III

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.10/12 R.27 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Przechodzę do trzeciego zagadnienia - do kilku uwag o podstawowych składnikach rozwoju Uniwersytetu. Oczywiście punktem wyjścia wszelkich szans rozwojowych Uniwersytetu jest jego kadra naukowa. Sięgnę tu do liczb, które dotychczas nie były publicznie przedstawiane. W roku 1945 kadra samodzielnych pracowników naukowych naszego Uniwersytetu liczyła 148 osób. W roku 1949 mieliśmy 159 samodzielnych pracowników naukowych. W roku akademickim 1949/50 w związku z odłączeniem się od naszego Uniwersytetu tych wydziałów, które stworzyły podstawę dla powołania do życia innych szkół wyższych w Poznaniu, odeszło z Uniwersytetu 68 samodzielnych pracowników nauki. Z tą chwilą Uniwersytet, w jego obecnym modelu, przystąpił do intensywnej akcji tworzenia i skupiania dalszej kadry naukowej. W roku 1952 mieliśmy 80 samodzielnych pracowników naukowych, w 1959 roku liczba ta osiągnęła stan 132 profesorów i docentów. Ilustruje to dokładnie tabela nr 1.

Tabela nr 1 Kadra samodzielnych pracowników naukowych UAM w latach 1945-1959

Rok akademicki

Samodzielni pracownicy naukowi 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 114 114 116 119 98 92 83 91 90 101 123 110 113 124

Wykładowców i lektorów mieliśmy w 1945 roku 112 osób. W roku 1949 liczba ta doszła do 238, z których 101 osób oddaliśmy odłączającym się od nas wydziałom. W 1952 roku liczba lektorów wynosiła 20 osób, w 1959 roku podnieśliśmy ten stan do 55 osób (tabela nr 2). Kadra lektorów, nauczycieli i wykładowców UAM w latach 1945-1959

Rok akademicki

Lektorzy f nauczyciele i wykładowcy 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 66 47 97 155 133 129 70 53 50 46 58 57 51 49

Grupę pomocniczych pracowników nauki ilustruje tabela nr 3.

Tabela nr 3 Kadra pomocniczych pracowników naukowych UAM w latach 1945-1959

Rok akademicki

Pomocniczy pracownlCY naukowi 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 288 382 441 485 552 434 376 221 223 235 260 265 271 281

Jeśli chodzi o kierunki istudiów na naszym Uniwersytecie, to w 1945 roku było ich 14, w 1949 roku osiągnęliśmy stan 24. W roku akademickim 1949/50 odłączyło się od naszego Uniwersytetu 6 kierunków studiów. W IIIKll 1952 istniało na

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.10/12 R.27 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry