SPROSTOWANI L do strony 282 Franciszek Frąckowiak, Stefan Marzec, Zygmunt Wolniewicz, Edmupd Krzymień są członkami Prezydium MRN nie od roku 1951, a od roku 1950, Franci .ck Szalek zaś od 1954 roku. Witold Przewoźny był członkiem Prezydium MRN w latach 1950-1951, Edward Tyc w latach 1950-1954, Baltazar Sobocki w latach 1950-1952 a Stanisław Biczysko w latach 1955--1956.

Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24

Czas czytania: ok. 1 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry