ODZNAKA HONOROWA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24

Czas czytania: ok. 7 min.

Odznaka honorowa "Za zasługi w rozwoju miasta Poznania" jest zaszczytnym wyróżnieniem społecznym, nadawanym przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu osobom, które przyczyniły się w wybitnym stopniu do rozwoju miasta. Odznaka jest trzystopniowa: złota, srebrna i brązowa a stopień odznaki uzależniony jest od wkładu pracy i zasług w rozwoju miasta. Do odznaki typują wydziały Prezydium MRN i instytucje społeczne stwierdziwszy, że kandydat wykazał się ciągłością pracy nad budową i rozbudową miasta. Poznania, wyróżnił się ofiarną pracą zawodową i społeczną, posiada wybitne osiągnięcia na polu naukowym, kulturalnym i oświatowym lub jest zdyscyplinowanym pracownikiem, który przyczynia się do usprawnienia gospodarczego. Odznaka honorowa przyznawana jest od dnia 22. 2 1956k Odznaki otrzymali w roku 1956:

Złota odznaka 1. Franciszek Frąckowiak - Przewodniczący Prezydium MRN 2. Franciszek Bartoszewski - St. Sierżant MO 3. Lucjan Ballenstaedt - Projektant mostów 4. Józef Jóźwiak - Pracownik Prezydium MRN 5. Czesław Michalak - Ppor. MO 6. Zygmunt Wojciechowski - Dyrygent Opery 7. Jan Zaus - Prorektor Politechniki, Przewodniczący MK FN 8. Franciszek Żurek -. Pracownik MPK 9. Witalis Dorożała - Państwowa Szkoła Muzyczna - nauczyciel muzyki 10. Zbigniew Zieliński - Prezydium MRN - Miejski Zarząd Archit.-Bud.

11. Stanisław Sroka - V-ce Minister Ministerstwa Gospodarki Kom.

12. Marian Szłapiński - N auczyciel szkoły podst. nr 7 13. Jerzy Grabowski - Dyrektor Biura N acz. Rady Odbudowy stół. m. Warszawy 14. Ryszard Strzelecki - Minister Kolei Państwowych 15. Zygmunt Wolniewicz - Z-ca Przewodn. Prezydium MRN 16. Stefan Marzec - Z-ca Przewodn. Prezydium MRN 17. Bronisław Bartel - Prof. - Pedagog historii sztuki 18. Roman Drews - Kier. II Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej

Srebrna odznaka 1. Jan Kossowski - Insp. N adzoru przy odbudowie St. Ratusza i Bibl. Racz.

2. Antoni Leitgeber - Mistrz budowlany 3. Witold Majchrzycki - Trener bokserski 4. Marian N owaczyk - Pracownik MPK 5. Stanisław Pospiech - ZGOP 6. Nuna Młodziejowska-Szczurkiewiczowa - artystka; Teatru Polskiego 7. Jadwiga Sachnowska- Piotrowska - artystka Teatru Polskiego 8. Teofil Pawłowski - ZNTK - Główny inżynier 9. Edmund Kolasiński - ZNTK Z-ca Dyrektora 10. Władysław MrugaIski - Wice-dyrektor DOKP 11. Tadeusz Bronowski - Dyrektor DOKP 12. Zygmunt Sobczak - DOKP - Główny inżynier Okr.

13. Karol Urbanowicz - Artysta Opery

14. Bronisław Werner - Woźny Szkoły Podst. nr 7 15. Henryk Zielazek -. Prezydium MRN - Wydz. Gosp. Kom.

16. Piotr Okulicz-Kozaryn - Ordynator Oddziału otolaryngologicz. Szpitala im. Raszeji 17. Bogdan Bogacki - Lekarz chirurg Szpitala Miejskiego im. Strusia 18. Alfons Maciejewski - Dyr. Szp. Ortop. im. I. Mierzejewskiego 19. Andrzej Kijak - Elektrownia - monter kotłowy

Brązowa odznaka l. Tomasz J oachimiak - Kier. Oczyszczalni Ścieków 2. Michał Zandecki - Ogniomistrz Miejsk. Kom. Straży Pożarnej 3. Stefan Michalak - mistrz ZNTK A. Jan Ławniczak - ślusarz ZNTK 5. Edward Sipiński - Naczelnik Zarządu Drogowego DOKP 6. Janina Morżkowska - Kier. Szkoły Podst. nr. 32 7. Maria Palkisz - Kier. Szkoły Podst. nr. 11 8. Teofil Woderski - Zakł. Gazown. Okr. Poznań -. brygadzista 9. Marian Kotecki - Miejsk. Przeds. Wodoc. i Kanalizacji - maszynista 10. Stanisław Nadolski - były Przewodniczący Kom. Blokowego (opr. Władysław Hubicki)

Kronika

SKŁAD PREZWIUM MRN W ROKU 1956 Stan na 15. 12. 1956 f.

1. Franciszek Frąckowiak 2. mgr Stefan Marzec 3. Edward Biliński 4. Zygmunt Wolniewicz

5. Czesław Adamski 6. mgr Edmund Krzymień 7. Leon Stajkowski 8. Franciszek Szalek 9. Dyonizy Madajewski 10. Czesław Kołodziejczak 11. Zdzisław Walczak 12. Alojzy Łuczak 13. Czesław Lesiński

Przewodniczący Prezydium MRN Z-ca Przewodniczącego PMRN Z-ca Przewodniczącego PMRN od 1951 do 1955 Sekretarz Prezydium od 1956 - Z-ca Przewodniczącego Sekretarz Prezydium MRN Przewodniczący MKPG Kierownik Wydz. Finansowego Kierownik M. Z. G. K. i M.

V-ce prezes VV. Z. S. P.

Komendant W. K. R.

prac. umysł. M. P. K. z-ca przew. Rady Okr. ZSP prezes Sądu Powiatod 1951 r. od 1951 r. od 1956 rod 1955 r. od 1951 r. od 1954 r. od 1951 r. od XII 1956 r. od XII 1956 r. od XII 1956 r, od XII 1956 r. od XII 1956 r,

SKŁAD PREZWIUM MRN W LATACH OD 1951-1956 R.

1. mgr Witold Przewoźny Z-ca Przewód. PMRN 1951 - 1953 r.

2. Władysław Rybski 1953 I 1955 r.

3. inż. Jerzy Matuszewski Ki e r. Wydz. G. K.'i M. 1951 1954 r.

4. Leon Stasierski Ki e r. Wydz. Oświaty 1952 1953 r.

5. inż. Edward Tyc Ki e r. Wydz. Bud. 1951 1954 r.

6. Halina Latowska Ki e r. Wydz. Oświaty 1953 1953 r.

7. Baltazar Sobocki Ki e r. Wydz. Oświaty 1951 1952 r.

8. Stanisław Piasecki Sekretarz K. M. PZPR 1954 1956 r.

9. Stanisław Biczysko Komend. MO. m. Poznania 1956 r.

10. Henryk Nowak Sekretarz K. M. PZPR 1956 1956 r.

11. Zygmunt Stańko Komend. MO. m. Poznania 1954 1955 r.

SKŁAD PREZ\1)IUM MIEJSKIEGO KOMITETU FRONTU NARODOWEGO stan na dzień 1. 11. 1956 fl. Zaus Jan 2. Baitczak Wacław 3. Jan U szkiewicz Eugeniusz 4. Krawczyk Zbigniew 5. Ludwiczak Stefan 6. N owacki Bogdan 7. Kępa Jan 8. Zembrzuski Wacław 9. Leracz Łucj an 10. Mytko Stanisław 11. Włodarczak Kazimierz 12. Kwiatkowski Marian 13. Adamski Czesław 14. Bogałek Stefan 15. Pers Władysław 16. Wolniewicz Zygmunt 17. Ciesielski Władysław 18. Ciesielska Irena 19. Marzec Stefan 20. Koczkowski Alfred 21. Januchowski Edward 22. Haciuk Maria 23. Jas.czak Bronisław 24. Adamanis Franciszek 25. Krysztofek Jan 25. Zajączkowski Alfred 27. J anikowski Dzierżymirprzewodniczący I Z-ca H " -. Sekretarz - I Z-ca sekretarza -. Sekretarz Zesp. Part.

- członek

Kromka

WYKAZ CZŁONKÓW M. R. N. W POZNANIU Stan na dzień 31. 12. 1956

L. p. N azwisko i imię

Zawód wykonywany

1 Adamski Czesław 2 Andrzejewski Leon 3 Antkowiak Stanisław 4 Barszcz Maria 5 Bartczak Czesław 6 Bąkowska Stefania 7 Biliński Edward 8 Bromberek Stefania 9 Bugaj Adelaj da 10 Busza Stanisław 11 Cebulski Zdzisław 12 Cegielski Zenon 13 Cichy Jan 14 Cuprych Michał 15 Czajkowski Tadeusz 16 Czekała Lech 17 Dafczyńska Stanisława 18 Dąbrowska Maria 19 Dembińska Aniela 20 Drews Roman 21 Dutkiewicz Bogdan 22 Dutkiewicz Mieczysław 23 Eichlerowa Jadwiga 24 Eisbrenner Edward 25 Frąckowiak Franciszek 26 Gawałek Regina 27 Gawęcki Kazimierz 28 GoćwJński Edmund 29 Gołąbek Stanisław 30 Górniak Wincenty 31 Grabowski Mieczysław 32 Gwizdowski Adam 33 Hencowa Maria 34 Hołderny Władysław 35 Janeda Jan 36 Jarmark Henryk 37 J aśkowiak Zdzisława 38 Jóźwiak Maria 39 Kaczmarek Ireneusz 40 Kalinowski Tadeusz 41 Kanikowska Władysława 42 Karwacki Antoni 43 Kitzka Henryk 44 Knoll Aleksander 45 Kochanowicz Stanisława 46 Kogut Bogusław 47 Kollat Jerzy 48 Kosmowska Zofia 49 Kolasińska Marta 50 Kotecki Sylwester 51 Kołodziejczak Czesław 52 Konieczny Narcyz

-. Sekretarz Prezydium MRN - magazynier - chłop małorolny -. robotnica - z-ca rektora WSI nauczycielka Z-ca Przew. Prez. MRN robotnica pracownica tokarz frezer spawacz kierownik szkoły dyrektor MHD -' elektromonter - elektromonter - krawcowa chłopka rnałorolna robotnica prof. Akademii Medycznej technolog -. ślusarz -. mechanik -. artysta - malarz -. dyrektor szkoły przew. Prez. MRN - robotnica - rektor WSR -. działacz katolicki tokarz szlifierz robotnik lekarz robotnica kierowca samochodowy chłop średniorolny ślusarz robotnica -. robotnica pomocno maszynisty - artysta plastyk - mistrz sportu - prac. planowania . inżynier - oficer Wojska Polskiego - biolog -. literat -- technolog - robotnica -. robotnica - monter samochodowy - oficer Wojska Polskiego -. robotnik

L.p.

Zawód wykonywany

N azwisko i imię 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

Koralewski Zygmunt Kozak Roman Kozłowska Stanisława Kroll Edmund Krotofil Bronisław Krzemień Franciszek Krzemień Roman Krzymień Edmund Krzyżaniak Stanisław Krzyżagórski Waldemar Krzysztofiak Kazimierz Krysztofek Jan Krzyżańska Maria Kujawa Leon Kuligowski Tadeusz Kwiatkowska Aniela Labijak Józef Latowska Halina Lemke Stefan Lesiński Czesław Lisiecki Stanisław Ławniczak Stefan Madejewski Dionizy Majek Bogdan Marszałkowski Józef Marzec Stefan Mądra Gabryela Matysiak Mieczysław Matyja Genowefa Małecka Alina Mikołajczak Aleksander Mikołajczak Helena Milczyński Alfons Milewski Wacław Najder Wiktoria Neumann Gabryela N owaczyk Marian N owak Edward Nowak Jan N owak Lech Nowak Henryk N owicka Magdalena Olejniczak Pelagia Ostrowski Florian Fatan Tekla Paulus Marta Pawełkiewicz Marian Pers Władysław Pluta Maria Porolniczak Stanisław Prorok Leszek Prusak Pelagia Rabura Bernard Rakowski Adam Ratajczak Stefaniaksięgowy rektor Politechniki robotnica odlewnik inżynier prezes ZG. ZGS -. dziewiarz przew. M. K. P'. G. śl usarz robotnik sam. rzemieślnik dyrektor WZBPP robotnica stolarz tokarz robotnica chłop małorolny kier. Wydz. Oświaty PMRN działacz katolicki prezes Sądu Powiatowego maszynista parowozowy śl usarz -. dyrektor działu WZSP brygadzista samodz. rzemieślnik z-ca przewodn. PMRN robotnica tokarz kierownik robotnica modelarz robotnica ślusarz śl usarz robotnica konduktor kierownik ruchu MPK brygadzista -. monter samochodowy felczer b. sekretarz WRZZ chłopka mało rolna robotnica robotnik kierowca samochodowy robotnica drukarz prezes PSS robotnica robotnik literat robotnica spawacz -. elektromonter - nauczycielka

Kro nika

L. p.

N azwisko i imię

Zawód wykonywany 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Reiss Stanislaw Rosner J o anna Rutkowski Zdzisław Rybski Władysław Schimann Bolesława Sikorski Tadeusz Sławiński Stefan Słowiński Jerzy Słomińska Stefania Sporna Gertruda Sroka Józef Stachowiak Leon Stachowska Wanda Stajkowski Leon Stańko Zygmunt Starczewska Ludomiła Stasiński Marian Strugała Stanisław Surma Maksymilian Swoboda Józef Sypniewska Barbara Szalek Franciszek

-. robotnik - robotnica śl usarz -. b. z-ca Przew. PMRN robotnica - formiarz - sekretarz MKSD I technolog gospodyni domowa brukarz tokarz śl usarz _' robotnica -. kier. Wydz. Finansowego PMRN - b. komendant MO Poznań -. robotnica spawacz spawacz rzemieślnik śl usarz artystka kier. Wydz. Gosp. Kom. i ' Mieszk. PMRN -. profesor UAM - ślusarz -. tokaiz robotnik kier. Wydziału KW PZPR piekarz inżynier śl usarz -. pracownik - Przewodnicząca Rady Zakł. PZO -. inżynier - I robotnica -. robotnica elektryk robotnica hutnik nauczycielka -. z-ca przew. PMRN -. kierownik - stolarz

Szczeniowski Szczepan Szkódliński Kazimierz Szłapka Edmund Szymkowiak Stanisław Szymczak Władysław Taberski Stanisław Taranda Adam Tomaszewski Edmund Walczak Zdzisław Wasilewska Janina Wciślak Wiesław Weber Irena Wesołowska Irena Wiśniewski Teodor Wojciechowska Zofia Woj cieszyński Józef W ojtkowiak Ewa Wolniewicz Zygmunt Zaremba Katarzyna Zimniak Stanisław

Z ogólnej liczby 149 radnych - członków PZPR było 69, S. D. - 7, ZSL - 3, Bezpart. - 64, ZMP - 6.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry