D A

Kronika Miasta Poznania 1957.07/12 R.25 Nr3/4

Czas czytania: ok. 1 min.

K T O

R:

JANUSZ

ZIÓŁKOWSKI

SEKRETARZ

REDAKCJI:

ANTONI

GĄSIOROWSKI

ADRES

REDAKCJI:

POZNAN, NOWY RATUSZ

Manuskrypt otrzymano 12. VIII. 1957 - Do druku 15. L 1958 r. - Druk ukończono w styczniu 1958 - Nakład 1000 egz. - Arkuszy druku Tli - Papier druk. sat. ki. V 70 g m2 70 X 100

Poznańskie Zakłady Graficzne - Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Nr 1 - Poznań, ul. Drukarska 6 1040/24 - R-2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1957.07/12 R.25 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry