SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1960.10/12 R.28 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Czesław Adamski - Uwagi o pracach komisji rad narodowych w Poznaniu .5 Karol Hoffmann · - Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Poznaniu - jej działalność i perspektywy rozwoju . 15 Bernard Olejniczak -. Stan aktualny i perspektywiczne problemy rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu .26 Maria Walentynowicz Tradycje wypożyczalni książek w Poznaniu. .35

MATERIAŁY

Regina Pawulanka, Zdzisław Piwowarczyk, Jerzy Schmidt - Nowa dzielnica miasta - Poznań-Rataje. .52 Krystyna Saturna -. Kultura śpiewacza Poznania w okresie zaboru pruskiego (lata 1885-1914). .. 6 5 Stanisław, Szulc - Wzory złotnicze Erazma Kamyna - złotnika poznańskiego z XVI w. .82

ŻYCIE KULTURALNE

Norbert Karaśkiewicz - Filharmonia Poznańska w sezonIe 1959/60 r. .85 Anna Bystrzonowska Dyrygenci polscy koncertów symfonicznych Filharmonii Poznańskiej w latach od 1947 do 1959/60. .91 Roma Barmińska - Wystawa fotograficzna Janusza Korpala "Światła Targów i Miasta". .94

KRONIKA

Barbara Romińska - Laureaci nagród wojewódzkich za 1959 r. 97 (mgr Eugeniusz Aniszczenko, prof. Florian Barciński, Bogusław Kogut, prof. Gertruda Konatkowska, mgr Wiesław Porzycki, prof. mgr inż. arch. Władysław Czarnecki, mgr Witold Górski, mgr inż. arch. Zygmunt Kuczyński, mgr Dionizy Palacz)

Jan Prędki - prof. Zdzisław Kaczmarczyk prof. Gerard. Labuda dr Mieczysław Suchocki

.108 .109 .110

Z żałobnej karty Tadeusz Pasikowski - Wspomnienie pośmiertne o Janie Mrozińskim .112 Tadeusz Henryk Nowak Wspomnienie pośmiertne o Zygmuncie Szpingierze. .115

Mottyniana Tadeusz Świtała - dr Józef Smoliński

.118

Sprawozdania Jan Gabrysz - Jubileusz Wyższej Szkoły Rolniczej w PoznanIU 124 Roman Cerski - Jubileusz osiemdziesięciolecia poznańskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego . 129 Zygmunt Paszek - Konkurs Urbanistyczno-Architektoniczny na zabudowę Placu Wiosny Ludów w Poznaniu 134 Marian Genowefiak - Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone rozwoj owi zaplecza rolniczego i zieleni miejskiej oraz działalności gospodarczej miejskich przedsiębiorstw handlowych .138

Recenzje Maria Aleksandrowicz - Jan Quadro z Lugano .

Antoni Czubiński - Kroniki Uniwersyteckie.

Tadeusz Orlik - O planowaniu miast i osiedli .

.154 .156

Różne myśli o Poznaniakach Tradycja czy postęp.

.157 .158

ZDJĘCIA:

Stefana Arczyńskiego, Witolda Czarneckiego, A. Czyżewskiego, Al. Kaczora, Janusza Korpala, Jerzego N eugebauera, Kazimierza Przychodzkiego, Barbary Romińskiej i Stanisława Szulca.

RYSUNKI:

Adama Bilskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1960.10/12 R.28 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry