SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.10/12 R.27 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

ARTYKUŁY

Alfons KlatKowski - Na 40-lecie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. .5

Włodzimierz Kamiński - Muzeum Instrumentów Muzycznych .22

MATERIAŁY

Zdzisław Wroniak - Paderewski w Poznaniu. 33

Kazimierz Wandelt - Historia Zakładów "Stomil" 55 J. Flotyńska, J. Flotyński - Projekt szaty roślinnej zwierzyńca na Malcie. .64

S tanisław Szulc Kamyna.

"Księga Herbów" Erazma

.73

Maria Malinowska Dotychczasowe monograficzne opracowanie pradziejów miasta Poznania 78

ŻYCIE KULTURALNE

Norbert Karaśkiewicz - Współczesność w Operze Poznański .81

KRONIKA

Tadeusz

Świtała - Rektorzy poznańskich uczelni Wiktor Dega Michał Ćwirko-Godycki .

Alfons Klatkowski .

Roman Kozak .

Wacław Lewandowski Hipolit Polański Władysław Węgorek Zbigniew Zakrzewski 9 3 96 9 8 . 1 O O 103 . 1 O 5 107 109

Karol Hoffman - Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Poznaniu od 40 lat kuźnią kadr i ośrodkiem krzewienia kul tury fizycznej . 111 Krzysztof Łubieński - 40-lecie Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych . 114

Sprawozdania

Tadeusz Orlik znańskiej.

Obchód 40-lecia Opery Po

.119

Janusz Łyszyk - W Poznaniu rozpoczęto budowę pierwszej szkoły 1000-lecia. .128 Co to znaczy poznańskość. .132

ZDJĘCIA

Archiwum Oddziału Muzeum WP przy Muzeum N arodowym w Poznaniu na str. 41 i 49 Centralna Agencja Fotograficzna na str. 57, 59 i 62 Witold Czarnecki na str. 13 i 93 Ludwik Gomolec na str. 45 Henryk Ignor na str. 98, 115 i 117 Stanisław Kaczmarek na str. 107 J an Nalepka na str. 129 i 130 L. Perz i E. Maćkowiak na str. 23, 25 i 29 Stanisław Szulc na str. 74, 75 i 77 Grażyna Wyszomirska na str. 7, 80, 83, 84, 85, 87, 89, 90,91, 121, 123, 125 i 126 Zbigniew Zielonacki na str. 96

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.10/12 R.27 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry