KRONIKA WYDARZEŃ SPOŁECZNO-KULTURALNYCH W POZNANIU W ROKU 1956

Kronika Miasta Poznania 1957.01/06 R.25 Nr1/2

Czas czytania: ok. 7 min.

1. 1.- - "Pokaz broni i uzbrojenia" w Muzeum Narodowym.

9.1. - Premiera "Legionu Mickiewicza" Stanisława Płonki- Fiszera w Teatrze Polskim.

13. 1.-- Delegaci Frontu Narodowego ĆSR w Poznaniu.

13. 1. - 4.2. - Poznański Festiwal Mozartowski.

15.1.- - Drahomira Tikalova - solistka Państwowej Opery w Pradze, występuje w "Sprzedanej narzeczonej". Otwarcie wystawy prac dzieci plastyków poznańskich.

Otwarcie II wystawy grupy ,,4F + R" (Stefan Boss, Feliks Maria N owowiejski, Fortunata Obrąpalska, Bolesław Schmidt, Zygfryd Wieczorek) oraz malarza Jana Spychalskiego. 17. 1.- Wystawa ostatnich nabytków w Muzeum Narodowym.

24.1.- Otwarcie wystawy prac grafików NRF w Muzeum Narodowym.

26. 1.-- Zmarł znany germanista, doc. dr Gustaw Fass.

28. 1 . - Delegacja specjalistów wodociągowych z Czechosłowacji w Poznaniu.

1.2.- Otwarcie wystawy grafiki (zestaw z zakupów) w CBWA.

5. 2. - Otwarcie wystawy prac Zb. Kaji i J. Stasińskiego w CBWA.

Premiera "Uprowadzenia z Seraju" Mozarta w Operze.

11.2.- Prof. dr A. Kwaskowski obejmuje katedrę okulistyki A. M.

Uniwersytet Poznański nazwany Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Premiera "Cyda" Corneille'a (reż. Ryszard Sobolewski) w Teatrze Polskim. Gościnne występy Niny Andrycz.

13.2.- Obchód dziesięciolecia objęcia kierownictwa II Kliniki Chorób Wewnętrznych AM przez prof. dr Jana Roguskiego.

14.2.- Pobyt niemieckich grafików: prof. Otto Pankok, prof. Max Korner i Hildegard Peters w Poznaniu. 14. - 15.2.- ' Niemiecki dyrygent Karl Schubert - generalny dyrektor muzyczny w Schwerin (NRD) dyryguje koncertami symfonicznymi w auli UAM. 20. 2. - Występ w Auli Uniwersyteckiej śpiewaka murzyńskiego z USA Aubrey Pankey.

22. 2. - Prof, dr Kazimierz Piwarski dyrektorem Instytutu Zachodniego.

23.2.- Wręczenie nagród Laureatom m. Poznania za rok 1955: Doc. dr Jan Wąsicki, prodziekan Wydze Prawa Uniwersytetu A. M. r Bogusław Kogut, poeta i prozaik, Antonina Kawecka, solistka Opery Poznańskiej, Antoni Kajzer ślusarz Zakładów HCP., racjonalizator, Józef Stasiński, art. rzeźbiarz, 26. 2. - Powołanie Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego.

27.2. - Otwarcie sesji naukowej PAN, zorganizowanej przez Komitet Nauk Prawnych, poświęconej zagadnieniom normy prawnej i stosunku prawnego. Występ pianisty belgijskiego N auma Słusznego, profesora konserwatorium królewskiego w Mons.

Kronika

2.3. - Na X sesji MRN ustanowiono odznakę "za zasługi w rozwoju m. Poznania". 3. 3. - Premiera "Podróży poślubnej" W. Dychawicznego w Teatrze Nowym.

Premiera "Skiza" Gabrieli Zapolskiej w Teatrze Polskim.

5. - 8. 3. - Występ Zespołu Pieśni i Tańca GRZZ "Skolimów" - Laureata Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie. 6. - 8.3. - Pobyt delegacji niemieckich działaczy kulturalnych z NRD: Lothar Schramm - przedst. Min. Kultury, Horst Griko z Radia Niemieckiego, Helmut Kaltofen, kier. Wydz. Przeds. Rozrywk., Eckart Martens, przedst. Centr. Zarządu Teatrów. 9.3. - II Krajowa narada plantacyjna w Poznaniu.

Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Poznaniu otrzymuje imię Karola Kurpińskiego.

12. - 17. 3. - Występ Wielkiego Chóru, Orkiestry Symfonicznej i Zrzeszenia Solistów "Deutschlandsender" (NRD) pod dyr. Laureata Nagrody Państw, prof. Helmuta Kocha. 13. - 14.3 . - Pobyt artysty grafika holenderskiego p. Martinett, kustosza Stedelijkmuseum w Amsterdamie. 21. 3. - Wystawa ,,5 lat działalności PTT -K w Wielkopolsce" w Muzeum Narodowym. 7.4. -. Premiera sztuki T. Rittnera "Lato" (reż. J. Perz) w Teatrze Nowym.

8.4. - Wystawa Grafiki Eugeniusza Rosika.

12. - 15.4. - XX Występ Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".

12. -'. 14. 4. -. Występ gościnny solistki Opery w Sofii Liliany Barewa.

13. - 14.4.-. Rusłan Rajczew (Bułgaria) dyryguje koncertem symfonicznym.

14.4. - Wystawa prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu (Muzeum Narodowe). 14. - 15.4. - Konkurs zespołów jazzowych i tanecznych.

26. 4. -. Zakończenie odbudowy gmachu Biblioteki Raczyńskich.

28.4. - Premiera "Pierwszej miłości" ("Nim słońce wzejdzie") E. Barteiskiego w Teatrze Polskim. 30. 4. - Wystawa wiosenna ZPAP w CBWA.

2. -7.5. -. Występy Państwowego Teatru Dolnośląskiego zJeleniej Góry w Teatrze Polskim ("Don Carlos" Schillera). 6.5. -. Występ w Auli Uniwersyteckiej belgijskich artystów: Andre Gertler (skrzypce), Stefan Askenase (fortepian).

-. 3(Klecie pracy artystycznej i społecznej Witalisa Dorożały, prezesa Oddziału Poznańskiego Zjednoczenia Polsko Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych. 7. 5. - Odczyt profesora historii prawa Uniwersytetu w Paryżu, Pierre Petot pod tytułem "Dzieje prawne rodziny we Francji". 8.5. - Zmarł Aleksander Klonowski, zasłużony artysta Opery Poznańskiej.

9.5. - Powołanie do życia Klubu Filmowego Związków Twórczych w Poznaniu. 19.5.-. Premiera "Lakme" Delibesa w Operze.

Otwarcie wystawy "Portret holenderski XVII w. w zbiorach polskich" w Muzeum Narodowym. Otwarcie w Poznaniu pierwszego kina panoramicznego (Rialto).

19.5. - Oddanie do użytku odbudowanego gmachu zabytkowego Biblioteki Raczyńskich.

2 0.5. - Otwarcie Państwowej Operetki Poznańskiej.

21.5. - Wojewódzka N arada Plastyczna (pierwsza tego rodzaju w kraju).

4.6. - Wystąp w Auli Uniwersyteckiej pianisty niemieckiego (NRF) Erika Then-Bergh.

5.6. - Występ gościnny w Operze Poznańskiej solistki Państwowej Opery w Ankarze Leyla Gencer. 6.6. - Występ w Operze Hedwigi Muller, solistki Państwowej Opery w Berlinie. 8. - 9.6.-. Artyści z Izraela: dyrygent George Singer oraz pianista Frank Pelleg występują na koncercie symfonicznym. 13. 6. -. Otwarcie wystawy Fotografii Artystycznej.

16.6. - Otwarcie XXV Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Wystawa "Piotr Michałowski" w Muzeum Narodowym.

Wystawa prac "Grupy R 55".

17.6.-. Koncert orkiestry czechosłowackiej z Brna pod dyrekcją Gustava Broma.

19.6. - Premier Cyrankiewicz w Poznaniu.

21.6. - Występ węgierskiej artystycznej orkiestry cygańskiej Sandora Lakatosa.

22. - 23. 6. - Gościnne występy tureckiej skrzypaczki Ayla Erduran i jugosłowiańskiego dyrygenta Zivojina Zdravkovica na koncercie symfonicznym w Auli Uniwersyteckiej. 23.6. - "Pokaz tkanin i haftów" w Muzeum Narodowym.

28. 6. - "Wypadki poznańskie".

- Oddanie do użytku odbudowanej Katedry poznańskiej.

30. 6. - Pogrzeb ofiar zajść poznańskich.

1. - 31. 7. -' Występy Państwowego Teatru Powszechnego z Łodzi. · 3.7. -. Delegacja architektów chińskich w Poznaniu.

7.7. - Premiera "Ostrego dyżuru" J. Lutowskiego' w Teatrze N owym.

14. - 15.7. - Występ instrumentalnego zespołu czechosłowackiego Karela Vlacha.

27. 7. - Krajowa narada spółdzielni pracy lek-specjal. w Poznaniu.

'Jubileusz 40-lecia pracy artystycznej wybitnego rzeźbiarza poznańskiego Edwarda Haupta. 28.7. - I ogólnopolska wystawa grafiki i rysunku w CBWA.

3. -. 5. 8. - Występy w Auli Uniwersyteckiej Międzynarodowego Cygańskiego Zespołu Pieśni i Tańca" Cierhan".

8.8. - Edward Ochab, I sekretarz KC PZPR spotyka się z aktywem partyjnym Poznania. 9.8. - Delegacja świata kulturalnego i naukowego Włoch w Poznaniu.

-. Związkowcy marokańscy gośćmi Poznania.

21.8. - Wycieczka dziennikarzy ZSRR, ChRL, NRD, CSR, Rumunii i Węgier w Poznaniu. 25. 8. -. Wystawa prac ZPAP okręgu poznańskiego.

28.8. -; Wystawa prac uczestników I Dziecięcego Konkursu Rysunkowego w Muzeum Narodowym. 29. 8. - Zmarł prof. Wiktor Gosieniecki, artysta malarz, współzałożyciel Państwowej Szkoły Zdobniczej. 1.9.- Otwarcie Państwowej Rocznej Szkoły Kulturalno-oświatowej w Poznaniu, przy ul. Garbary 24. 2.9. - Wystawa prac B, Michałowskiej, K. Jóźwiaka, Z. Kaczmarkiewicza i A. Kandziory w CBW A. 6. 9. -. Delegacja związkowców węgierskich w Poznaniu.

15. 9. -. Jubileusz 50-lecia pracy dziennikarskiej Franciszka Hryniewicza, redaktora "Głosu Wielkopolskiego". 18.9. - Wystawa "Chrońmy zabytki" w Starym Ratuszu.

Kronika

23.9. -. Otwarcie wystawy drzeworytu japońskiego w CBWA.

Grupa pracowników społecznych z Finlandii w Poznaniu.

24. 9. - Otwarcie XXXVIII Zjazdu Chirurgów Polskich w Poznaniu.

Satyryk czeski Radovan Kratky w Poznaniu.

25.9. - Prof. dr Stanisław N owicki, kierownik I Kliniki Chirurgicznej AM, przewodniczącym Towarzystwa Chirurgów Polskich. 27. 9. - Początek procesów uczestników zajść poznańskich.

28.9. - Otwarcie wystawy uratowanych dzieł sztuki w Muzeum Narodowym, inauguruje Międzynarodowy Tydzień Muzealnictwa w Poznaniu. 29.9. - Sesja Woj. Rady Narodowej poświęcona sprawom rozwoju kultury w naszym woj ewództwie. 30. 9. -. Jubileusz 30-lecia istnienia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu.

3.10. - Ukazał się tygodnik studentów i młodej inteligencji poznańskiej "Wyboje".

4.10. - Otwarcie wystawy jesiennej prac ZP AP Okr. Pozn.

-. Premiera "Wesołej wdówki" w Operetce Poznańskiej.

,5.10.- Gościnny występ w Operze ukraińskiego solisly Lwowskiego Teatru Opery i Baletu Pawła Karmeluka.

7.10. - Otwarcie wystawy jubileuszowej prac Bronisława Bartla.

11.10.- Dr Alfons Klafkowski, profesor prawa międzynarodowego UAM. - rektorem UAM. 14. 10. - Premiera opery R. Wagnera "Holender Tułacz" w Operze.

15.10.-. Prof. dr Kazimierz Gawęcki rektorem Wyższej Szkoły Rolniczej.

Tancerz Opery Poznańskiej Konrad Drzewiecki laureatem I nagrody w dziale tańca solowego Międzynarodowego Konkursu Śpiewu i Tańca w Vercelli. 16. 10. - Premiera "Mandragory" N. Machiavelego w Teatrze Satyryków.

22, 10. - Węgierski Kwartet Tatrai z Budapesztu w Poznaniu.

Premiera "Krzyżaków" wg Sienkiewicza na scenie Zespołu "Kuźnica".

Zmarł arcybiskup poznański, ks. Walenty Dymek.

23.10.- Wielki wiec mieszkańców Poznania przed Aulą UAM. w związku z uchwałami VIII Plenum KC PZPR. XIV sesja Miejskiej Rady N arodowej uchwala przemianowanie ulic: Konstantego Rokossowskiego na Głogowską, Parku Stalina na Park Sołacki.

24.10.-. Recital skrzypcowy Dawida Ojstracha.

25.10. - Premiera "Szkoły Kobiet" Bogusławskiego (reż. R. Sobolewski) w Teatrze Nowym. Ukazał się pierwszy numer "Tygodnika Zachodniego".

-. Prof. dr Antoni Horst rektorem Akademii Medycznej w Poznaniu.

50-lecie pracy artystycznej i pedagogicznej poznańskiego artystyplastyka prof. Bronisława Bartla. 26. 10. - Występ Orkiestry Symfonicznej Państwowej Filharmonii im. G. Enescu (Bukareszt) pod dyrekcją George Georgescu, artysty ludowego i laureata N agrody Państwowej. 27.10. - Otwarcie wystawy dorobku rzemiosła wielkopolskiego w Izbie Rzemieślniczej. 29.10. - Gnieźnieński Teatr im. Aleksandra Fredry wystawia w Poznaniu "Moralność p ani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej.

Prof. dr Józef Górski Rektorem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. 3 O. 10. - Mgr inż. Roman Kozak, Rektorem Politechniki Poznańskiej.

1.11.-- W wyniku przeprowadzonej wśród pracowników b. ZISPO ankiety, przywrócono zakładom nazwę "Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" w Poznaniu. Przedsiębiorstwo Państwowe.

3. 11. - Premiera "Wieczoru trzech króli" Szekspira (reż. R. Sykała) w Teatrze Polskim.

4.11. - Uroczyste odsłonięcie pomnika ku czci ofiar hitleryzmu pomordowanych w Żabikowie. (Żabikowo). 6.11. - Inżynierowie koreańscy przybywają na 3-miesięczny pobyt do Zakładów N aprawczych Taboru Kolejowego. 9. 11. - Franciszek Szczerbal Przewodniczącym Woj ewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu. 10. - 12. 11. - Krajowa konferencja naukowo-techniczna melioratorów w Poznaniu.

11.11. - Inauguracja działalności Komedii Muzycznej w Poznaniu (Premierą "Rozkosznej dziewczyny" J. Tuwima).

19. 11. - Wystawa prac Emilii Parczewskiej w CBW A.

2 0.11. - Wybory Miejskiego Komitetu Frontu Narodowego w Poznaniu. Przewodniczącym prof dr Józef Górski, rektor WSE. Retrospektywna wystawa prac Jana Spychalskiego.

24.11.- Krajowy Zjazd Ekonomistów w Poznaniu z okazji lO-lecia Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 25.11. - Popisy poznańskich chórów amatorskich.

26.11. - Gościnne występy teatru szczecińskiego ("Rozbójnik" K. Capka).

28.11. - Zmarł prof. Walerian Bierdiajew, były dyrektor Opery Poznańskiej.

Premiera sztuki F. G. Lorki "Dom Bernardy Alba" w Teatrze Polskim.

29.11.-- Zespół "Paris sur Glace" w Poznaniu.

29.11. - 1.12. - Krajowy zjazd neurologów, neurochirurgów i psychiatrów polskich w Poznaniu. 7 .12. - Profesor dr Wiktor Dega odznaczony orderem "Sztandar Pracy" I. ki.

Premiera "Henryka IV" Pirandella (reż. J. Perz) w Teatrze Nowym.

18.12. - Zmarł dr Antoni Peretiatkowicz -. były rektor UP, profesor zwyczajny prawa państwowego UAM. 19. 12. - Wystawa prac Stefana Englera w CBW A.

19. - 20. 12. -. Występ Wiedeńskiego Zespołu Tanecznego "Moderne Tanzgruppe Wien" .

27. 12. - Obchody 38 rocznicy powstania wielkopolskiego.

pamiątkowej ku czci Franciszka Ratajczaka 27 Grudnia i Ratajczaka. Przewodniczący Rady Zawadzki dekoruje wielu powstańców wysokimi stwowymi. Otwarcie wystawy "Powstanie Wielkopolskie" w Starym Ratuszu.

29.12.-. Premiera baletu Czajkowskiego "Śpiąca Królewna" w Operze.

Odsłonięcie tablicy przy zbiegu ulic: Państwa Aleksander odznaczeniami pań

(opr. Tadeusz Muth)

.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1957.01/06 R.25 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry