PROF. DR ALFONS KLAFKOWSKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.10/12 R.27 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

NA 40-LECIE UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA

Inauguracja roku akademickiego 1959/60 odbywała się w szczególnych okolicznościach. Wagę tych okoliczności podkreśla z jednej strony, obchodzone przez całe szkolnictwo wyższe, 15-lecie Polski Ludowej, z drugiej zaś nasza własna rocznica -. 40-lecie istnienia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Te okoliczności zachęciły mnie do przedstawienia pewnych wniosków na temat drogi przez Uniwersytet już przebytej i do wyciągnięcia stąd wskazówek do pracy na przyszłość. Przeglądając działalność naszego Uniwersytetu w latach 1919-1959, aby uświadomić sobie co nasz Uniwersytet w tym czasie zrobił, trzeba ustalić jaki jest jego dorobek i jakie są niedociągnięcia. Nie jest to zadanie łatwe.

Przez 40 lat nakładały się na nasz Uniwersytet coraz to nowe warstwy dziejów.

Jeszcze nie zbadano i nie zdołano ocenić pierwszych warstw jego historii, a już narosła nowa, bardzo bogata warstwa 15 lat doby najnowszej. Wyrazem trudności na tym odcinku badań było nadzwyczajne posiedzenie Senatu Akademickiego UAM, zwołane w dniu 7 maja 1959 r., dokładnie w 40 rocznicę otwarcia Uniwersytetu, z udziałem przedstawicieli wszystkich warstw jego historii; zarówno jego założycieli, jak i uczniów tych założycieli, pełniących dzisiaj nieomal wszystkie kierownicze funkcje UAM. Senat powziął na tym posiedzeniu następujące decyzje: a) Inauguracja roku akademickiego 1959/60 winna zawierać elementy oceny 40-lecia pracy Uniwersytetu. Inauguracja ta winna mieć szczególnie uroczysty charakter z udziałem przedstawiciela bohaterskich szeregów Powstańców Wielkopolskich - tych powstańców, których dowództwo powołało do życia Uniwersytet Poznański jeszcze w toku działań bojowych; b) Należy rozpocząć przygotowania organizacyjne do opracowania historii Uniwersytetu na 50-lecie jego istnienia. Najbardziej kompetentny do tych prac jest Wydział Filozoficzno- Historyczny, w którego gronie pracuje jeszcze wielu profesorów założycieli Uniwersytetu; c) Rozszerzyć prace nad organizacją archiwum uniwersyteckiego, zorganizowanego dopiero w 1957 roku. Uchwały Senatu Akademickiego uzupełnione niektórymi elementami 40-lecia

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.10/12 R.27 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry