DZIAŁ STATYSTYCZNY Przegląd wybranych zagadnień statystycznych za rok 1957. .113

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.04/06 R.26 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

POLEMIKI I DYSKUSJE Dyskusji ciąg dalszy nad "Dziesięcioma wiekami Poznania" (Florian M i e d z i ń s ki). .131 List do Redaktora Naczelnego "Gazety Poznańskiej" (Janusz Ziółkowski). .136

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.04/06 R.26 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry