REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.04/06 R.27 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Aleksander Anho1cer, Franciszek Frąckowiak, Ignacy Kaczmarek, Roman Kozak, Józef Kwiatek, Irena Lubojańska, Jerzy Łangowski, Władysław Markiewicz, Eugeniusz Morski, Cezary Murawski, Ada Sitkowska (przewodnicząca), Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji), Stanisław Waszak

ADRES REDAKCJI: POZNAN - NOWY RATUSZ

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty, przez Urzędy Pocztowe, oraz Oddziały i Delegatury ,.Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122-6-211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy 1 Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej - 30 zł, rocznej -. 60 zł. Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyzej.

Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Przedsiębiorstwo Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wilcza 46, za pośrednictwem PKO konto Nr 1-6-100024.

Egzemplarze zdeaktualizowane można zamawiać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" w Poznaniu, ul." Zwierzyniecka 9.

Okładkę projektował Zbigniew Kaja

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE - ODDZIAŁW POZNANIU 1959

Nakład 1350 + 95 egz.

Ark. wyd. 7, ark. druk. 6,00 Pap. druk. saL ki. V 70 g 70 X100 cm Zamówienie nr 588/175

Do składania 21 VIII 1959

Podpisano do druku 23 IX 1959

Druk ukończ, we wrześniu 1959

Cena zł 15,

F-9

POZNAŃSKA DRUKARNIA NAUKOWA - POZNAN, ULICA FREDRY 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.04/06 R.27 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry