REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.10/12 R.27 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Aleksander Anho1cer, Franciszek Frąckowiak, Ignacy Kaczmarek, Roman Kozak, Józef Kwiatek, Irena Lubojańska, Jerzy Łangowski, Władysław Markiewicz, Eugeniusz Morski, Cezary Murawski, Ada Sitkowska (przewodnicząca), Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji), Stanisław Waszak

ADRES REDAKCJI: POZNAN - NOWY RATUSZ

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez Urzędy Pocztowe oraz Oddziały i Delegatury , .Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122-6-21[831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej - 20 zł, rocznej - 40 zł. Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyżeg.

Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Przedsiębiorstwo Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wilcza 46, za pośrednictwem PKO konto Nr 1-6-100024.

Egzemplarze zdeaktualizowane można zamawiać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 9.

Okładkę projektował Zbigniew Kaja

\ Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Oddział w Poznaniu 1

Nakład 1350+95 egz.

Ark. wyd. 10, ark. druk. 8,63 Pap. druk. saL ki. V 70 g 70 X100 cm Zamówienie nr 91/217

Do składania 4 II 1960 Podpisano do druku 24 III 1960

Druk ukończ, w marcu 1960 Cena zł 15,- L-8

Drukarnia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza - Poznań, ul. Fredry 10

$,

3tr

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.10/12 R.27 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry