WYDARZENIA W POZNANIU W ROKU 1959 (część II) LIPIEC Nawiązanie współpracy między Miejskimi Komitetami Frontu Jedności Narodu Poznania i Koszalina. P o byt grupy dziennikarzy angielskich.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1960.07/09 R.28 Nr3

Czas czytania: ok. 9 min.

Obradował IV Wojewódzki Zjazd LP Z. W wyniku wyborów prezesem został Edmund Kolasiński.

Drugie miejsce w kraju za najlepszą działalność w grupie komitetów miejskich SFOS, przyznało Prezydium Rady Głównej Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy --Miejskiemu Komitetowi SFOS w Poznaniu. Otwarcie Wystawy Wiosennej Plastyki Koszalińskiej wystawy malarstwa Ryszarda Siennickiego.

Staraniem Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i Ośrodka Kultury i Informacji NRD w Warszawie, urządzono w hallu Akademii Medycznej w Poznaniu - wystawę plansz pt. "Bądźcie czujni! Śmierć atomowa grozi". W czasie robót budowlanych przy ul. Wenecjańskiej w Poznaniu znaleziono miecz pochodzący z okresu piastowskiego. Rumuński Komitet Współpracy z Zagranicą przekazał Muzeum Instrumentów Muzycznych dar, w postaci ludowych instrumentów rumuńskich.

Rozpoczął się 20-dniowy ogólnopolski międzyuczelniany kurs lektorów języków obcych. Delegacja dziennikarzy chińskich w Poznaniu.

Gościnne występy w "Damach i huzarach" artystów Państwowego Teatru im. Al. Fredry z Gniezna na scenie Teatru Nowego w Poznaniu. Ogólnopolska wystawa róż. w Palmiarni.

w Poznaniu i wielkopolsce gościła delegacja partyjno-rządowa ZSRR. W skład delegacji, na czele której stał N. S. Chruszczow weszli: członek KC KPZR, I sekretarz Dniepropietrowskiego Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy - A. 1. Gajewoj ; przewodniczący Rady Ministrów Białoruskiej SRR - T. J. Kisielów; członek KC KPZR, I sekretarz Gorkowskiego Komitetu Obwodowego KPZR - L. N. Jef remów; zastępca członka KC KPZR, przewodniczący Rady Ministrów bitewskiej SRR - M. J. Szumauskas; zastępca członka KC KPZR, wiceminister spraw zagranicznych ZSRR - N. P. Firiubin; I sekretarz Iwanowskiego Komitetu Miejskiego KPZR - E. 1. Garalik; kierownik wydziału KC KPZR - J. W. Andropoworaz ambasador nadzwyczajny i pełnomocny ZSRR w Polsce - P. A. Abrasimow. Delegacji towarzyszyli: I sekretarz KC P Z PR Władysław Gomułka, minister obrony narodowej gen. Marian Spychalski i inni. 19. 7. Przyjechał do Poznania na zaproszenie Towarzystwa Łączności z Wychodżctwem "Polonia" oraz Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego - 60 osobowy chór polski z Westfalii i Nadrenii. 21. 7. W Poznaniu gościła delegacja Komitetu Wojewódzkiego Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec z Cottbus (NRD).

W poznańskich zakładach i instytucj ach odbyły się masówki i akademie z okazji 15-1ecia PRL, połączone z dekoracją odznaczeniami państwowymi wyróżniających się pracowników. Uroczysta akademia z okazji 15 rocznicy PRL w hali nr 16 MTP. Oprócz przedstawicieli instancji partyjnych, rad narodowych, WP, MO, działaczy ruchu robotniczego, organizacji społeczno-politycznych - udział wzięła również delegacja Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec z Cottbus. 22. 7. Dni Młodości zainaugurował pochód młodzieży poznańskiej na plac Wielkopolski, gdzie odbyła się dekoracj a przoduj ących zetemesowców odznaczeniami im. J anka Krasickiego.

1. 7.

2. 7.

3. 7.

5. 7.

7. 7.

10. 7.

14. 7.

15. 7.

18. 7.

25. 7.

28. 7.

30. 7.

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1959

Zabawy i imprezy na placach i w parkach poznańskich z okazji XV-lecia PRL.

Pobyt 5-osobowej delegacji Towarzystwa Przyj aźni Po1sko- Chińskiej.

Wystawę dorobku w okresie 15-1eeia zorganizowała DO KP- Poznań.

16-osobowa delegacja Bułgarskiej Republiki Ludowej z Nikołajem Gieorgijewem - wiceprzewodniczącym Rady Państwa BRL, gościła w Poznaniu. Odbyła ona m. in. szereg spotkań z przedstawicielami zakładów przemysłowych.

SIERPIEŃ 7. 8 . Grupa młodzieży zagranicznej, uczestniczącej w VII Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Wiedniu - zwiedziła Poznań.

Przedstawiciele radzieckich organizacji kulturalnych zwiedzili Poznań.

Rozpoczął działalność zetemesowski Klub Młodzieżowy "Płomień".

W Operze im. SL Moniuszki wystąpili gościnnie artyści teatru chińskiego z Syczuanu. Przejazd kolarzy uczestników Wyścigu Dookoła Polski przez Poznań.

Otwarty został w Poznaniu konsulat USA.

8. 8.

II. 8.

22. 8.

28. 8.

29. 8.

WRZESIEŃ 1. 9. Delegaci 30 krajów obradowali w Poznaniu na Międzynarodowym Seminarium Studenckim, zorganizowanym przez Radę Naczelną ZSP. Poświęcono je problemowi pt. "Współczesny świat a rozbroj enie". Komitet Frontu Jedności Narodu wspólnie z Zarządem Okręgu ZBoWiD i Wojskiem Polskim zorganizowały manifestacyjny pochód sprzed Domu Żołnierza na Cytadelę, gdzie na Cmentarzu Bohaterów o godz. 20 odbył się uroczysty apel poległych i złożenie wieńców pod Pomnikiem Bohaterów. Po apelu, salwami artyleryjskimi uczczono 20 rocznicę wybuchu li Wojny światowej. 3. 9. Premiera komedii Alfreda de Miisset pt. "Nie igra się z miłością" w Teatrze Polskim.

5. 9. Z okazji Święta Lotnictwa odbyła się w auli UAM centralna akademia, w której udział wzięli oprócz władz miejscowych m. in. wiceminister obrony narodowej - gen. Z. Duszyński, gen. Bednarz, dowódca Wojsk Lotniczych - gen. J. Frey-Bie1ecki, prezes Aeroklubu PRL - wiceminister St. Antosiewicz, gen. J. Raczkowski. Podczas akademii przodujący piloci wojskowi otrzymali srebrne kordziki oraz odznaczenia, a piloci sportowi - dyplomy uznania. W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Wojska Polskiego.

Otwarcia Jesiennych Targów Krajowych, dokonał minister handlu wewnętrznego - inż. Mieczysław Lesz. W Poznaniu gościła delegacja Komitetu Wojewódzkiego Socjalistycznej Partii Jedności z Cottbus (NRD).

Obrady Międzynarodowej Konferencji Historyków nad zagadnieniem "Początków miast polskich". Delegacja przedstawicieli większych zakładów mechanicznych fabryk z Charkowa, zwiedziła poznańskie zakłady przemysłowe. Na premierze filmu "Prawo morza" obecni byli w kinie "Czternastka" w Poznaniu - filmowcy bułgarscy: Jakim J akimow - reżyser filmu i główny bohater - Georgi Georgiew. 12. 9. Otwarcie w Klubie MPiK wystawy fotografii pt. "Nowoczesna architektura amerykańska" . Prapremiera "Krutniawy" współczesnego kompozytora słowackiego Eugeniusza Suchonia w Operze im. St. Moniuszki. 15. 9. Członkowie korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce zwiedzili Kraj owe Targi Jesienne.

Wystąpił w Poznaniu bułgarski zespół artystyczny "Swiet1ina".

Harcerzy IV Hufca im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 i żołnierzy jednostki lotniczej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19, odwiedził inż. Michał Issajewicz, jedyny pozostały przy życiu uczestnik zamachu na kata Warszawy - Kutseherę,

6. 9.

7. 9.

8. 9.

10. 9.

II. 9.

18. 9.

20. 9.

23. 9.

24. 9.

25. 9.

26. 9.

27. 9.

29. 9.

1. 10.

Z.1o.

3. 10.

4.10.

6.10.

7.10.

S. 10.

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1959

Koncert w auli UAM znakomitego Jacques Parrenin, bawiącego w Polsce Zjazd farmaceutów - wychowanków Medycznej.

Koncert Orkiestry Symfonicznej Radia i Telewizji Węgierskiej.

Francuski uczony - prof. dr Etienne Decaux, sekretarz Institut d Etudes Slaves w Paryżu, odwiedził Poznań.

Cykl "Czwartków literackich" w Pałacu Działynskich zainaugurowała prelekcja prozaika i eseisty - Tadeusza Brezy pt. "Wspomnienia włoskie". Znawca prawa międzynarodowego - prof. dr Rudolf Arzyngier, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Lipsku, wygłosił w Coli. Minus odczyt pt. "Traktat pokojowy i status Berlina". Kolegium Ministerstwa Zdrowia obradowało w Poznaniu.

Jedyną w Polsce szkołę chóralną utworzono w Poznaniu.

Centralne uroczystości Międzynarodowego D'nia Głuchego w Poznaniu.

kwartetu smyczkowego z Paryża w związku z "J esienią Warszawską". U niwersytetu Poznańskiego i Akademii

Wojewódzki Zjazd Związku Ociemniałych Żołnierzy w Garnizonowym Klubie Oficerskim.

W sali Teatru Polskiego odbyła się uroczysta akademia z okazji X rocznicy proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej. Wojewódzka narada uczestników młodzieżowego współzawodnictwa pracy.

PAŹDZIERNIK Inauguracj a roku akademickiego 1959/60 na Uniwersytecie wicza, Politechnice Poznańskiej, Wyższej Szkole Rolniczej szej Szkole Muzycznej. Wystawa fotografiki lotniczej

im. A. MickiePaństwowej Wyż

- Mariana Kucharskiego w Klubie MPiK.

w czasie koncertu symfonicznego w auli UAM, orkiestrą symfoniczną Państwowej Filharmonii dyrygował gościnnie Robert Satanowski. Jako solista wy, stąpił - Igor Iwanow, laureat II Międzynarodowego Koncertu im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Otwarto nowo wybudowaną II-izbową (15 oddziałową) szkołę w Kobylempolu.

Spotkanie działaczy LP Ż z żołnierzami i oficerami poszczególnych jednostek WP, zainaugurowało uroczystości XV rocznicy powstania Ligi Przyjaciół żołnierza. 50-lecIe istnienia Koła Śpiewaczego im. Surzyńskiego na Głównej.

Z inicjatywy Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i TRZZ odbyła się w Poznaniu wieczornica, poświęcona 10 rocznicy powstania NRD. Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. z okazji 10 rocznicy proklamowania NRD. koncert w auli UAM. Uroczysta akademia w Domu Kultury MO z okazji 15-rocznicy powstania Milicji Obywatelskiej. Podczas akademii sekretarz KW P Z P R - Jan 01zak przekazał Komitetowi Zakładowemu przy KW MO - sztandar partyjny. Przodujący funkcjonariusze MO wyróżnieni zostali Honorową Odznaką m. Poznania. W sali Garnizonowego Klubu Oficerskiego przy ul. Niezłomnych, odbyła się VI Miejska Konferencja Towarzystwa Przyjaźni Po1sko- Radzieckiej. Przewodniczącym Zarządu Miejskiego TPPR został Czesław Adamski, sekretarz Prezydium RN m. Poznania. N aukowa sesja odczytowa z okazji 10 rocznicy powstania NRD odbyła się w Pałacu Działynskich, urządzona przez Instytut Zachodni, TRZZ, Zachodnią Agencję Prasowa oraz redakcję "Tygodnika Zachodniego".

Występ gruzińskiego zasłużonego zespołu tańca.

9.10. Obradował zjazd naukowy anatoma-patologów.

Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował gościnnie Vladimir Matej (CSR).

10.10. Inauguracj a roku akademickiego 1959/60 w Wyższej Szkole Ekonomicznej.

Poznańska Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego obchodziła 40-1ecie swego istnienia.

11. 10. Polska prapremiera sztuki Berto1da Brechta pt. "Czy człowiek może pomóc człowiekowi?" w Teatrze Satyry.

Uroczystości związane z 16 rocznicą istnienia Ludowego Wojskr Polskiego.

Spotkania z oficerami WP w szkołach, zakładach pracy, organizacjach społecznych. Centralna akademia z udziałem przedstawicieli władz. Zabytki starej architektury poznańskiej zwiedzili uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Architektów Polskich. W lokalu PTF przy ul. Paderewskiego, nastąpiło otwarcie wystawy pt.

,,45 lat fotografii Tadeusza Cypriana".

Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego.

Obrady ogólnokrajowej narady projektantów, poświęcone aktualnym zagadnieniom budownictwa osiedlowego. Otwarcie nowej szkoły przy ul. Dojazd na Winiarach.

Hans Low1ein - dyrygent opery berlińskiej gościnnie dyrygował w Operze im. SL Moniuszki: "Toscą", "Aida" i "Balem maskowym". Inauguracj a roku akademickiego 1959/60 w Akademii Medycznej, połączona z wręczeniem insygnii władzy rektorskiej - prof. dr W. Dedze. Gościem sekcji rolnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu był - dr M. Ezekie1, wicedyrektor Międzynarodowej Organizacji Rolniczej FAO w Rzymie. W Filharmonii wystąpił świetny pianista - Andrzej Wąsowski, wychowanek Konserwatorium Warszawskiego, zamieszkały obecnie w Wenezueli.

Inauguracj a poznańskiego środowiska akademickiego z udziałem wiceministra szkolnictwa wyższego Eugenii Krassowskiej. Premiera komedii węgierskiej pt. "Nie jesteśmy aniołami" w Teatrze Nowym.

Towarzystwo Miłośników m. Poznania wraz z Wydziałem Kultury Prezydium RN m. Poznania rozpoczęło nowy cykl wykładów o Poznaniu.

Staraniem Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ odbył się "Wieczór Narodów Zjednoczonych".

Koncert trio haend1owskiego NRD w Filharmonii Poznańskiej.

Otwarcie nowej trasy tramwaj owej na Zawady.

Z okazji XV-lecia istnienia LP 2 odbyły się Międzynarodowe Zawody Radiotelegraficzne. Wystawa grafiki książkowej Marii Dolnej w Klubie MPiK.

XI Krajowa Wystawa Psów Rasowych w hali nr 16 MTP.

Prof. dr Zyrmunskij z Leningradu - członek Akademii Nauk ZSRR, wygłosił odczyt w PTPN pt. "Gramatyka porównawcza i dialektologia". Rektorem Wyższej Szkoły Rolniczej mianowano prof. dr Władysława Węgorka.

Koncert w Państwowej Filharmonii z okazji 42 rocznicy Rewolucji Październikowej. W programie - koncert na smyczki Grażyny Bacewicz, II koncert fortepianowy Dymitra Szostakowicza i IX symfonia Szostakowicza. Przewodniczący Prezydium RN m. Poznania Franciszek Frąckowiak wmurował akt erekcyjny pod pierwszą w Poznaniu szkołę Tysiąclecia im. "XV-lecia" na Wildzie.

31. 10. Wznowienie sztuki Tadeusza Rittnera pt. "Głupi Jakub" w reżyserii Włodzisława Ziembińskiego w Teatrze Polskim, a w Teatrze N owym "N ary" Ibsena.

12. 10.

13.10.

14. 10.

15.10.

16.10.

19.10.

22. 10.

23. 10.

24. 10.

27.10.

28.10.

29.10.

30.10.

LISTOPAD

3.11. Na uroczystości związane z obchodami 42 rocznicy Rewolucji Październikowej, przybyła do Poznania delegacja z Charkowa. W skład jej weszli: Wasilij Czerwow - kierownik Wydziału N auki i Kultury Komitetu Obwodowego P Z PR' Anna Samojlenko - kierownik Obwodowego Wydziału Kultury; Walentin Sizi

8.11.

». 11.

10.11.

12.11.

13.11.

15.11.

16.11.

18.11.

19.11.

20.11.

21.11.

23.11.

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1959

· 4.11.

kow - przewodniczący Związku Plastyków: Wiktor Afanasjew - zasłużony działacz kultury, dyrektor Teatru Kukiełkowego: Taizia Burcewa - zasłużona artystka Republiki Ukraińskiej (sopran dramatyczny): Walentina Arkanowa - solistka opery (sopran koloraturowy); Nikołaj Manojła - solista opery (baryton liryczno-dramatyczny): soliści baletu: Olga Bajkowa i Aleksander Popow; Natalia Jeszczenko - pianistka, docent Konserwatorium Charkowskiego. W hallu N owego Ratusza udostępniono publiczności ciekawą wystawę fotograficzną pt. .. Osiągnięcia 10 lat budownictwa Chińskiej Republiki Ludowej". Prof. dr Michał Sczaniecki otrzymał dyplom i insygnia doktora honoris causa Uniwersytetu w Grenoble we Francji. Podczas Czwartku literackiego w pałacu Działyńskich przy Starym Rynku, wystąpił poeta - Jan Maria Gisges, dramaturg oraz autor szeregu zbiorków poetyckich. W hali nr 16 MTP odbyła się centralna akademia z okazji 42-rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, urządzona staraniem KW i KM PZPR. W części artystycznej wystąpili artyści radzieccy z Charkowa.

V Wojewódzki Zjazd Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

N arada młodych muzyków Poznania, poświęcona sprawom kultury muzycznej, a zwłaszcza zagadnieniom twórczości i upowszechniania muzyki. Pobyt delegacji jugosłowiańskiej .. Omladiny".

Premiera komedii Richarda N aska pt. "Zaklinacz deszczu" w Teatrze Nowym.

W sali Operetki Poznańskiej wystąpili artyści radzieckiej Estrady.

III Ogólnopolski Festiwal Młodej Poezji w Poznaniu.

Podczas koncertu symfonicznego w auli UAM wystąpił pianista amerykański - Alexis Weissenberg.

Minister obrony narodowej Marian Spychalski spotkał się z kolejarzami, harcerzami i aktywem poznańskich samorządów robotniczych. Jubileusz 30-lecia obchodziło Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia".

Pobyt Komisji Jugosłowiańskiego Czerwonego Krzyża.

40-lecie istnienia obchodziła Izba Rzemieślnicza.

Recital fortepianowy, Haliny Czerny- Stefańskiej.

Krajowa narada Młodych Mechanizatorów Rolnictwa.

Podczas "Czwartku literackiego" wystąpił powieściopisarz i krytyk teatralny - Tadeusz Kudliński.

W Klubie MPiK otwarta została wystawa prac nauczycieli - plastyków, zorganizowana przez Zarząd Okręgu Poznańskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Z okazji Dnia Nauczyciela, księgarnia Domu Książki przy al. Marcinkowskiego, nazwana została imieniem Ewarysta Estkowskiego. Orkiestrą Państwowej Filharmonii podczas koncertu symfonicznego w auli UAM, dyrygował gościnnie Andrzej Cwojdziński, laureat nagrody muzyczn.':] m. Lublina. Jako solista wystąpił Henryk Palulis, laureat II Międzynarodowego Konkursu im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.

Jubileusz 50-lecia pracy zawadowej obchodził znany pedagog poznański - M. Węgrzynowicz.

Obrady V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologicznego.

Pobyt delegacji USA z ministrem handlu - Frederickiem H. Muellerem na czele. 40-lecie Opery im. St. Moniuszki w Poznaniu. Uroczysta akademia z udziałem ministra kultury i sztuki, Tadeusza Galińskiego. Długoletni artyści i pracownicy Opery udekorowani zostali wysokimi odznaczeniami państwowymi. Seminarium filmowe poświęcone klasykom filmu radzieckiego.

3-dniowe seminarium, poświęcone zagadnieniom międzywojewódzkich powiązań gospodarczych.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1960.07/09 R.28 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry