SPIS TREŚCI:

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.01/03 R.27 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

SESJA UNIWERSYTET-MIASTO

Przemówienie rektora UAM prof. dr Klafkowskiego wygłoszone na otwarcie Sesji .5 Przemówienie powitalne przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Fr. Frąckowiaka 8 Problematyka miasta a jego szkoły wyższe - referat z-cy przewodniczącego Prezydium R. N. ni. Poznania mgr E. Krzymienia .9

U niwersytet w służbie mojego miasta prof. St. Waszakareferat

.16

DYSKUSJA:

Feliks Tychowski Florian Barciński Józef Radzicki Marian Zimmermann Roman Pollak Józef Czekaiski Janusz Deresiewicz.

Juliusz Kolipiński Zbigniew Radwański Maksymilian Kranz.

Zdzisław Mickiewicz.

Janina Cygańska Mieczysław J aślar.

Zbigniew Zakrzewski Adam Lewandowski Hubert Kien Tadeusz Cyprian Jerzy Suszko ." Y , Franciszek Frąckowiak Zbigniew Janowicz.

Stanisław Waszak

.23 .23 .26 .27 .28 .29 .30 .30 .32 .32 .33 3 4 .35 .35 .37 37 .39 .39 .40 .41 .42

Słowo końcowe rektora UAM prof. dr A. Klafkowskiego. 43

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.01/03 R.27 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry