KRONIKA WYDARZEŃ KULTURALNYCH W POZNANIU W R. 1957

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.01/03 R.26 Nr1

Czas czytania: ok. 6 min.

1. 1.

4. 1.

7. 1.

- .

8. 1.

14. 1.

17. 1.

20. 1.

28. 1.

1. 2.

2. 2.

7. 2.

8. 2.

10. 2.

13. 2.

Ogłoszenie dekretu Rady Państwa o wyłączeniu z województw miast: Poznania, Wrocławia i Krakowa. Odczyt Min. Oświaty PRL, Władysława Bieńkowskiego, pt. Polska droga do socjalizmu. Występ pieśniarki francuskiej, Lucienne Boyer, w sali Opery.

Wieczór baletowy w Auli UAM. Wykonawcami soliści Akademickiego Teatru Wielkiego w Moskwie: Olga Lepieszyńska i Włodzimierz Preobrażeński (taniec), Świetlana Waszencewa (skrzypce), Włodzimierz Kudriawcow oraz Tatiana Woytaszewska (fortepian), Halina Kowalska (wiolonczela).

XVII sesja Miejskiej Rady Narodowej postanawia plac przed UAM nazwać placem Adama Mickiewicza i wystawić na nim pomnik Wieszcza wg projektu prof. Bazylego Woytowicza. W mIejSCe starego pomnika, przy kościele Św. Marcina, ustawić kamień pamiątkowy. Gościnny występ artystów Teatru Polskiego z Warszawy w sali Opery. W programie "Mąż z przeznaczenia" i "Czarna dama z sonetów" G. B. Shaw'a. Wieczór autorski Zbigniewa Herberta.

Wybory do Sejmu PRL. Posłami miasta Poznania wybrano Władysława Bieńkowskiego, Wacława Kiełczewskiego, Wincentego Kraskę, Zygmunta Nowakowskiego, Mariana Spychalskiego i Edmunda Taszera. Otwarcie wystawy 3 grup plastycznych: R 55, 55, ST 53.

Dekret Rady Państwa o ustanowieniu Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego.

Premiera "Brata marnotrawnego" Oscara Wilde'a w Teatrze Nowym.

Powstał Miejski Komitet Pomocy Repatriantom.

Nikola Cvejic, solista opery w Belgradzie, w Operze.

Bronisław Gimpel, skrzypek amerykański polskiego pochodzenia, w Filharmonii. Recital organowy Gunthera Fischinga, organisty Katedry w Schwabisch Gmunden (NRF), w Auli UAM. Ogłoszono listę laureatów nagród m. Poznania za rok 1956. N agrodę literacką otrzymała Kazimiera Iłłakowiczówna, za całokształt twórczości w latach 1947-1956; nagrodę naukową - prof. UAM dr Stefan Vrtel- Wierczynski za całokształt twórczości; na

22. 2.

2. 3.

4. 3.

8. 3.

9. 3.

10. 3.

16. 3.

31. 3.

5. 4.

7. 4.

10. 4.

12. 4.

13. 4.

16. 4.

26. 4.

1. 5.

3. 5.

6. 5.

10. 5.

12. 5.

13. 5.

14. 5.

15. 5.

17. 5.

Kronika

grodę artystyczną prof. Bazyli Woytowicz; nagrodę za popularyzację krajoznowstwa i turystyki - Adam Dubowski; nagrodę młodych - Konrad Drzewiecki. Otwarcie dorocznej wystawy okręgowej Zw. Polskich Artystów Fotografików w lokalach CBW A.

Premiera sztuki Leo Ferrero "Angelika" w Teatrze Polskim.

Obchód XII rocznicy oswobodzenia miasta.

Obchód 50-lecia pracy naukowej prof. dr Jana Czekanowskiego, kierownika Katedry Antropologii UAM i członka zwyczajnego PAN. Jubilat odznaczony orderem Sztandaru Pracy I klasy.

Recital fortepianowy pianistki węgierskiej Judit Meri w Auli UAM.

W Poznaniu gości grupa reporterów wytwórni telewizyjnej Columbia Broadcasting System (USA), nakręcających reportaż z życia w Polsce. Najwięcej zdjęć dokonano w HCP. Otwarcie wystawy prac Sekcji Rzeźbiarskiej Oddz. Pozn. ZP AP w Muzeum Narodowym. Otwarcie wystawy prac poznańskich plastyczek w CBWA.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Weterynaryjnego w Poznaniu.

Premiera opery Humperdincka "Jaś i Małgosia" w Operze.

Zmarła dr Mieczysława Ruxer, prof. nadzwyczajny archeologii klasycznej UAM. Otwarcie wystawy prac 3 plastyków poznańskich: Fliegera, Gielniaka i Kurzawskiego w CBWA.

Gościnne występy radzieckiego kwartetu smyczkowego im. Boro dina. Otwarcie wiosennej wystawy prac członków Oddz. Pozn. ZP AP w CBW A. Vilma Bukovec solistka opery w Lublianie w Operze.

"Pasja św. Mateusza" Henryka Schiitza w Filharmonii.

Radziecki dyrygent Mikołaj Anosow, w Filharmonii.

Premiera sztuki Scribe'a "Szklanka wody" w Teatrze Nowym.

Poznańska stacja telewizyjna rozpoczęła działalność.

Pianistka japońska, laureatka V konkursu szopenowskiego w Warszawie, Kyoko Tanaka, w Filharmonii. Recital pianisty węgierskiego Imre U ngara w Auli UAM.

Pianista czeski Ilja H urnik w Filharmonii.

Otwarcie wystawy prac prof. Stanisława Teyssera w CBWA.

Początek obchodów jubileuszowych 100-lecia Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Otwarcie sesji naukowej. Początek obchodów jubileuszu 100-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Otwarcie wystawy jubileuszowej ,,100 lat w służbie nauki i społeczeństwa" w Muzeum Archeologicznym. Otwarcie wystawy jubileuszowej ,,100 lat Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i jego zbiorów" w Starym Ratuszu. Zmarł Adam Ciechański, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej i koncertmistrz Opery.

22. - 23. 5. Zespół "Comedie Francaise" wystawia komediobalet Moliera "Mieszczanin szlachcicem".

24. 5. Zmarł dr Edward Schechlel, prof. zwyczajny WSR, kierownik Katedry Rybactwa WSR.

1. 6. Uroczystość jubileuszowa 40-lecia pracy artystycznej i pedagogicznej prof. Gertrudy Konatkowskiej. Otwarcie wystawy współczesnego malarstwa belgijskiego w Muzeum Narodowym. 2. 6. Recital fortepianowy pianistki francuskiej Monique de la Bruchollerie w Auli UAM. 5, 6. Władysław Gomułka w Zakładach HCP.

6. 6. Premiera "Balu złodziejaszków" Anouilh'a w Teatrze N owym.

7. 6. Powstał komitet uczczenia pamięci poległych w "wypadkach poznańskich", pod przewodnictwem Przew. R. N. m. Poznania Franciszka Frąckowiaka.

- 8. 6. Pianista rumuński Cornelin G heorghin w Filharmonii.

8. 6. Otwarcie dorocznej wystawy prac członków Oddz. Pozn. ZP AP w CBW A. 9. 6. Otwarcie XXVI Międzynarodowych Targów Poznańskich.

II. 6. Orkiestra Filharmonii z Cleveland (USA), pod dyrekcją George Szella, w Poznaniu.

Premiera "Lekarza z urojenia" Hansa Veigla w Teatrze Satyry.

14. - 15. 6. Pianista czeski Wl. Topinka w Filharmonii.

16. 6. Otwarcie wystawy prac plastycznych H. Polańskiego, M. Szmańdy, E. Wasilkowskiego, J. Piaseckiego i B. Woytowicza. 17. 6. Leningradzki Teatr Miniatur pod kier. Arkadego Rajkina wystawia w Poznaniu widowisko estradowe "Białe Noce". Recital pianisty chińskiego Fu- Tsunga w Auli UAM.

22. 6. W lokalu Związku Plastyków otwarto wystawę grafiki użytkowej (plakat). 23. 6. Otwarcie w Muzeum Narodowym wystawy prac Józefa Czapskiego. 1. 7. Otwarcie wystawy architektury amerykańskiej, zorganizowanej przez SARP przy współudziale ambasady USA. Początek gościnnych występów Ireny Eichlerówny i Władysława Hańczy ze sztuką G. B. Shawa - "Zaloty" w Teatrze Polskim.

7. 7. Otwarcie wystawy prac malarskich Romana Błachowskiego z Londynu w salach CBWA. 16. 7. Józef Cyrankiewicz w Zakładach HCP.

17. 7. Otwarcie wystawy drzeworytu japońskiego lat 1955-1956 w salach ZP AP. 20. 7. Otwarcie wystawy prac plastyków jugosłowiańskich w Muzeum Narodowym.

22. 7. Centralne obchody śvięta 22 lipca w Poznaniu.

28. 7. Otwarcie wystawy piać Zbigniewa Pronaszki w Muzeum Narodowym. 8. 8. Powstał Komitet Organizacyjny Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Poznaniu. 15. 8.

4. 9.

6. 9.

II. 9.

13. 9.

17. 9.

18. 9.

19. 9.

26. 9.

26 - : .. 27. 9.

1. 10.

6. 10.

7. 10.

9. 10.

10. 10.

11. 10.

13. 10.

16. 10.

18. 10.

19. 10.

Kronika

Zmarł dr Zygmunt Moczarski, em. prof. zwyczajny Katedry Ogólnej Hodowli Zwierząt U niwersytetu Poznańskiego.

Otwarcie wystawy prac J. Kaliszana w sali Klubu Międzynar.

Książki i Prasy.

Premiera "Dziewczyny z dzbanem" Lope de Vegi w Teatrze Polskim.

Solista Opery w Baku, Pafik Atakiszijew, w Operze.

Zmarł dr Jan Berger, prof. zwyczajny 1 kierownik Katedry Historii Literatury Niemieckiej UAM.

Otwarcie wystawy młodej plastyki krakowskiej w salonie CBWA Otwarcie wystawy fotografii tatrzańskich Maks. Myszkowskiego w sali PTF. Otwarcie wystawy rzeźb Juliana Gosławskiego (Stefana Bossa) Otwarcie wystawy dawnej polskiej książki medycznej.

XIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich w Poznaniu.

Otwarcie Ośrodka Izotopów Promieniotwórczych w II Klinice Chorób Wewnętrznych AM.

Otwarcie wystawy prac plastycznych Felicji Głowackiej w Muzeum Narodowym. Uroczysty ingres arcybiskupa poznańskiego, ks. Antoniego Baraniaka.

Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej i 40-lecia pracy pedagogicznej Zdzisława Jahnkego, profesora PWSM w Poznaniu. Amerykański balet Jose Limona w Operze.

Otwarcie wystawy prac Lecha Kunki z Łodzi w CBWA.

Spiewak amerykański Dody Conrad i Noel Lee (fortepian) w Auli UAM.

Zmarł profesor zwycz. Politechniki Poznańskiej, mgr inż. Bolesław Orgelbrand. Zmarł prof. dr Jan Bossowski, kierownik Zespołu Katedr Prawa Karnego UAM.

Uroczysla inauguracja Festiwalu Jubileuszowego Filharmonii Poznańskiej (X-łecie).

Premiera "Lilii Wenedy" Juliusza Słowackiego w Teatrze Polskim.

Egizio Massini - pierwszy dyrygent Opery w Bukareszcie - w Operze. Otwarcie wystawy grupy fotograficznej "Przedszkole" w lokalu PTF.

Solista Opery w Cluj, Trajan Popescu, w Operze.

Otwarcie wystawy grafiki Okręgu Poznańskiego ZPAP w CBWA.

Otwarcie nowej linii tramwajowej, łączącej Winogrady ze Śródmieściem. Inauguracja Międzynarodowego Konkursu Lutniczego w Poznaniu. U dział bierze 127 instrumentów z 16 państw. 6. 11. Pierwszy występ Polskiego Zespołu Tańca pod kierunkiem Eugeniusza Paplińskiego w hali nr 9 MTP.

23. 10.

24. - 11. 10.

27. 10.

1. II.

21. 11.

23. - 24. 11.

24. 11.

11. 11. Zakończenie Międzynarodowego Konkursu Lutniczego. Laureatami II nagrody (I nie przyznano): J. Vavra (CSR) i Rene Quenoil (Francja) .

12. - 13. 11. Festiwal Młodej Poezji w Poznaniu.

13. 11. Koncert Orkiestry Filharmonii Drezdeńskiej pod dyr. Heinza Bongartza.

15. - 16. 11. Czeski dyrygent Vaclav Smetacek w Filharmonii.

17. 11. Otwarcie wystawy prac malarskich Zygmunta Szpingera w Klubie Międzynarodowej Książki i Prasy. Obchód 50-lecia pracy artystycznej dyr. Państwowej Operetki w Poznaniu, dyrygenta Zygmunta Wojciechowskiego. Otwarcie wystawy prac Z. Waliszewskiego w Muzeum Narodowym. Występy Radzieckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Bieriozka".

Konferencja organizacyjna Oddziału Miejskiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich.

Otwarcie wystawy jesiennej Okręgu Pozn. ZP AP w nowym salonie C BWA, mieszczącym się w Odwachu. 30. 11. Inauguracja III Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. 5. 12. Premiera sztuki R. Niewiarowicza "Ich dwóch" w Teatrze Nowym.

Gościnny występ orkiestry i chóru Filharmonii Łódzkiej pod dyr. Henryka Czyża. W programie "Król Dawid" A. Honeggera. 7. - 8. 12. Krajowy Zjazd Związku Literatów Polskich w Poznaniu.

14. 12. Zakończenie III Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Laureatką I nagrody skrzypaczka radziecka Roza Fajn, II nagrody - Sidney Harth (USA), III - Mark Komissarow (ZSRR).

15. 12. Zmarł profesor PWSM, pianista Zygmunt Lisiecki.

16. 12. Uroczysty koncert laureatów III Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego.

18. 12. Obchód 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej dr Kazimierza Tymienieckiego, profesora zwyczajnego historii średniowiecznej UAM, prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

22. 12. Otwarcie wystawy prac grupy plastycznej "R 55".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.01/03 R.26 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry