REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1960.10/12 R.28 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Aleksander Anholcer, Franciszek Frąckowiak, Ignacy Kaczmarek, Roman Kozak, Jerzy Łangowski, Władysław Markiewicz, Eugeniusz Morski, Stefan Olszowski, Janusz Przewoźny (przewodniczący), Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji), Józef Tułasiewicz, Stanisław Waszak, Jerzy Ziółek.

ADRES REDAKCJI: POZNAN - NOWY RATUSZ

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15, miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty, przez Urzędy Pocztowe oraz Oddziały i Delegatury , .Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122-6-211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy 1 Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej - 14 zł, rocznej - 28 zł. Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyzej.

Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Przedsiębiorstwo Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wilcza 46, za pośrednictwem PKO konto Nr 1-6-100020.

Egzemplarze zdezaktualizowane można zamaWlac w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 9.

Okładkę projektowała Maria Dolna

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE

P O Z N A N 1961

Naktad 1100+ 100 egz.

Ark. wyd. 11, ark. druk. 10,5+2 wkl.

Papier druk. sal. ki. V 70g70 x 100 cm Zamówienie nr 804 38

Do składania f O XI 196) Podpisano do druku 27 I 1961 Druk ukończono w lutym 1941 Cena zt 7,- E-7

Drukarnia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza - Poznań, ul. Fredry 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1960.10/12 R.28 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry