REDAGUJE KOLEGIUM.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.01/03 R.27 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Aleksander Anholcer, Franciszek Frąckowiak, Ignacy Kaczmarek.

4Roman Kozak, Józef Kwiatek, Irena Lubojańska, Jerzy Landowski, Władysław Markiewicz, Eugeniusz Morski, Cezary Murawski, Ada Sitkowska (przewodnicząca), Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji), Stanisław Waszak

ADRES REDAKCJI

POZNAN - NOWY RATUSZ

P RE N UM ERA T A

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę, przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty, przez Urzędy Pocztowe, oraz Oddziały i Delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122-6-211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej - 30 zł, rocznej - 60 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Przedsiębiorstwo Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wilcza 46 za pośrednictwem PKO konto Nr 1-6-100024.

Egzemplarze zdeaktualizowane można zamawiać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 9.

Okładkę projektowa! Zbigniew Kaja

Manuskrypt otrzymano 28. 4»J\r909. J\cAPodpisano do druku 12. 6. 1959 Nakład 1600 egzempfe- AiJ\uśJ\ A druku 7. Papier sat.

ki.' $ 7f*?g ITAIOXIOO.

Szamotulskie PPT -- Drukarnia -- 280/59.-- F-6

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.01/03 R.27 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry