ŻYCIE KULTURALNE

Kronika Miasta Poznania 1957.01/06 R.25 Nr1/2

Czas czytania: ok. 1 min.

Jer z y K u b c z a k - Zbiory gołuchowskie 109 A n n a D o b r z y c k a - Rewindykowane zbiory malarstwa europejskiego w Muzeum Narodowym w Poznaniu .113 Jer z y M ł o d z i e j o w s k i - Siedem lat Poznańskiej Symfonicznej Orkiestry Objazdowej. .117 L e s z e k P r o rok - Przegląd teatralny 127 Jer z y M ł o d z i e j o w s k i Kronika muzyczna Poznania .140 S t a n i s ł a w Kro k o w s k i Instytucj e naukowe w Poznaniu .143 Laureaci nagród miasta Poznania w rok u 1957. .155 I r e n a R e ś l i ń s k a - K w i l e c kaStelan Wierczyński .155 Z b i g n i e w P ę d z i ń s k i Kazimiera Iłłakowiczówna .157 L e s z e k P r o rok Adam Dubowski 160 T e o d o r S m i e ł o w s k ; - Konrad Drzewiecki 161

KRONIKA

Kronika wydarzeń spoleczno-kulturalnych w Poznaniu w roku 1956. Głosy o " wypadkach poznańskich".

Sesja M. R. N. poświęcona pomnikowi Adama Mickiewicza w Poznania .170

.187

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

Eibliografia miasta Poznania za rok 1956 (wybór)

DZIAŁ STATYSTYCZNY

Urszula Przestacka Przegląd wybranych rofc 1956i Bogumił Ziółek danych statystycznychza

.205

POLEMIKI I LISTY

.219

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1957.01/06 R.25 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry