REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.07.09 R.27 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Aleksander Anho1cer, Franciszek Frąckowiak, Ignacy Kaczmarek, Roman Kozak, Józef Kwiatek, Irena Lubojańska, Jerzy Łangowski, Władysław Markiewicz, Eugeniusz Morski, Cezary Murawski, Ada Sitkowska (przewodnicząca), Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji), S tanisław Waszak

ADRES REDAKCJI: POZNAN

NOWY RATUSZ

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty, przez Urzędy Pocztowe, oraz Oddziały i Delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122-6-211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy 1 Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej - 30 zł, rocznej -. 60 zł. Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyzej.

Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Przedsiębiorstwo Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wilcza 46, za pośrednictwem PKO konto Nr 1-6-100024.

Egzemplarze zdeaktualizowane można zamawiać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 9.

Okładkę projektował Zbigniew Kaja

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE - ODDZIAŁW POZNANIU 1960

Nakład 1350 + 95 egz.

Ark. wyd. 11, ark. druk. 9,00 Pap. druk. saL ki. V 70 g 70 x 100 cm Zamówienie nr 753/192

Do składania 29 X 1959

Podpisano do druku 16 I 1960 Druk ukończ, w styczniu 1960

Cena zł 15,- L-2

POZNAŃSKA DRUKARNIA NAUKOWA - POZNAN, ULICA FREDRY 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.07.09 R.27 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry