SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.04/06 R.26 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Franciszek F r ą c k o w i a k - Przemówienie na pierwszej sesji Rady Narodowej Miasta Poznania w dniu 12 lutego 1958 roku .5

ARTYKUŁY Edward T a y lor - Doświadczenia poznańskiego studium ekonomicznego a wykształcenie ekonomiczne 13 Bogumił Z i ó ł e k - Potencjał pracy w Poznaniu w latach 1950-1957. .23 Franciszek Jaś k o w i a k - Wielkopolski Park N arodowy - zielone zaplecze Poznania .33

MATERIAŁY

Ignacy K a c z m a rek - N a gruzach Poznania w roku 1945. .49 Lech Z i m o w s ki - Dyrekcja Kolei w Poznaniu w czasie działań wojennych w lutym 1945 r. 54

ŻYCIE KULTURALNE I SPOŁECZNE Dionizy B a l a s i e w i c z i Stefan P a c a n o w s k i Sesja naukowa i zjazd koleżeński ekonomistów, absolwentów U. P. .63 Laureaci nagród miasta Poznania w roku 1958: Stefan Kwaśniewski (Teodor S m i e ł o w s ki) 70 Jan Sokołowski (Ryszard G r a c z y k ) . 71 Arkady Fiedler (Zbigniew P ę d z i ń s ki) 73 Brygida Kurbisówna (Helena C h ł o p o c k a ) 76 Bazyli Woytowicz (Stefan S ł o n i ń s ki) 79

KRONIKA Wykaz członków Rady Narodowej Miasta Poznania 81 Członkowie Prezydium Rady Narodowej m. Poznania wybrani na I sesji Rady. .85 Memoriał w sprawie dotacji dla Poznania . 8 8 Materiały w sprawie budowy rafinerii w Koninie 97

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY Maria S z y m a ń s k a - Bibliografia miasta Poznania za rok 1957 (i uzupełnienia za rok 1956) . 105

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.04/06 R.26 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry