R E D A Janusz

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.01/03 R.26 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

K lOR: Ziółkowski

SEKRETARZ REDAKCJI: Antoni Gąsior o wski

ADRES Poznań

REDAKCJI: N o w y K a t u sz

PRENUMERATA Zamówienia i przedpłaty na p r e n u m e r a t ę przyjmowane są w termmie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty, przez Urzędy Pocztowe, oraz Oddziały i Delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na kontagMBŁjlr 122-6-211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "g a m A A oj A a n, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej - 30 .zJ, rocznej - 60 zł.

Manuskrypt otrzymano 6. II. 1958 - Do druku 22. IV. 1958 r. - Druk ukończono w kwietniu 1958 r. - Nakład 1(xx) egz. - Arkuszy druku Vh- - Papier druk. sat. ki. V 70 g m! 70X100

Poznańskie Zakłady Graficzne - Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Nr 1 - Poznań, ul. Drukarska 6 165 - R-4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.01/03 R.26 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry