SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.10/12 R.26 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

ARTYKUŁY

Franciszek S c h m i d t - Popażdziernikowe zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Zakładach H. Cegielski Witold E n g e l - Niektóre zagadnienia organizacyjne Zakładów H. Cegielski w Poznaniu Lech Z i m o w s ki - Poznań buduje silniki morskie (Nowa gałąź produkcji Zakładów im. H. Cegielskiego) Edmund K r z y m i e ń nych w Poznaniu zany.

Remonty domów mieszkalproblem nadal nie rozwią

MATERIAŁY

Czesław K u b a l i k - Początki życia kulturalnego Poznania w roku 1945.

ŻYCIE KULTURALNE I SPOŁECZNE

Eugeniusz L i n e t t e - Odkrycia w kościele Podominikańskim w Poznaniu Zbigniew P ę d z i ń s ki - Poznań litsracki 1957/1953 Antoni G ą s i o r o w s ki - Sesja Naukowa poświęccna problematyce Powstania Wielkopolskiego · Janusz P o w i d z ki - Odbudowa Zamku Przemysława w Poznaniu Jerzy M ł o d z i e j o w s ki - Jubileusz "Marii Magdaleny" . Teodor S m i e ł o w s k i Sukcesy "poznańskich słowików" na tournee koncertowym po ZSRR

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

Zofia S e m r a u - Czasopisma poznańskie. Zestawienie tytułów i krótka charaktsrystyka. Część II (1858-1870).

N a rnarg'nesie nowych opracowań dziejów Powstania Wielkopolskiego (Witold J akóbczyk) 1 Zofia Ostrów i'ka-Kębłowska - "Pałac Działyńskich w Poznaniu" (Władysław Tatarkiewicz) 1 "Poznań" [Album] (Teresa Jakimowiczówna) . 1

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.10/12 R.26 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry