REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.01/03 R.29 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Aleksander Anho1cer, Franciszek Frąckowiak, Ignacy Kaczmarek.

Roman Kozak, Jerzy Łangowski, Władysław Markiewicz, Eugeniusz Morski, Stefan Olszowski, Janusz Przewoźny (przewodniczący), Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji), Józef Tułasiewicz, Stanisław Waszak, Jerzy Ziółek

Adres Redakcji: P o z n a ń, Nowy Ratusz

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40'/0 wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Przedsiębiorstwo Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wilcza 46 za pośrednictwem PKO konto nr 1-6-1(0)20. Egzemplarze zdezaktualizowane można zamawiać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 9.

Okładkę projektowała Maria Dolnawydano na zlecenie Wydziału Kultury _ Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania t nalU I» m $'

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE

POZNAN 1961

Nakład 12SJ + lm egz. Ark. wyd. 14,4, ark. druk 8,25. Oddano do składania 4 IV 19' 1. Podpisano do druku 18 V 1961. Druk ukończono w maju 1%1 Papier druk. satyn. ki. III 80 g 70X100 cm. z fabryki w Kluczkach. E-8.

Zamówienie nr 239/68. Cena zł 7,DRUK. UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAN, ul. Fredry 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.01/03 R.29 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry