XXVI MIĘDZYNARODOWE , TARGI POZNANSKIE

Kronika Miasta Poznania 1957.01/06 R.25 Nr1/2

Czas czytania: ok. 2 min.

TADEUSZ PŁOŃCZAK

PROBLEMY URBANISTYCZNE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH

Międzynarodowe Targi Poznańskie zajmują tereny położone tuż przy dworcu głównym, na zachód od założonych w wykopie urządzeń stacyjnych. Tereny te już przed pierwszą wojną światową wykorzystywane były na cele wystawowe. Istniejące tam urządzenia, a głównie Wieża Górnośląska, spełniająca wtedy podwójne zadanie: wieży ciśnień i hali wystawowej, stały się zaczątkiem Targów Poznańskich. Teren wystawowy zajmował obszar ograniczony od południa ul. Wystawową ,od wschodu ul. Głogowską, od północy ul. Bukowską, a od zachodu granicą cmentarzy. Ten nie duży teren już po pierwszych targach okazał się za mały, toteż zaczęto szukać dodatkowych terenów. Wybór padł na tereny po magazynach wojskowych, położone po wschodniej stronie urządzeń kolejowych, a mianowicie tereny dzisiejszego dworca autobusowego. Targi zostały rozłożone na dwie części skomunikowane ze sobą poprzez Most Dworcowy. Rozwój Targów wymagał dalszych terenów, toteż na krótko przed P. W. K.

W 1929 r. sięgnięto po tereny położone na południe od Wieży Górnośląskiej.

Ulica Wystawowa została przełożona, jej wylot do ul. Głogowskiej przesunięto na południe od budynku Dyrekcji Targów. Dla urządzenia Powszechnej Wystawy Krajowej zostały użyte tereny targowe, jednak tak duża impreza wymagała powierzchni prawie dziesięć razy większej. W pobliżu terenów targów znajdowały się słabo zainwestowane działki, położone na południe od przesuniętej ul. Wystawowej. Te tereny, aż po istniejącą bocznicę kolejową, przecinającą ul. Głogowską, włączono do obszarów przeznaczonych na stałe urządzenia targowe. Dalsze tereny P. W. K. rozciągały się w kierunku zachodnim i obejmowały obszary położone pomiędzy ulicami: Święcickiego, Grunwaldzką, Stolarską i Śniadeckich, aż po blok mieszkalny położony po wschodniej stronie tej ulicy. Dalej P. W. K. obejmowała obecny Park Kasprzaka, niezabudowane wówczas tereny położone na zachód od ulicy J arochowskiego i ul. Promienistą.

Tak duże obszary, wrzynające się enklawami w organizm miejski, mogły być użyte tylko dla jednorazowej imprezy i to w mieście liczącym, wówczas 220000 mieszkańców, o słabym nasileniu komunikacyjnym w tym zachodnim, słabo zabudowanym, rejonie miasta. Powiększone podczas P. W. K. właściwe tereny targowe przecięte były ulicą Wystawową, stanowiącą przedłużenie ul. Orzeszkowej w kierunku do Mostu, Dworcowego. Dla usprawnienia działalności targów zamykano tę ulicę dla ruchu publicznego na okres ich trwania, czyli na dwa tygodnie w roku. W czasie drugiej wojny światowej okupant urządził w halach targowych fabrykę samolotów i zamknął ul. Wystawową oraz zlikwidował cmentarze, przylegające do tych terenów od strony zachodniej. Podczas działań wojennych wszystkie hale zostały poważnie uszkodzone. Część hal spaliła się całkowicie,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1957.01/06 R.25 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry