4SPIS

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1960.01/06 R.28 Nr1/2

Czas czytania: ok. 2 min.

TREŚCI

· ARTYKUŁY

Tadeusz Świtała Kwiaty dla mojego miasta (W piętnastą rocznicę wyzwolenia). .5 Franciszek Frąckowiak Program rozwoju Poznania w latach 1961-1965. .16

Stanisław Waszak

Prognoza ludnościowa miasta Poznania doroku 198Q 24 Roman Kozak - Politechnika Poznańska .68 Hubert Kien - Osiągnięcia szkolnictwa podstawowego m. Poznania w latach 1945-1959 oraz perspektywy jego dalszego rozwoju 84 Tadeusz Wożniak - Rozbudowa Międzynarodowych Targów Poznańskich .102 Tadeusz Ratajski - Pomoc pilnie poszukiwana 118

MATERIAŁY

Teresa Kostyrko - Michał Sobeski, teoretyk i popularyzator sztuki (1877-1939). .123 Kazimierz Młynarz i Tadeusz Wysocki - Uwagi o kulturze filmowej w Poznaniu .130 Witold Engel - Walka o wodę, gaz i elektryczność w Poznaniu w czasie krytycznych dni grudniowych 1959 r. .141

ŻYCIE KULTURALNE

Norbert Karaśkiewicz - Filharmonia Poznańska w sezonie koncertowym 1958-1959 r. .147

KRONIKA

Zenon Karpiński -. Dyrektorzy dużych zakładów pracy (Wł. Leonhard, J. Matuszczak, A. Rakiewicz, E. Ratajczak, J. Rymer, E. Wierzejewski) .157 Ireneusz Soliński - Odznaczeni Felicja Kurowiak Józef Sendecki Marian Szczęsnowski

, " - .

.163 . 164 .165 Tadeusz Świtała - Franciszek Frąckowiak Feliks Kroll i Zygmunt Szymczak - Witold Skalski Barbara Romińska - Edward Taylor.

Franciszek Hryniewicz - Kazimierz Tymieniecki

.167 .169 .172 175

Z żałobnej karty Bogdan Bogacki · - Jerzy Borszewski

.179

Józef J ankowiak Schreibera

W czwartą rocznicę śmierci dra Aleksandra

.181

Sprawozdania

Tadeusz Orlik - VIII Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu .185

Marian Genowefiak - Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone udziałowi zakładów przemysłowych w rozwoju gospodarki miejiskiej i zaopatrzeniu mieszkańców w wodę 192 Maryna Gronik - Obchód 15 rocznicy wyzwolenia Poznania 203

Recenzje

Stanisław Kubiak - Dwie książki o ruchu robotniczym w Poznaniu i Wielkopolsce. 211 Urszula Paulówna - Wydarzenia w Poznaniu w roku 1959 (Część 1.) 215 Stanisław Wyrwiński - Wykaz osób i instytucji, którym Prezydium Rady Narodowej m. Poznania nadało w czasie od 1. 1. 1957 do 31. 12. 1959 r. Odznakę Honorową m. Poznania 222

ZDJĘCIA Witold Czarnecki na str. 167 i 169; B. J. Doryś na str. 149; Henryk Ignor na str. 157, 158, 159, 160, 161, 162, 189, 205 1 207; Stanisław Kaczmarek na str. 81; Janusz Korpal na str. 104, 108 i 114; Józef Myszkowski na str. 164; Maksymilian Myszkowski na str. 151 1 153; Bolesław N owak na str. 165; Kazimierz Przychodzki ha str. 176; Barbara Romińska na str. 173.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1960.01/06 R.28 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry