REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1960.01/06 R.28 Nr1/2

Czas czytania: ok. 1 min.

Aleksander Anholcer, Franciszek Frąckowiak, Ignacy Kaczmarek, Roman Kozak, Józef Kwiatpk, Jerzy Łangowski, Władysław Markiewicz, Eugeniusz Morski, Ada Sitkowska (przewodnicząca), Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji), Stanisław Waszak

ADRES REDAKCJI: POZNAN - NOWY RATUSZ

MERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15, miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty, przez Urzędy Pocztowe oraz Oddziały i Delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122-6-211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy 1 Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej - 14 zł, rocznej - 28 zł. Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyzej.

Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Przedsiębiorstwo Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wilcza 46, za pośrednictwem PKO konto Nr 1-6-100024.

Egzemplarze zdezaktualizowane można zamawiać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 9.

.. J!I!IiI....I.I1i" __,rM... -

0?<5; jfe r

Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Oddział w Poznjiniu 1960

Nakład 1350 + 95 egz.

Ark. wyd. 17,25, ark. druk. 14,50 Pap. druk. saL ki IV 70 g 70xlOO cm Zamówienie nr 243/232

Do składania 2 IV 1960 Podpisano do druku 26 V 1960 Druk ukończono w maju 1960 Cena zł 14,- L-2

Drukarnia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Poznań, ul. Fredry 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1960.01/06 R.28 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry