KOMUNIKAT

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.01/03 R.26 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego w Poznaniu o realizacji miejskiego planu gospodarczego w roku 1957.

Plan gospodarczy m. Poznania na rok 1957 w podstawowych dziedzinach gospodarki terenowej został zrealizowany jak następuje:

1. Inwestycje

Limit inwestycyjny, wynoszący na koniec roku 1957 - 187 301 000 zł, został zrealizowany w 90,5%. Na zaplanowane oddanie do użytku 2712 izb w roku sprawozdawczym wykonano 2895 izb, czyli osiągnięto w 106,7% realizację zadań rocznych.

2. Przemysł

Roczny plan wartości produkcji towarowej przemysłu terenowego w cenach zbytu został wykonany ogółem w 110,4%, w tym przemysł państwowy w 105% a przemysł spółdzielczy w 112,7%. W roku 1957 przemysł państwowy wprowadził produkcję nowych artykułów gospodarstwa domowego i odzieży; natomiast przemysł spółdzielczy urządzeń przemysłowych, transportowych i artykułów odzieżowych.

3. Obrót towarowy

Planowana wartość obrotów w uspołecznionym handlu detalicznym, wynosząca 3 795 310 000 zł została zrealizowana w 104,6%. Podaż artykułów spożywczych z nielicznymi wyjątkami (mąka ziemniaczana, przetwory owocowe, drób, ryby, niektóre asortymenty mięsa) była wystarczająca. Lepsze też było zaopatrzenie w artykuły gospodarstwa domowego - (naczynia aluminiowe, cynkowe, emaliowane), wyroby z tworzyw sztucznych, artykuły branży papierniczej, galanterii skórzanej itp. W dalszym ciągu istniały jeszcze tzw. artykuły deficytowe, jak artykuły dziecięce, bielizna damska i męska, obuwie skórzane, odzież gotowa w odpowiednim asortymencie itp. W okresie sprawozdawczym uruchomiono 37 nowych placówek handlu detalicznego. Plan obrotów zakładów żywienia zbiorowego zrealizowany został w 116,0%.

Sieć placówek poszerzyła się o 2 zakłady.

4. Gospodarka komunalna 1 mieszkaniowa

Produkcja wody czystej w r. 1957 osiągnęła cyfrę 26 279 400 m;!, czyli 107,5% planu rocznego. Plan sprzedaży wody odbiorcom ogółem wykonano w 112,6% w tym dla gospodarstw domowych w 111,6%. Długość sieci wodociągowej zwiększono o 3,9 km, a sieć kanalizacyjną o 0,74 km. Liczba przewiezionych pasażerów w komunikacji miejskiej (trzy trakcje: tramwajowa, autobusowa, trolleybusowa) wyniosła w roku sprawozdawczym 180 494 100 osób, co w porównaniu z planem w tym zakresie stanowi 109,5%.

W r. 1957 uruchomiono nowe linie tramwajowe na odcinku od ul. Dzierżyńskiego do ul. Przemysłowej, z ul. Pułaskiego na Winogrady oraz od ul. Lampego na Plac Wielkopolski. W zakresie oczyszczania miasta plan wywozu nieczystości stałych zrealizowano w 113,6%, a nieczystości płynnych w 127,6%. Planowana liczba osobonoclegów w hotelach miejskich została wykonana w 105,8%. Liczbę usług w miejskich łaźniach zrealizowano ogółem w 101,3%, w tym w zakresie kąpieli wannowych w 118,9%. Nakłady przeznaczone na remonty kapitalne budynków mieszkalnych wykorzystane zostały w 104,8%, natomiast planowaną liczbę izb w budynkach wyremontowanych zrealizowano tylko w 89,5%.

5. Oświata

Liczba uczniów w szkołach podstawowych wynosiła na koniec roku 1957 - 46 638. czyli 99,7% planowanej ilości. W porównaniu z r. 1956 liczba uczniów wzrosła o 4403. Liczba izb lekcyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wyrażała się cyfrą 646, co stanowi 98,6% planu.

Wskaźnik zagęszczenia wynosi 73 uczniów na izbę lekcyjną, podczas gdy w roku 1956 wynosił 72 uczniów, czyli że pogorszył się. Liczba dzieci w przedszkolach wszystkich typów (państwowych, zakładowych i Caritas'owych) wynosiła 5108, czyli 97% planu. W roku sprawozdawczym akcją letnią objętych było 5157 dzieci, w tym 3337 dzieci korzystało z kolonii i obozów.

6. Ochrona zdrowia

Na koniec roku 1957 liczba łóżek w szpitalach miejskich wynosiła 1 256, co było zgodne z planem. W zakresie lecznictwa otwartego czynne były 72 przychodnie, skupiające 275 poradni, z tego 44 uruchomione w r. 1957.

Planowana roczna liczba godzin pracy lekarzy medycyny w placówkach lecznictwa otwartego w wysokości 542 400 została zrealizowana w ] 04,0%. Liczba miejsc w żłóbkach dzielnicowych wynosiła 315, co stanowi 116,6% zadań rocznych. a

7. Kultura

Liczba tomów w bibliotekach miejskich na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 331 881, czyli 99,1% planowanej ilości. Planowaną liczbę wypożyczeń zrealizowano w 101,2%. Państwowa Operetka Poznańska dała 278 przedstawień, co w porównaniu do zadań przewidzianych planem stanowi 101,0%. Liczba widzów osiągnęła 101 678, czyli 120% planowanej ilości.

8. Rolnictwo

Plony zbóż ogółem wynosiły w roku 1957 - 16,5 q na ha, co było zgodne z planem. Powierzchnia użytków rolnych gospodarstw indywidualnych wyrażała się cyfrą 7 040 ha, co stanowi 102,4% planu.

Plan pogłowia zwierząt zrealizowany został jak następuje:bydło trzoda chlewna

98,1% 82,7%owce

100,9% 92,7%konie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.01/03 R.26 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry