SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 1957.07/12 R.25 Nr3/4

Czas czytania: ok. 1 min.

ARTYKUŁY Edmund K r z y m i e ń - Dlaczego Poznań dąży do samodzielności .5 Witold E n g e l i Jerzy T e t z l a w - Struktura przemysłu miasta Poznania .17 Zbigniew Ż e c h o w s ki - Z ekonomicznych źródeł sytuacji strajkowej w Zakładach im. H. Cegielskiego wiosną 1956 r. .43

MATERIAŁY Zbigniew L i s o w s ki - J ak Poznań został województwem .57" Halina A l k i e w i c z - Z dziejów Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1898-1918). .65 Franciszek Jaś k o w i a k - Początki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Poznaniu w latach 1913-1920. .73

ZYCIE KULTURALNE

Janusz D e r e s i e w i c z - Niezwykła rocznica niezwykłe przygotowania (W sprawie Millenium) . 79 Jerzy M ł o d z i e j o w s ki - Dziesięć lat Poznańskiej Filharmonii .83 Michał W i t k o w s k i - Obchód stulecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk .98 Wojciech Ś m i g i e l s ki - Stulecie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu .101

KRONIKA U chwała Rady Narodowej Miasta Poznania w sprawie planu gospodarczego miasta Poznania na rok 1958 105

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY Sprawozdanie z dyskusji nad wydawnictwem "Dziesięć wieków Poznania". .109 Marceli Mott y - Przechadzki po mieście (Witold J akóbczyk) 119 Zdzisław Grot i Franciszek Paprocki - Szkice poznańskie (Witold J akóbczyk). .121 Wydawnictwa z okazji jubileuszu poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Antoni Gąsiorowski) 123

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1957.07/12 R.25 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry