SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.01/03 R.26 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

ARTYKUŁY

Janusz D e r e s i e w i c z - W sprawie problematyki milleniowej. .5 Witold E n g e l i Jerzy T e t z l a w Obrót towarowy w gospodarce miasta Poznania. .11

ZYCIE KULTURALNE Stefan S ł o n i ń s ki - Rola Wydziału Kultury w Poznaniu - mieście wydzielonym .39 Maria M a l i n o w s k a - Początki Poznania w świetle wykopalisk .46 Leszek P r o rok - Przegląd teatralny (maj-grudzień 1957 r.). .51 Jerzy M ł o d z i e j o w s k i Poznańska kronika muzyczna (maj-grudzień 1957 r.). ,66 Henryk K o n d z i e l a - Ochrona 1 konserwacja zabytków Poznania w roku 1957. ,73 Zdzisław S z u l c Międzynarodowy konkurs lutniczy w Poznaniu ,81

KRONIKA Kronika wydarzeń kulturalnych w Poznaniu w r. 1957 87 Komunikat Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego o realizacji miejskiego planu gospodarczego w ro ku 1957. .92

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY Zofia S e m r a u Czasopisma poznańskie. Zestawienie tytułów 1 krótka charakterystyka. Część I (1794-1858). .95

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.01/03 R.26 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry