ŻYCIE KULTURALNE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.01/03 R.27 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

K aj a Zbigniew - Życie plastyczne (wrzesień 1958 - marzec 1959) .

Kar a ś k i e w i c z Norbert - Życie muzyczne.

Kar a ś k i e w i c z Norbert - Współczesność w Operze Poznańskiej M o r s k i Eugeniusz - Niewesołe "Wesele" (Uwagi na marginesie dyskusji o "Weselu"). P r o rok Leszek - Przegląd teatralny (wrzesień 1958 - marzec 1959)

KRONIKA

C z a m a ń s k i Roman - Przygotowania do obchodu Tysiąclecia Państwa Polskiego. G e n o w e fi a k Marian - Międzynarodowe Seminarium Studenckie "Współczesny świat a rozbrojenie".

G r o n i K Maryna - Obchód 14 rocznicy wyzwolenia Poznania H o ffm a n Karol -r- Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Poznaniu od 40 lat kuźnią kadr i ośrodkiem krzewienia kultury fizycznej Jan tos H. i Romanowski Z. - Laureaci Nagród m. Poznania za rok 1958 (Zdzisław Grot, Zdzisław J ahnke, Roman Kozak, Zbigniew Łukomski, Aleksander Rogalski, Adam Straszyński, Jerzy Topolski i Eustachy Wasilkowski).

J a n u s z e w s k i L. - S te fan Bł achowski J a s n o s z St, - Józef Kostrzewski K a c z m a rek Ignacy - N a 45-lecie działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania K a p i t a ń c z y k Kazimierz - N a marginesie działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w roku 1958.

Kar a ś k i e w i c z Norbert - Wspomnienie o Zdzisławie Szulcu L u b i e ń s k i Krzysztof - 40-lecie Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych Łyszyk J. i Smiełowski T. - Laureaci Nagród Wojewódzkich za rok 1958 (Franciszek Burkiewicz, Józef Burszta, Maciej GryfinGałązkiewicz, Witold J akó bczy k, Jerzy Kurczewski, Jan Perz, Jan Roguski i Karol Zaleski).

Ł y s z y k Janusz - W Poznaniu rozpoczęto budowę pierwszej szkoły 1000-lecia N o w a kAleksander - Wybory delegatów na III Zjazd PZPR, z Poznania i Wielkopolski O r l i k Tadeusz - Odznaczeni (Zdzisław Górzyński, Stanisław J arocki, Antonina Kawecka, Antoni Majak, Adolf Popławski, Stefan Stuligrosz, Karol Urbanowicz). O r l i k Tadeusz - Obchód 40-lecia Opery Poznańskiej P a u l ó w n a Urszula - Uroczystości 40 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/19. P a u l ó w n a Urszula - Wydarzenia w Poznaniu w r. 1958 (część I) P a u l ó w n a Urszula - Wydarzenia w Poznaniu w r. 1958 (część II) S kąp s k i Mieczysław - Poznański Chór Chłopięcy w Bułgarii .

S i kor s k i Czesław - lO-lecie działalności Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu .

N r S tr.

II - 43 .I - 61 IV - 81

.11-49 1-68

.I - 100

.III - 116 11-70

IV - 111

.1-81 .II - 63 .II - 64

.I - 104

.II - 83 II - 67

.IV -114

.11-53

.IV - 128

.I I - 73

.III - 85 IV - 119

.1-95 II - 88 III -124 111-113

I I - 81 eona sprawom kultury. Ś w i t a ł a Tadeusz - Wizyta delegacji partyjno-rządowej ZSRR z premierem rządu ZSRR Nikitą Chruszczowem na czele w Poznaniu i Wielkopolsce. Ś w i t a ł a Tadeusz -. Rektorzy poznańskich uczelni (Wiktor Dega, Michał Ćwirko-Godycki, Alfons Klafkowski, Roman Kozak, Wacław Lewandowski, Hipolit Polański, Władysław Węgorek i Zbigniew Zakrzewski). Z i m o w s k i Lech - Powstanie i działalność Wyższego Studium Urbanistyki i Zagadnień Regionalnych przy Wojewódzkim Zarządzie TWP w Poznaniu (1957-1958).

Nr str.

.III - 110

.111- 95

.IV - 93

.11-77

Recenzje

C z u b i ń s k i Antoni - Jubileuszowa pozycja Wydawnictwa Poznańskiego. Co to znaczy poznańskość?

.m -122 .IV - 132

Zdjęcia zamieścili:

Archiwum Oddziału Muzeum WP przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, Centralna Agencja Fotograficzna, Czarnecki Witold, Gomolec Ludwik, Hartwig Edward, Ignor Henryk, Kaczmarek Stanisław, Kołecki Jan, Maćkowiak Franciszek, Maksymowicz Zenon, Matuszewski Henryk, Myszkowski Maksymilian, Nalepka Jan, Perz Jan, Puciński J., Szulc Stanisław, Wyszomirska Grażyna i Zielonacki Zbigniew.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.01/03 R.27 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry