R E D A K T O R

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.04/06 R.26 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Janusz

ZIółkowskI

SEKRETARZ REDAKCJI: Antoni Gąsiorowski

ADRES Poznań

REDAKCJI: Nowy Ratusz

PRENUMERATA Zamówienia i przedpłaty na p r e n u m e r a t ę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty, przez Urzędy Pocztowe, oraz Oddziały i Delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122-6-211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej - 30 zł, rocznej - 60 zł.

Okładkę projektowała: Irena Jarzyńska

Manuskrypt otrzymano 15. V. 1958 - Do druku 16. VII. 1958 r. - Druk ukończono w lipcu 1958 r. - Nakład 1000 egzerapl. - Arkuszy druku 8 3 jł - Papier druk. saL ki. V 70 g m2 70XI00

Poznańskie Zakłady Graficzne - Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Nr 1 - Poznań, ul. Drukarska 6 600 - R-8

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.04/06 R.26 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry