KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.01/03 R.27 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania Rocznik XXVII - 1959

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

A s K a n a s Stefan - Targi Poznańskie po pięciu latach od wznowienia E n g e l Witold - Woda dla Poznania (część I) .

E n g e l Witold - Woda dla Poznania (część II).

Hebanowski S. i Karaśkiewicz N. - Opera Poznańska w latach 1919-1959. K a m i ń s k i Włodzimierz - Muzeum Instrumentów Muzycznych .

K l a f k o w s k i Alfons - N a 40-lecie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Kubiak M. i Michalak J. - O zagrzybieniu budynków mieszkalnych w Poznaniu Wa n d e l t Kazimierz - Zakłady Metalurgiczne (Pomet) Z i ó ł e k Jerzy - Trzy lata pracy Wydawnictwa Poznańskiego

SESJA UNIWERSYTET - MIASTO

Dyskusja F r ą c k o w i a k Franciszek przemówienie powitalne . K l a fk o w s k i Alfons - przemówienie wygłoszone na otwarciu Sesji K l a fk o w s k i Alfons - słowo końcowe .

K r z y m i e ń Edmund - Problematyka miasta a jego szkoły wyższe Was z a k Stanisław - Uniwersytet w służbie mojego miasta

MATERIAŁY

F lot Y ń s k a Janina, F lot Y ń s kiJ. - Projekt szaty roślinnej zwierzyńca na Malcie . · K a c z m a rek Ignacy N otatki o zarządzie Poznania w latach 1939-1945.

M a l i n o w s k a Maria Dotychczasowe monograficzne opracowanie pradziejów miasta Poznania S z u l c Stanisław - "Księga Herbów" Erazma Kamyna Wa n d e l t Kazimierz - Historia Zakładów "Stomil" .

W r o n i a K Zdzisław - Paderewski w Poznaniu

Nr Str.

II -. 5 1- 45 .III - 58

.111- 5 IV - 22 IV- 5

.II - 29 II - 16 I I I - 49

.1-23 1- 8 1- 5 1- 43 1- 9 1- 16lV- 64 .111- 77 .IV - 78 IV- 73 IV- 55 .IV - 33

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.01/03 R.27 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry