: 13. V

1949/50

Stanisław Bocek: 14 i 16. IV Mieczysław Giżelski: 10 i 12. II, 21 i 23. IV, 28 i 29. IV, 6 i 7. V, 12 l 14. V Zdzisław Jahnke: 3 i 5. HI, 6 i 7. V Witold Krotkiewski: 21 i 23. IV

Ireneusz Bogajewicz: 9 i 11. HI Irena Dubiska; 8 i 10. VI Mieczysław Giżelski: 4 i 6. V

Stanisław Bocek: 6 i 8. VI Mieczysław Giżelski: 6 i 8. VI Henryk Keszkowski: 27. VI

Grażyna Bacewiczówna: 5 i 7. IX Zenon Bąkowski: 10 i 12. X, 27. XI Irena Dubiska: 8 i 10. V Igor Iwanow: 25. XI, 15. XII Józef Kania: 3. X, 25. XI Si. Lenz- Lewandowski: 29. XI

Henryk Palulis: 14 i 16. X Leszek Rezler: 6 i 7. V Tadeusz Szulc: 6 i 7. V Eugenia Umińska: 17 i 19. HI Tadeusz Wroński: 21 i 23. IV

1950/51 Henryk Palulis: 30. III, l. IV Wanda Wiłkomirska: 30. XI Tadeusz Wroński: 22 i 23. VI

1951/52 Henryk Palulis: 5 i 7. x Eugenia U mińska: 25 i 27

1952/53 Zygmunt Murawski: 29. XI Henryk Palulis: 29. XI, 15. XII Edward Statkiewicz: 25. XI, 15. XII Eugenia Umińska: 10. XII, 8 i 10. V Wanda Wiłkomirska: 27. XI, 13. XII Tadeusz Wroński: 26 i 28. IX, 12 i 14. VI

* 15-letnia uczennica Liceum im. Fryderyka Chopina w Krakowie.

Anna

Bystrzonowska

Stanisław Bocek: 4 i 6. XlIII Mieczysław Giżelski: 2 i 4. IV Igor Iwanow: 27 i 29. XI Henryk Palulis: 7 i 8. XI, 14

1953/54 i 13. XII Edward Statkiewicz: 11 i 13. IX Eugenia U mińska: IS i 18. X, 26 i 28.

Tadeusz Wroński: 25 i 27. IX, 12. III

Irena Dubiska: 15, 16 i 17. IV Andrzej Rozraarynowicz: 5 i 7. XI Fryderyk Sadowski: 10 i 12. XII

1954/55 Eugenia U mińska: 12 i 14. XI, 17. I Wanda Wiłkomirska: 24 i 26. IX Tadeusz Wroński: 29 i 31. X

Stanisław Bocek: 20, 21 i 22.

Irena Dubiska: 13 i 14. IV Igor Iwanow: 27 i 28. IV

1955/56 Eugenia Umińska: 9 i 10. III Wanda Wiłkomirska: 14 i 15. X Tadeusz Wroński: 27 i 28. I

Stanisław Bocek: 23 i 24. XI, 30. XI, 2.

29 i 30. III Mieczysław Giżelski: 23 i 24. XI, 30. XI 2. XII

1956/57 XII, Edward Statkiewicz: 16 i 17. XI Eugenia U mińska: 8 i 9. IX Wanda Wiłkomirska: 24 i 25. V Tadeusz Wroński: 25 i 26. I

Benon Borowiński: 7. X Mieczysław Giżelski: 14 i 16. II Henryk Palulis: 7 l 8. II Zenon Płoszaj: 12. XII

1957/58 Andrzej Rozmarynowicz: 4 i 5.

Eugenia Umińska: 8 i 9. XI Tadeusz Wroński: 25 i 26. IV

Irena Dubiska: 13 i 14. III Mieczysław Giżelski: 17 i 18. IV

1958/59 Edward Statkiewicz: 6 i 8. II Eugenia U mińska: 17 i 18. X

Stanisław Bocek: 27 i 28. XI, 8 i 10. I Irena Dubiska: 27 i 28. V Mieczysław Giżelski: 27 i 28 XI, 11 i 12. XII, 13 i 14. IV Igor Iwanow: 2 i 3. X

1959/60 Henryk Keszkowski: 22 i 23. IV Henryk Palulis: 20 i 21. XI Czesław Salwa: 8 i 10. I Edward Statkiewicz: 15 i 16. I Eugenia Umińska: 26 i 27. II

ŚPIEWACY

Jerzy Sergiusz Adamczewski: i 25. III Jerzy Garda: 26. IV

1947/48 14. III, 24 Maria Sowińska: 14. III, 24 i 25. HI Emma Szabrańska: 24 i 25. III

Ewa Bandrowska-Turska: 5. XI Stanisława Hoffmanowa: 18. II Olga Łada: 3. XII

1948/49 Karol Urbanowicz: 14.

Józef Woliński: 14. I

Jerzy Sergiusz Adamczewski: 14 i Ewa Bandrowska-Turska: 16. XII Alina Boleehowska: 25 i 27. XI Zofia Chwoyka-Charłampowicz: 14 i 16. IV, 16 i 18. VI Wanda Falak-Zielińska: 28 i 29. IV, 6 i 7. V Janina Hupertowa: 28 i 29. IV

1949/50 16. IV Aleksander Klonowski 12 IV, 6 i 7. V Edmund Kossowski: 6 i 7. V Józef Prząda: 14 i 16. IV, 2 i Emma Szabrańska: 28 i 29. IV, Krystyna Szczepańska: 20 i 22.

Stefan Szurko: 21. XII Karol Urbanowicz: 2 i 4. VI

14.

4. VI 7. Vpolscy

Filharmonii

Poznańskiejlatach

1947-1959/60

Jerzy Sergiusz Adamczewski: 9 Alina Bolechowska: 30. XI Ada Kluż: 16 l 18. II

11. II

1950/51

B a r b a raK o s t r z e w s k a: 29, 3 O i 31. X I I Wanda Wermińska: 6 ł 8. IV

1951/52

Longina Adamiakówna: 16 1 18. XI Felicja Kurowiak: 28, 29 i 30. III, 20 21. VI Alina Bolechowska: 13 i 15. VI Aleksandra Łacińska: 16 1 18. XI H alina Dudicz - La toszewska: 2 1 4. XI Kazimiera Madejówna: 16 i 18. XI Janina Hupertowa: 13 1 15. VI Bogdan Ratajczak: 16 i 18. XI Aleksander Klonowski: 13 1 15. VI Kazimierz Sandurski: 16 i 18. XI Ada Kluż: 28, 29 i 30. UJ, 20 1 21 VI Maria Sowińska: 14 16. III Stanisław Kolanda: 16 1 18. XI Emma Szabrańska: 13 i 15. VI Edmund Kossowski: 28, 29 i 30. III, 13 15. Sławomir Żerdzicki: 28, 29 i 30. III, 16 18.

VI, 20 i 21. VI V, 20 i 21. VI

Maria Drewniakówna: 4. XII Maria Fołtynówna: 4. XII Antonina Kawecka: 22 i 23. V Ada KI uż: 19, 20 i 21. VI Edmund Kossowski: 27 29.

i 21. VI

Mieczysław Czepulonis: 25 i 26. VI Wanda Jakubowska: 12. III Bolesław Matuszak: 25 i 26. VI Józef Prząda: 26 i 28. III

Alina Chocieszyńska: 15 i 16. VII Mieczysław Czepulonis: 7. IV, 15 Maria Drewniakówna: 3. V Stefan Kosiński: 24 i 25. VI Bolesław Matuszak: 7. IV, 15 i 16. VII Halina Mickiewiczówna: 8 19. VII Aleksandra Mockowa: 4 15. XII Janina Parzybokówna: 7. IV, 15 ł 16. VII

1952/53 Barbara Kostrzewska: 24. X Felicj a K urowiak: 19, 20 i 21. VI Irena Szulc-Kruk: 20 i 22. II Irena Winiarska: 6 i 8. II Stefania Woytowicz: 16 i 18. I Sławomir Żerdzicki: 19, 20 i 21. VI

1953/54 Franciszek Skibiński: 25 i 26. VI Jerzy Sobolewski: 25 i 26. VI Maria Sowińska: 9 11. IV Józef W oliński: 11 i 13. IX

1954/55

Józef Prząda: 25 i 26. H, 24 i 25. VI 16. VII Zenon Rutkowski: 7. IV Franciszek Skibiński: 7. IV, 15 i 16.

Jerzy Sobolewski: 7. IV Maria Sowińska: 4 5. II Wanda Wermińska: 22 1 24. X Tatiana Woltyńska: 24 i 25. VI

Maria Bittnerowa: 22 i 23. 29 i 30. XII Alina Bolechowska: 17. III Wanda Falak-Zlelińska: 28 i 29. X, 22, 23, 29 i 30. XII Adelina Gallert: 3. XII Zdzisław Kamieński: 28 1 29. X Feliks Kosakowski: 28 29. X, 22, 23, 29 i 30. XII Marian Kouba: 22, 23, 29 1 30. XII

Jerzy Sergiusz Adamczewski: 30. XI Ewa Bandrowska- Turska: 11 i 12. I, 9 Alina Bolechowska: 1 i 2. XI Maria Drewniakówna: 29 i 30. III Ewa Gałek: 2 i 3. V Andrzej Hiolski: 2 i 3. XI Antonina Kawecka: 20 i 21. VI

10. V

W muszli parku im. Kasprzaka.

6 Kronika Miasta Poznania

1955/56

Maria Leonowicz: 9. XII Zofia Łagoda-Zawadzka: 21 i 22. X, 28 29. X, 22, 23, 29 1 30. XII Bolesław Matuszak: 28 i 29. X Józef Prząda: 25 i 26. XI Krystyna Szostek-Radkowa: 9. XII Franciszek Skibiński: 4 1 5. V Stefania Woytowicz: 20, 21 i 22. I

1956/57

Edmund Kossowski: Marian Kouba: 18 i Maria Kunińska: 30.

Henryk Łukaszek: 1 Antoni Majak: 15 ł Sonia Manthey: 15 i Bolesław Matuszak:

14 i 15.

19. X XI i 2. XI 16. IH 16. 11, 21.

2. IVh.X

IX,

VI ·

Anna Bystrzonowska

Halina Mlckłewiczówna: 14 i 15. VI Franciszek Skibiński: 2. IV Krystyna Szczepańska: 18 i 19. X

Alina Bolechowska: 24 i 25. IV Alina Chocieszynska: 14 i 15. XI, 10 i 11. IV Andrzej Hiolski: 5 i 6. VI, 26 i 27. VI Alicja Jabłońska: 14 i 15. XI Bożena Karłowska: 14 i 15. XI, 10 i U. IV Zdzisław Klimek: 10 i 11. X Henryk Łukaszek: 3 i 4. IV Bolesław Matuszak: 14 l 15. XI, 10 i 11. IV Kazimierz Pustelak: 3 i 4. IV, 29 ł 30. V Jadwiga Romańska: 2 i 3. I

Irena Winiarska: 15 i 16. III, 30. XI Anna Wolanowska: 28. II, l. III Stefania Woytowicz: 18 i 19. X

1958/59

Franciszek Skibiński: 14 i 15. XI, 10 i 11. IV Lidia Skowron: 29 i 30. X, 29 i 30. V, 26 i 27. VI Romuald Spychalski: 10 i 11. X Zofia Stachurska: 29 l 30. I Krystyna Szczepańska: 29 i 30. X, 3 i 4. IV Adam Szybowski: 29 i 30. V Stefania Woytowicz: 10 i 11. X. 29 i 30. X, 3 ł 4. IV

Jerzy Sergiusz Adamczewski: 18 Andrzej Bachleda: 11 l 12. VI Andrzej Hiolski: 13 i 14. IV Zdzisław Klimek: 25 l 26. VI Marian Kouba: 13 i 14. IV Halina Łukomska: 28 i 29. IV Władysław Malczewski: 8 i 10. I Bolesław Matuszak: 8 i 10. I

1959/60 i 19. XII Kazimierz Pustelak: 25 i 26. VI Krystyna Szczepańska: 8 i 10. I, 13 i 14. IV, 25 l 26. VI Adam Szybowski: 13 i 14. IV Irena Winiarska: 19 i 20. II Stefania Woytowicz: 8 i 10. I, 13 i 14. IV, 25 i 26. VI

Zebrała:

Anna Bys"zonowska

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.01/03 R.29 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry