SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.07/09 R.26 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

ARTYKUŁY

Witold M a i s e 1 - Ewolucja planów urbanistycznych miasta Poznania w latach 1945-1957 5 Jerzy T e t z l a w - Poznański transport wodny 39 Jerzy Ż e l i s ł a w s k i XXVII Międzynarodowe Targi Poznańskie. .63 Eolesław M a r o s z e k Przestępczość nieletnich i dorosłych oraz alkoholizm na terenie Poznania w roku 1957. .81 Paweł B o e s 1 e r, Krzysztof K o s t y r k o - Program Telewizji Poznańskiej w ocenie jej publiczności 99

ŻYCIE KULTURALNE I SPOŁECZNE

Witold E n g e l - Pierwsza sesja specjalna poświęcona Międzynarodowym Targom Poznańskim . 119 Zbigniew P ę d z i ń s ki - Dwa lata Wydawnictwa Poznańskiego. 133 Leszek P r o rok - Przegląd teatralny (styczeń-lipiec 1958 r.). .139 Jerzy M ł o d z i e j o w s k i Muzyka poznańska w pierwszym półroczu 1958. .153

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.07/09 R.26 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry