R E D A JANUSZ

Kronika Miasta Poznania 1957.01/06 R.25 Nr1/2

Czas czytania: ok. 1 min.

K T O R ZIÓŁKOWSKI

SEKRETARZ REDAKCJI: ANTONI GĄSIOROWSKI

ADRES POZNA N ,

REDAKCJI: NOWY RATUSZ

96fabS'

Mi.tii

)hJ]Ą

Manuskrypt otrzymano 6. III. 1957 - Podpisano do druku 22. VI. 1957 - Druk ukończono w lipcu 1957 - Nakład 1500 egzemp. - Arkuszy druku 13;i - Papier sat. ki. V 80 g m! 70X100

Poznańskie Zakłady Graficzne - Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Nr l - Poznań, ul. Drukarska 6 436 - K-ll

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1957.01/06 R.25 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry