SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 1957.01/06 R.25 Nr1/2

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

B o h d a n G r u c h m a n i B o g u m i ł Z i ó ł e k - Przyczynek do badań stopy życiowej mieszkańców Poznania w latach 1949-1955.

S t a n i s ł a w P o gór s k i - O nowym osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Grunwaldzkiej. T a d e u s z F ł o ń c z a k Problemy urbanistyczne Międzynarodowych Targów Poznańskich L e o n D i e t z d' A r m a - Rozważania na tle potrzeb urbanistyczno-architektonicznych M. T. P. A l e k s a n d e r K r z y m i ń s k i Targi Poznańskie na tle innych imprez targowych w świecie . Członkowie Rad] Ekonomicznej M. T. P.

o Targach Poznańskich S t e fa n A s k a n a s - XXVI Międzynarodowe Targi Poznańskie.

F lor i a n B a r c i n s ki Targi Poznańskie jako środek aktywizacji gospodarczej Wielkopoilski J ó z e f Gór s ki - Zagadnienia prawno-ekonomiczne Targów Poznańskich E d m u n d K r z y m i e ń Targi z perspektywy gospodarki finansowej miasta . A n t o n; S k o w roń s k i - Znaczenie Targów Poznańskich dla rozwoju przemysłu spożywczego. S t a n i s ł a w Was c h k o - Targi Poznańskie jako środek poprawy struktury polskiego handlu zagranicznego. Z b i g n i e w Z akr z e w s k i Zagadnienia Targów Poznańskich w działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

.5 s

.31

A51

55 ·

65/

.65

.68

.72

.77

.79

MATERIAŁY

Z d z i s ł a w G r o t - Poznańskie Towarzystwo Przyj a c i ó ł N a u k .85 T a d e u s z M a l i n o w s ki - Sto lat Muzeum Archeologicznego w Poznaniu .97 J a n B e r g e r Zapomniany niemiecki wielbiciel Mackiewicza w Poznaniu .105

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1957.01/06 R.25 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry