C)

Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24

Czas czytania: ok. 22 min.

KRONIKA WYDARZEŃ SPOŁECZNO-KULTURALNYCH W POZNANIU (1951 - 1955)

Tl 9 5 1

3.1. - Występy "Ukraińskiego Teatru Dramatycznego".

4 . 1 . - Profesorowie Wydziału Rolnego U. P. odwiedzają spółdzielnie produkcyjne celem opracowania metod współpracy. 5. 1. - N owa filia Biblioteki im. Raczyńskich na Woli.

10.1. - Premiera "Szczyglego zaułku" G. B. Shaw'a w Teatrze N owym w reżyserii Wilama Horzycy. 11. 1. - Zniesienie daniny na odbudowę Poznania.

16. 1. - Wojewódzka narada aktywistów 300 spółdzielni produkcyjnych.

2 0.1 . - Artyści węgierscy: Istvan Antal, Gy6rgy Garay, Istvan Hajdu, koncertują w Auli Uniwersyteckiej. 20 - 21.1. - Zjazd pracowników naukowych rolnictwa z zakresu produkcji roślinnej (w ramach przygotowań do I Kongresu N au ki Polskiej).

22. 1. - Otwarcie Klubu Międzyresortowego Pracowników Kultury i Sztuki przy ul. Kan taka 7.

Zmarł zasłużony artysta Opery i profesor Państw. Wyższej Szkoły Muzycznej H. Zathey. Zmarł przebywający ostatnio w Łodzi znany i ceniony aktor i reżyser operetkowy B. Bąbczyński-Horski. 26. 1. - Brazylijczyk Edoardo Guarnieri dyryguje koncertem symfonicznym.

28.1. - Otwarcie jubileuszowej Wystawy ,,75 lat Teatru Polskiego w Poznaniu".

4.2. - Otwarcie dorocznej wystawy plastyków poznańskich.

5.2. - Poznańskie obserwatorium astronomiczne odkryło istnienie nieznanej planety nazwanej: Posnania. 10. 2. - Premiera sztuki K. Treniewa "Lubow Jarowaja" w reżyserii T. Muskata w Teatrze Polskim. -t Otwarcie wystawy "Książka czechosłowacka w służbie postępu i pokoju" -w Muzeum Narodowym. 18.2.- Premiera "Don Pasquale" G. Donizettiego w operze.

20. 2. r-Ł Osiedle Grunwaldzkie otrzymuje Bibliotekę dzielnicową.

24. 2. - Premiera "Zemsty" A. Fredry (reż. J. Zegalski i S. Orzechowski) w Teatrze Polskim. 25.2. - Uroczystość 75-1ecia Teatru Polskiego. Dekoracja zasłużonych artystów przez Ministra Kultury i Sztuki. 1.3. - Wieczór autorski Antoniego Gołubiewa.

2.3. - Wykłady, prof. Fiodorowa-Dawidowa, wybitnego radzieckiego znawcy teorii i historii sztuki. 3 - 6.3. - Występ zespołu pieśni i tańca Armii Radzieckiej.

11.3. - Otwarcie wystawy .Juliusz Słowacki" w Muzeum Narodowym.

12.3. - Powstaje Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Dekoracyjnych przy Zw.

Polsko Art. Plastyków.

Kromka

17. 3. - Konferencja naukowa dialektologów, zorganizowana przez Instytut Fonograficzny U. P. - Otwarcie salonu wystawowego aparatury fizykochemicznej przy ul. Mielżyńskiego (obecnie A. Lampe). 18.3. - Otwarcie wystawy "Sztuka graficzna i jej rola społeczna" w Muzeum . Narodowym.

28. 3. - Festiwal amatorskich zespołów teatralnych w Poznaniu.

1.4.- Wiłam Horzyca ustępuje ze stanowiska dyrektora Poznańskich Teatrów Dramatycznych.

13.4.- Początek "Festiwalu Muzyki Polskiej II w Poznaniu.

14. 4. - Występ artystów węgierskich: Julii Orosz (śpiew) i Gy6rgy Seb6k (fortepian) w Auli U. P. 17.4. - Zmarł prof. dr Adam Skałkowski, jeden z naj starszych profesorów historii nowożytnej U. P. 19.4. - Maria Dąbrowska na "Czwartku literackim" .

24.4.- Spotkanie aktywu Związków Zawodowych z uczestnikami Europejskiej Konferencji robotniczej w Berlinie.

25.4. - Premiera baletu "Swantewit" Piotra Perkowskiego w Operze.

28. 4. - Przemianowanie niektórych ulic: Póiwiejskiej, Daszyńskiego, Dębieckiej i Krakowskiej na Feliksa Dzierżyńskiego; Głogowskiej i Rokossowskiego na Konstantego Rokossowskiego; Dąbrowskiego i Skwierzyńskiej na Jarosława Dąbrowskiego; Słubickiej i Świerczewskiego na Karola Świerczewskiego; Budziszyńskiej i Grunwaldzkiej na Grunwaldzką; Lwowskiej i Dolnej Wildy na Dolną Wildę; Raczyńskich i Garbary na Garbary; Libelta i Cieszkowskiego na Karola Libelta; Wesołej, Przebieg i N oskowskiego na Zygmunta N oskowskiego,- Nowowiejskiego, Krętej i Rzeczypospolitej na Feliksa Nowowiejskiego; Solnej i Babińskiego na! Solną; 23 Lutego i Kramarskiej na 23 Lutego; Jana III, Kościuszki, Zygm. Augusta, Jagiellończyka i Jagiełły na Tadeusza Kościuszki; Opolskiej i Swierczewskiej na Opolską; Maya i Minikowskiej na Wincentego Pstrowskiego; Chocimskiej i Jasnogórskiej na Chocimską; Mycieiskich, Berdychowskiej i Maltańskiej na Włodzimierza Majakowskiego; 3 Maja i Ratajczaka na Franciszka Ratajczaka; Limanowskiego na Władysława Kniewskiego; Niegolewskich i J eskego na Samuela Engla; Stablewskiego i Loretańskiaj na Władysława Hibnera; Potworowskiego i Potockiej na Henryka Rutkowskiego; Skorupki na Albańską; Sokolnickich i Kopczyńskiego na Pawła Findera; Dunina na Siewną; Działyńskich na Inżynierską; Wołickiego na Traktorową; Wybickiego na Drukarską; Magazynowej i Wujka na Magazynową; Armii Czerwonej i św. Marcina na Armii Czerwonej; Parku Wilsona na Park Marcina Kasprzaka; Placu Ratajskiego na Plac Młodej Gwardii; Zygm. Starego, Warneńczyka i Marchlewskiego na Juliana Marchlewskiego; Mielżyńskiego na Alfreda Lampe. Plac Drwęskiego podzielono pomiędzy Przemysłową, Towarową i Magazynową. 1.5.- Otwarcie "Domu zdrowia" przy ul. Słowackiego.

Otwarcie Parku Kultury i Kina Letniego.

Władysław Woźnik dyrektorem Poznańskich Teatrów Dramatycznych.

10.5. - Otwarcie XIX Zjazdu radiologów polskich w Szpitalu im. H. Święcicki e go. 12.5.- Otwarcie wystawy "Ochrona pomników kultury w Polsce" w Muzeum Narodowym.

24. 5. - Komisja zakupów Ministerstwa Kultury i Sztuki nabywa 5 prac poznańskich plastyków (St. Bogusławski, Z. Rosińska, Z. Gromadziński, A. Kandziora, H. Polański).

2.6. - Premiera "Wodewilu Warszawskiego" Gozdawy i Stępnia w reż.

A. Kwiatkowskiego w Komedii Muzycznej.

7. 6. - Jerzy Putrament na "Czwartku Literackim".

16.6. - Prot. dr Adolf Chybiński otrzymuj e tytuł dr h. c Uniwersytetu Poznańskiego . 20.6. - Zmarł prot. Akademii Medycznej wybitny okulista dr Witold Kapuściński (członek PAN). 22. 6. - Intelektualiści bułgarscy: powieściopisarz Kamon Kalczew, radca Min.

Kult., Josip Tochkoff i działacz kulturalny bułg. zw. zaw. Kirył Masłarski w gościnie u literatów poznańskich. 23.6. - Premiera "Zwykłej sprawy" A. Tarna (reż. J. Zegalski) w Teatrze Nowym.

24.6. - Otwarcie wystawy "Malarstwo polskie doby oświecenia" w Muzeum Narodowym.

25.6. - Zmarł śmiercią tragiczną Cezary Kowalski, solista Opery Poznańskiej.

26.6. - Krajowy przegląd młodzieżowych zespołów artystycznych w ramach eliminacji przed "III Światowym Zlotem Młodych Bojowników o Pokój" w Berlinie. 27. 6. - Ogólnopolski zjazd dyrektorów Poradni sportowo-lekarskich w Poznaniu.

30.6.- Premiera sztuki "Zwycięstwo" J. Warmińskiego (reż. T. Muskat) w Teatrze Polskim. 8.7. - Zamknięcie "Regionalnego Pokazu Architektury" w Pawilonie Kultury i Sztuki na M. T. P. 12 -13.7. - Sesja MRN poświęcona m. i. odbudowie Biblioteki Raczyńskich, Starego Rynku i pomnika A. Mickiewicza.

15.7. - Premiera "Śnieżynki" M. Rimski-Korsakowa w Operze.

Oddanie do użytku "Domu Chłopa" w Poznaniu.

21.7. - Otwarcie I w Polsce "Wystawy Agitacji Poglądowej".

22. 7. - Otwarcie Archiwum Państwowego w nowej siedzibie przy ul. 23 Lutego.

Wystawa pt. "Wielkopolska w dokumentach".

Przyznanie nagród państwowych: prof. dr Adolf Chybiński - nagroda I stopnia za prace nad muzykologią i historią muzyki w Polsce; prof.

dr Feliks Terlikowski - nagroda I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie gleboznawstwa i żywien.ia roślin; prof. dr Jerzy Suszko - nagroda II stopnia za prace z dziedziny chemii organicznej; prof. dr Wiktor Dega - nagroda III stopnia za prace z dziedziny chirurgii rehabilitacyjnej; prof. dr Gerard Labuda - nagroda III stopnia za pracę, historyczną pt. "Pierwsze państwo słowiańskie - państwo Samona" ; Tadeusz Szeligowski i Roman Brandstaetter - nagroda I stopnia za operę "Bunt żaków"; Walerian Bierdiajew - nagroda II stopnia za nowe opracowanie i wybitną inscenizację "Halki" Moniuszki oraz za wystawenie , Borysa Godunowa" Mussorgskiego w Operze poznańskiej. 23. 7. - Zmarł prof. dr Feliks T erlikowski - dziekan Wydziału Rolniczo- Leśnego U. P. 4. 8. - Występ Zespołu Pieśni i Tańca im. Aleksandrowa.

28. 8. - Występ Rumuńskiego Zespołu Pieśni i Tańca.

7. 9. - Ukończenie budowy i oddanie do użytku nowego Mostu Uniwersyteckiego 9. 9. - Centralne Dożynki w Poznaniu.

I Otwarcie wystawy "Nowa Warszawa - Nowy Poznań" w Muzeum Nai rodowym.

Kronika

10.9. - Zmarł prof. dr Leonard Glabisz, pierwszy dyrektor Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu.

I Vilmos Komor - dyrygent, Tivadar Mairk - inscenizator oraz Zoltan Fulop - scenograf opery budapeszteńskiej w Poznaniu.

15.9. -. Premiera sztuki T. Rittnera "Głupi Jakób" (reż. Wł. Ziembińskiego) w Teatrze Nowym. - Otwarcie wystawy "Stanisław Staszic" w Muzeum Narodowym.

21 .9. - Czeski pisarz - Milan J arisz gościem Poznania.

22. 9. -. Otwarcie Centralnej Wystawy Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Otwarcie wystawy radzieckiej karykatury politycznej.

30. 9. - Andreas Korody, dyrygent Opery w Budapeszcie, w Operze.

6. 10. - Premiera "Mizantropa" Moliera (reż. W. Woźnik) w Teatrze Polskim.

14.10.- Otwarcie wystawy "Muzea stolicy Związku Radzieckiego" w Muzeum Narodowym.

Otwarcie wystawy "Rzemiosło w pradziejach Słowiańszczyzny".

21.10. - Otwarcie wystawy "ZSRR - ostoja pokoju".

23. 10. - Oddanie do użytku Woj. Szpitala Zakaźnego przy ul. Mickiewicza '1, 10 .11. - Uroczysty Koncert z okazji jubileuszu 65-ciolecia Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego. 14. 11. - Premiera "Niespokojnej starości" S. Rachmanowa (reż. A. Hanuszkiewicz) w Teatrze Polskim. 18. 11. - Krajowy zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologicznego w Poznaniu.

19. 11. - Przemianowanie ul. Marynarskiej na ul. Bolesława Szyszkowskiego.

28. 11. - Zmarł dr Sergiusz Schilling-Siengalewicz, prof. A. M., Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Przemysłowej A. M.

9. 12. Otwarcie wystawy "Malarstwo polskiego realizmu mieszczańskiego I połowy XIX wieku" w Muzeum Narodowym.

10. 12. - Młodzieżowy zespół artystyczny Chińskiej Republiki Ludowej wystawia w Poznaniu operę chińską "Dziewczyna o białych włosach". 16. 12. - Odsłonięcie pomnika Moniuszki w Parku Moniuszki.

22. 12. - Premiery sztuk: "Awans" W. Żółkiewskiej (reż. Wł. Ziembiński) w Teatrze N owym-i "Dwa tygodnie w raju" Skowrońskiego i Słotwińskiego (reż. J. Zegalski) w Komedii Muzycznej. 27. 12. - Orkiestra Państwowej Filharmonii w Poznaniu laureatem III nagrody na Festiwalu Muzyki Polskiej, zaś chór chłopięcy i męski przy Filharmonii laureatem II nagrody. Stanisław Wisłocki - dyrygent orkiestry i Stefan Stuligrosz - kierownik chóru, laureatami II nagród. Wiktor Buchwald - kierownik chóru Opery poznańskiej otrzymuje II nagrcfdę, a Barbara Karczmarewiczs, primaballerina Opery, laureatką III nagrody.

19 5 2.

l. 1. - Wydzielenie Wyższej Szkoły Rolniczej z U. P. 10.1 . - Zespół pieśni, muzyki i tańca Armii Radzieckiej, pod kierownictwem A. N. Minina, w Poznaniu.

12.1. - . Wystawa fotograficzna "Realizm socj alistyczny w fotografii" w salonie wystawowym P. T. F. 13.1.-. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Domu Żołnierza ku czci zamordowanych podczas wojny członków P. P. R. 18. 1. - Pianista węgierski Istvan Antal w Filharmonii.

19. 1. - Uroczysta akademia w Operze z okazji 10 rocznicy powstania P. P- R28. 1. - Występ zespołu pieśni i tańca Armii węgierskiej w Operze.

14. 2. - Krajowa N arada Przemysłu Gastronomicznego w Poznaniu.

15. 2. -. Skrzypek z CSR, Tibor Gasparek w Filharmonii.

22.2. -. Premiera "Buntu żaków" T. Szeligowskiego w Operze.

23. 2. -. Solista Opery w Sofii, laureat nagrody im. Dymitrowa - Christo Bambarow w Operze. 24. 2. - Zmarł prof. WSR w Poznaniu, dr Tadeusz Vetulani.

3 - 4.3.-. "II Ogólnopolska Olimpiada Fizyczna" zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne, w Poznaniu. 6.3.-. Premiera "Balladyny", J. Słowackiego (reż. W. Woźnik) w Teatrze Polskim.

7. 3. - Dyrygent Teatru Narodowego w Pradze, Jaroslav Krombholc w Filharmonii. 14.3.- Otwarcie wystawy "Malarstwo Wielkopolskie 1520-1650" w Muzeum Narodowym.

I Solistka Opery budapeszteńskiej - Liii N emenyi w Operze.

24 - 30. 3. - "Tydzień beethovenowski" w Filharmonii (wykonanie IX symfonii).

30. 3. - Zmarł prof. WSR dr Stanislaw Glixelli, kierownik Katedry chemii ogólnej WSR. 18.4.- Gościnny występ artystów węgierskich: Ede Zathureczky (skrzypce), Istvan Hajdu (fortepian).

20. 4. - Otwarcie wystawy "Kraków średniowieczny" w Muzeum Narodowym.

21.4. - Ogólnopolska konferencja lekarzy przemysłowych w Poznaniu.

25.4. - Inauguracja "Miesiąca muzyki romantycznej" w Filharmonii.

30. 4. - II ogólnopolska wystawa fotografiki w Muzeum Narodowym.

Doroczna wystawa ZPAP Okręgu Poznańskiego.

1.5.- Premiera "Poematu pedagogicznego" Makarenki Rakowieckiego w reżyserii Marii d'Alphonse w Teatrze Polskim. 3. 5. - Premiery sztuk: "Mistrz Pa thelin" (reż, Wł. Ziembiński) w Komedii M uzycznej i "Rodzinki" J. Jurandota-Birabeau (reż. J. Zegalski) w Teatrze Nowym.

5. 5. - Otwarcie "II Regionalnego Pokazu Architektury" w Pawilonie Min.

Kultury i Sztuki na terenach MTP.

20.5. - Jubileusz 45-ciolecia pracy artystycznej prof. Waleriana Bierdiajewa.

Premiera "Strasznego dworu" sSt. Moniuszki.

20. ,5. - Amatorski zespół teatralny PZPB z Poznania, laureatem I nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki (za sztukę "Tysiąc Walecznych" Rojewskiego), a zespół Okr. Zarządu Kin z Poznania laureatem II nagrody (za sztukę "Wiejskie Kino" J. Tonowicza) , II nagrodę dla reżysera przyznano H. Winowiczowi z PZPB.

21.5. - Otwarcie wystawy "Daniel Chodowiecki" w Muzeum Narodowym.

'23.5. - Premiera "Króla i aktora" R. Brandstaettera (reż. A. Hanuszkiewicz) w Teatrze Nowym. 30. 5. - Inauguracja Festiwalu Jubileuszowego Filharmonii Poznańskiej (z okazji pięciolecia działalności Filharmonii). 31.5. - Wystawa "Artyzm dzieci głuchoniemych" w CBWA.

15.6.-. Otwarcie wystawy "Uniwersytet Poznański wczoraj i dziś" w Auli UP.

Otwarcie Wojewódzkiego Klubu TPPR.

15 -16.6. - V Ogólnopolski zjazd delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych. 26. 6. - Otwarcie wystawy prac studentów P. W. S. S. P. w Muzeum Narodowym.

27.6. - Premiera "Dam i huzarów" A Fredry (reż. W. Stoma) w Teatrze Polskim.

1.7. - Wybór Leona. Stasiaka na I sekretarza KW PZPR.

2. 7. - Oddanie do użytku Parku Zwycięstwa przy ul. Grunwaldzkiej.

Kronika

3.7. - Premiera baletów: "Noc na Łysej Górze" M Mussorgskiego, "Uczeń czarnoksiężnika" P. Ducasa i "Coppelia" L. Delibes'a w Operze. 4. 7. - Premiera sztuki ,,4 i O dla ATK" P. Paska (reż. M. d'Alphonse) w Teatrze Nowym.

13. 7. - Wystawa reprodukcji malarstwa rosyjskiego w CBWA.

1 7.7. - Ogólnopolski Zjazd Pracowników Leśnictwa w Poznaniu.

21.7. - Otwarcie wystawy ,Rysunki Leonarda da Vinci" w reprodukcji w Muzeum Narodowym. 22.7. - Otwarcie Mostu Marchlewskiego i uruchomienie linii tramwajowej na Rataje.

N agroda p aństwowa III stcpniat za osiągnięcia w dziedzinie postępu technicznego przyznana chemikom poznańskim: mgr inż. Aleksandrowi Reinheresowi, mgr Antoniemu Swierczyńskiemu, mgr Zdzisławowi Pazole, Bogusławowi Stefaniakowi i Alfonsowi Hossie.

31.7. - Prezesem poznańskiego oddziału Zw. Literatów Polskich zosta} Egon Naganowski.

24.8. - Premiera "Tajnej wojny" Michajłowa - Samojłowa (reż. J. Zegalski) w Teatrze Nowym. 27. 8. - Lew Simak, czeski artysta malarz w Poznańskim Klubie Książki i Prasy.

2.9. - Otwarcie wystawy "Cały naród buduje swoją stolicę" w Muzeum N arodowym. 3. 9. - Wystawa ,,8 lat kinematografii polskiej" w Muzeum Narodowym.

6.9. - Wystawa pejzaży bułgarskich Alfreda Lenicy.

Otwarcie wystawy karykatur NOT-a (Tadeusza Nowickiego).

9.9.- ' Wystawa ku czci Alojzego Jiraska, w setną rocznicę urodzin w CBWA.

13.9. - Otwarcie wystawy prac J. Bułhaka w P. T. F.

21.9. - 40-1ecie chóru . ,Arion" w Poznaniu.

25.9. - Jarosław Iwaszkiewicz na "Czwartku literackim".

2. 10. - Prof. dr Jerzy Suszko - rektorem U. P.

5. 10. - Uruchomienie sztucznego Jeziora Maltańskiego.

8.10.- Premiera "Podlotka" A. Urbańskiego (reż, M. dAlphonse) w Komedii Muzycznej.

9. 10.- Premiera sztuki "Posądzenie" J. Lutowskiego (reż. J. Zegalski) w Teatrze Nowym.

10. 10. - Otwarcie wystawy prac rzeźbiarzy poznańskich w Muzeum Narodowym.

12. 10. - Wystawa prac Leona Wyczółkowskiego (w stulecie urodzin) w Muzeum Narodowym.

20. 10. - Wystawa prac Adama Smietańskiego w lokalach PTF.

22. 10. - Otwarcie filii Biblioteki Raczyńskich na Wildzie.

28. 10. - Wojciech Żukrowski na "Czwartku literackim".

31.10.- Zmarł prof. U. P. dr Adolf Chybiński, kierownik Zakładu Muzykologii U. P. 1. 11. - Zmarł Bolesław Rosłan, artysta Teatru Polskiego.

8. 11. - VI Zjazd Młodych Polonistów w Poznaniu.

8 -1 O .11. - Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna inżynierów terenów zielonych w Poznaniu. 9.11. - Premiera "Bancroftów" Broszkiewicza i Gottesmana (reż. Wł. Ziembiński) w Teatrze Polskim. 15.11.-. Wystawy: "Aleksander Orłowski" oraz ,,40-1ecie pobytu Lenina w Polsce", otwarte w Muzeum Narodowym. 18. 11.-. Laureat nagrody Stalinowskiej, Wadim B. Gomoliaka w Poznaniu.

23.11. - Wystawa "Znaczki pocztowe krajów demokracji ludowych" w salach Muzeum Narodowego.

26- 29. II. - Występy rosyjskiego Państwowego Teatru Dramatycznego im. Mossowietu. 29. 11. - Premiera "Mieszczan" M, Gorkiego (reż. W, Woźnik) w Teatrze Nowym.

4.12. - Otwarcie działu instrumentów muzycznych Muzeum N arodowego w Kamienicy Grodzickich na Starym Rynku. Wystawa "Skrzypce w Polsce". 4 -16.12. - II Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu z udziałem 21 uczestników. Zdobywcą I nagrody Igor Ojstrach. 7 - 10. 12. - Ogólnopolski zjazd fizyków w Poznaniu.

13.12. - Występy pierwszego polskiego' dziewczęcego zespołu tanecznego "Malwy" .

17. 12. - Wyjazd zespołu Opery Poznańskiej na gościnne występy do Moskwy.

3 - 4.1 . - Ogólnokrajowa N arada Związku Spółdzielni Przemysłowych i Rzemieślniczych w Poznaniu. 15.1. - Uchwała Rady Państwa: Zespół Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu oraz dyrektor Opery Walerian Bierdiajew odznaczeni zostają orderem "Sztandar Pracy" 1 klasy za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz za popularyzację polskiej sztuki operowej w kraju i zagranicą. 17. 1. - Premiera "Dalekiego" A. Afinogenowa (reż. S. Orzechowskiego) w Teatrze Polskim. 18.1. - Premiera ,. Magazynu mód" I. Kryłowa (reż. A. Hanuszkiewicz) w Komedii Muzycznej. 20.1.- Otwarcie wystawy "Grafika i rysunki Rembrandta" w Muzeum Narodowym. 7.2. - Premiera sztuki H. Fasta "Trzydzieści srebrników" (reż. J. Zegalski) w Teatrze Nowym. 19. 2. - Otwarcie w Muzeum N arodowym wystaw: "Dzieje zegara" oraz, "Mikołaj Kopernik". 26. 2. - Olimpiada Matematyczna w Poznaniu.

1.3. - N owy Dom Akademicki przy ul. Stalingradzkiej przemianowany na Dora Akademicki im. Hanki Sawickiej.

2. 3. - Koncert kameralny dla uczczenia jubileuszu 50-ciolecia pracy artystycznej i 70-ciolecia urodzin profesora Państw. Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, Adama Ciechańskiego. 5. 3. - Wydział Budownictwa S. I. oraz Wieczorowa Szkoła Inżynierska w nowej siedzibie - odbudowanym gmachu przy ul. Strzeleckiej (dawne gimnazjum im. Bergera). 11.3. - Uruchomienie nocnej komunikacji tramwajowej.

12.3. - Miejska Rada Czytelnictwa i Książki rozpoczęła swoją działalność.

18. 3. - Pianista czeski, solista Filharmonii w Pradze, Zdenek Jilek i kierownik art. Filharmonii w Stałino, Bułgar Konstanty IIjew w Poznaniu. 22. 3. - Premiera opery J. Verdiego "Otello" w Operze.

2 5.3. - Rozpoczęto rozbiórkę fortów przy moście św. Rocha oraz fortu Grollmana. 26.3.- Premiera "Kandydata" G. Flauberta (reż. WL Woź nik) w Tealtrze Polskim.

1.4. - Dyrektor Państwowych Teatrów Dramatycznych, Władysław Woźnik opuszcza Poznań. 6.4. - Solistka Opery budapeszteńskiej, Julia Orosz w Operze.

Kronika

10 - 19. 41-. - Występy Rosyjskiego Teatr-u Dramatycznego.

15. A - Aleksander Gąssowski dyrektorem Państwowych Teatrów Dramatycznych w Poznaniu. 16. 4. - Warszawski Teatr Satyryków w Poznaniu.

17. 4. - Filmowcy z Czechosłowacji: M. Martinkovai, F. Zacek, V. Zizka w Poznaniu. 24. 4. - Inauguracja cyklu symfonii Beethovena w Filharmonii.

25.4. - Premiera sztuki T. Rittnera "W małym domku" (reż. M. Straszewska) w Teatrze Nowym. 26.4. - Wystawa ".Pogłębiajmy przyjaźń z ZSRR".

2. 5. - Wystawa "Elementy rozwoju kultury muzycznej" w Muzeum Instrumentów Muzycznych. 4 - 9.5. - Pobyt w Poznaniu radzieckiego ekonomisty profesora Michała Lepiechowa. 12.5. - Premiera "Osobliwego zdarzenia" C. Goldoniego (reż. W. Ziembiński) w Teatrze Nowym. 16. 5. - Premiera sztuki A. Sterna "Pani Dulska na rozdrożu" (reż. M. d'Alphonse) w Komedii Muzycznej. 26. 5. - Wystawa "Z dziejów ruchu robotniczego w województwie poznańskim" w Muzeum Narodowym. 2.6. - Zmarł dr St. Runge - profesor Wyższej Szkoły Rolniczej, b. rektor U. P., Kierownik zespołu Katedr Produkcji Zwierzęcej.

14. 6. -. Uruchomienie nowej linii tramwajowej łączącej Wildę z Sołaczem.

16.6. - Recital fortepianowy laureata nagrody Stalinowskiej, Tatiany Nikoiajewny w Auli U. P. 1 7.6. - Językoznawca rosyjski prof. A. Tołczakow w Poznaniu.

20. 6. - Premiera "Grzechu" S. Żeromskiego (insc. B. Korzeniowski, reż. A. Hanuszkiewicz) w Teatrze Polskim. 26.6. - Premiera sztuki Fr. Zabłockiego "Balik gospodarski" (reż. K. Fabisiak) w Komedii Muzycznej. 30. 6. - Zmarł dr Stefan Różycki - profesor Akademii Medycznej, b. Dziekan Wydziału Lekarskiego U. P.

2. 7. - Występ Zespołu Pieśni i Tańca Koreańskiej Armii Ludowej.

5.7. - Premiera baletu P. Czajkowskiego "J ezioro łabędzie" w Operze.

10- 14. 7. - Artyści rumuńscy: solistka Państw. Opery w Cluj Stella Simonetti i Mircea Buciu solista Państw. Opery w Bukareszcie na występach w Operze Poznańskiej. 11 - 12.7. - IV Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Poznaniu. 22.7. - Pro f. U. P. dr Kazimierz Tymieniecki laureatem nagrody państwowej I stopnia za całokszałt pracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieła pt. "Ziemie polskie w starożytności - ludy i kultury najdawniejsze". 27 - 28.7. - Krajowa N arada Woj. Zarządów Przeds. Remontowo-Budowlanych w Poznaniu. 28.7. - Specjaliści czechosłowaccy inż. Bedrich Pospisil i inż. Michał Veneni gośćmi Instytutu Przemysłu Włókien Łykowych. 30. 7. -. Antoni Primke laureatem II nagrody Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Budapeszcie (w ramach IV światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów). 14.8. - W Poznaniu powstał pierwszy w Polsce Woj. Ośrodek Onkologiczny (Woj. Przychodnia Onkologiczna czynna od 9. 5.).

1.9n .9. 14. 9.

18.9.

19.9 20.9.

29.9.

3C.9.

5. 10.

8. 10.

14. 10.

17. 10.

22. 10.

1. u.

7. u.

8. 11.

10. 11.

15. 11.

21. 11.

22. 11.

27.11.

1. 12 3 12 9. 12

13. 12 14 12

19. 12 30 12

Kronika

Szpitale poznańskie otrzymały nowe nazwy: Szpital Miejski nr 1 przy ul. Szkolnej - im. Józefa Strusia, Szpital Miejski nr 2 przy ul. Mickiewicza - im. Franc. Raszei, Szpital Ortopedyczny przy ul. Gąsiorowskich - im. Ireneusza Wierzej ewskiego.

Oddanie do użytku nowego Domu Akademickiego na Winogradach (ok. 600 miejsc).

Inauguracja uroczystości "Dni Poznania" . Uroczysta sesja WRN i MRN.

Wystawa "Poznań dziś i jutro" w Hali nr 7 MTP.

Występ Zespołu Pieśni i Tańca Chińskiej Republiki Ludowej.

Otwarcie w Muzeum Narodowym wystawy ,,10 wieków Poznania na tle rozwoju przestrzennego miasta". Premiera sztuki K. Korcellego "Stefan Czarniecki" (reż. Wł. Ziembiński) w Teatrze Polskim. Inauguracyjny występ Zespołu Dawnej Polskiej i Obcej Muzyki, Pieśni i Tańca przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent węgierski J anos Ferencsik w Poznaniu.

Otwarcie Teatru Satyryków w Poznaniu.

Otwarcie wystawy "Wielki Proletariat" w sali N owego Ratusza.

"Wielki Koncert Kompozytorów poznańskich" w Auli U. P.

Inauguracja "Publicznej sesji odczytowej" PTPN.

Jesienna wystawa ZPAP Okręgu Poznańskiego.

Wystawa "Sztuka realizmu socjalistycznego w Związku Radzieckim i krajach demokracji ludowych". Filmowcy radzieccy Aleksander Ptuszko i Sergiusz Bondarczuk w Poznaniu. Wiceminister Kultury ZSRR, W. N. Stoletow i muzykolog G. W. Kiełdisz w Poznaniu. Otwarcie w Muzeum Narodowym wystawy "Porcelana i srebra rosyj skie" . Uruchomienie pierwszej sygnalizacji świetlnej dla kierowania ruchem ulicznym. Premiera sztuki "Chłopiec z naszego miasta" K. Simonowa (reż. J. Perz) w Teatrze Nowym. Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu w Poznaniu rozpoczął pracę. Występ moskiewskiego Teatru im. Wachtangowa.

N atalia Sokołowa, solistka Akademickiego Teatru Wielkiego Opery i Baletu w Moskwie w Operze Poznańskiej. Wystawa "Rysunki i szkice Matejki" w Muzeum Narodowym.

Premiera "Późnej miłości" A. Ostrowskiego (reż. W. Ziembiński) w Teatrze Nowym. Doroczna wystawa ZPAP Okręgu-Poznańskiego.

Premiera sztuki I. Turgieniewa " Łaskawy chleb" (reż. A. Gąssowski) w Teatrze Polskim. N owa linia autobusowa Sródka-Rataje.

Solistka Opery w Pradze Stefa Petrowa w Operze.

Laureatka nagrody im. Kossutha, pianistka węgierska Annie Fischer w Poznaniu (recital i koncert w Auli U. P.). Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Gudrun Wuestemann - solistka Opery berlińskiej w Operze i Filharmoniii poznańskiej. Otwarcie wystawy darów i nowych nabytków w Muzeum Narodowym.

Premiera opery A. Borodina "Książe Igor" w Operze.

3 0.1. - Pięćdziesięciolecie pracy twórczej Marii ze Sławskich Wicherkiewiczowej, nestorki wielkopolskiego ośrodka literackiego. 5.2. - "Żywe wydanie dzieł symfonicznych Mieczysława Karłowicza" w Poznańskiej Filharmonii. 6.2. - Powstanie pierwszego w Polsce Klubu Kolportera narożnik ul. ul. Czerwonej Armii i Kościuszki. 13. 2. - Premiera "Domku z kart" E. Zegadłowicza (reż. J. Kreczmar) w Teatrze Polskim.

20. 2. - Premiera "Eugenii Grandet" Balzaca - Wermera (reż. A. Gąssowski i K. Fabisiak) w Teatrze N owym. - Ludwik Hieronim Morstin na "Czwartku literackim".

6. 3. - Złoty jubileusz pracy scenicznej artystki teatrów dramatycznych w Poznaniu - Nuny Młodziejowskiej-Szczurkiewiczowej. 14. 3. - Zmarł dr Marian Zygmunt Jedlicki, profesor zwyczajny U. P., kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa.

19. 3. - Premiera "Pieśni miłosnej Schuberta" (reż. J. Perz) w Komedii Muzycznej. 21 .3. - Wystawa prac postępowych artystów plastyków (zagranicznych) w Muzeum Narodowym. 26. 3. - "Harnasie" Szymanowskiego w wykonaniu orkiestry Filharmonii i Chóru Wyższej Szkoły Muzycznej (w 1 7 rocznicę śmierci kompozytora).

1.4.- 40-1ecie pracy naukowej prof. dr Józefa Koetrzewskiego, zasłużonego archeologa polskiego, założyciela Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego, prof. U. P. 11.4.- Premiera opery J. Massneta "Manon" w Operze.

5. 5. - Były dyrektor Opery Poznańskiej dr Zygmunt Latoszewski obchodzi 25-1ecie pracy przy pulpicie dyrygenckim.

6.5. - Profesor Wacław Kubacki na "Czwartku literackim".

7. 5. - Poznańska Filharmonia w nowej siedzibie - w gmachu N ar. Banku Polskiego przy Czerwonej Armii. 15. 5. - Premiera sztuki "Juliusz i Ethel" L. Kruczkowskiego (reż. A. Hanuszkiewicz) w Teatrze N owym. 21.5. - Herman Abendroth dyryguje orkiestrą Filharmonii (w programie Symfonia Es-dur Mozarta, III Symfonia Beethovena i "Colas Breugnon" - Bairda) .

7.6. - Pianistka francuska Monique Haas w Auli U. P.

8.6. - Wystawa sztuki ludowej w CBWA.

14. 6. - 50-lecie pracy artystycznej Józefa Sendeckiego artysty i reżysera Opery Poznańskiej.

16. 6. - Archeolodzy radzieccy zwiedzają Poznań.

19.6. - Premiera "Żywego trupa" Lwa Tołstoja (reż. A. Gąssowski) w Teatrze Polskim.

20. 6. - Otwarcie w Muzeum Narodowym wystawy "Realistyczny rysunek polski XIX wieku". 25.6. _' Gościnny występ Państwowego Zespołu Tańca Ludowego ZSRR Igora Moisiejewa.

28. 6. - Zmarł mgr inż. Maksymilian Jasiński - nacz. lnz. Centralnego Zarządu Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu, laureat nagrody państwowej.

18.7. - Otwarcie Stadionu im. 22 Lipca w Poznaniu.

22. 7. - Zakończenie odbudowy Ratusza Poznańskiego. Otwarcie Muzeum Miasta Poznania w Ratuszu.

25.7.-. Balety: "Z chłopa król" G. Bacewiczownej i "Zabawa w Lipinach" Z. Mycielskiego w Operze. 6. 8. - Zespół Moskiewskiego Teatru Małego w Poznaniu (sztuki Nikitma "Północna zorza", A. Ostrowskiego "Intratna posada", Popowa- Stiepanowa "Port Artur", M. Gorkiego "Wassa Żeleznowa").

11.8. - Zmarł prof. dr Stanisław Szczotka, Kierownik Zakładu Historii Gospodarczej oraz dziekan Wydz. Fil. - Historycznego U. P. 21. 8. - Premiera "Imienin pana dyrektora" Z. Skowrońskiego i J. Słotwinskiego w Teatrze Nowym. 1.9.- Przy Miejskiej Radzie Narodowej powołano komisję koordynacyjną do spraw kultury. Wystawa "Sport i turystyka w plastyce" w CBWA.

10.9. - Skrzypek Michał Waiman i Maria Karandaszowa (akompaniament) w Auli U. P. 10- 12.9. - Nicola Herlea solista Opery Bukareszteńskiej na gościnnych występach w Operze. 12. 9. - Dyrygent radziecki Natan Rachlin i Michaił Waiman na koncercie symfonicznym. Ogólnopolska konferencja dyrektorów Archiwów Państwowych w Poznaniu. 26.9. - W Poznaniu utworzono Wojewódzki Związek Spółdzielczości Pracy.

2. 10. - Premiera "Ślubów panieńskich" A. Fredry (reż. A. Hanuszkiewicz) w Teatrze Polskim. 3.10.- "Wystawa prac ZPAP Okręgu Poznańskiego" w CBWA.

4.10. - Ogólnopolski Zjazd Konserwatorów w Poznaniu dyskusja nad ochroną zabytków na Ziemiach Zachodnich. 5. 10. - Rektorem WSR dr Kazimierz Gawęcki, a WSE dr Seweryn Kruszczyński.

7.10. - Roman Brandstaetter na "Czwartku literackim".

13. 10. - Wystawa "Moneta rosyjska" w Muzeum Narodowym.

14. 10. - Koncert artystów hinduskich w Operze.

16. 10 - Drezdeński Kreuzchor pod kier. prof. Rudolfa Mauersbergera w Auli U. P.

24 - 25.10.- I Występ Zespołu Pieśni i Tańca Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

30. 10. - Rudi J ahn - Przewodniczący Rady Okręgu Drezna gościem Poznania.

l. 11. Prof, dr Newraj ew, balneolog radziecki w Poznaniu. 2. 11. Sigrid Ekkehardt, solistka państwowej Opery w Berlinie i Ernst Gruber, solista Opery w Lipsku w Operze i w Filharmonii. 3. U. Otwarcie Ogólnopolskiego Kursu archiwistów w Poznaniu.

12 -1 M. ll. - Pobyt w Poznaniu radzieckiego historyka sztuki, profesora Uniwersytetu Moskiewskiego i Leningradzkiego, Ałpatowa.

1.12.- Lekarze ortopedzi ZSRR, CSR, Chin, Bułgarii, Rumunii i NRD w Klinice Ortopedycznej A. M.

3. 12. - "VII Ogólnopolski Zjazd przeciwrakowy" w Auli U. P.

4. 12. - Premiera sztuki R. Długosza i E. Maszewskiego "Bosman z bajki" w Komedii Muzycznej. 5. 12.- Wybory do Miejskiej Rady Narodowej.

Ogłoszenie programu Frontu Narodowego.

Wystawa w Muzeum Narodowym: "Współczesne malarstwo polskie".

8. 12. - Koncert pianisty chińskiego Fu- Tsunga.

11.12. - Premiera "Poznańskich Koziołków" - kabaretu literackiego w lokalu Klubu Pracowników Kultury.

I Grupa chińskich urbanistów w Poznaniu.

"IV Ogólnopolski Zjazd Torakochirurgiczny w Poznaniu".

Kronika

- Uruchomienie nowoczesnej odlewni w Państwowej Fabryce Maszyn Żniwnych na Starołęce.

14. 12. - Solistka Opery paryskiej Helena Bouvier w Operze.

15. 12. - I sesja nowowybranej Miejskiej Rady Narodowej - ponowny wybór Franciszka Frąckowiaka przewodniczącym Prezydium MRN.

18. 12. - Premiera "Domu kobiet" Z. Nałkowskiej (reż. J. Perz) w Teatrze Polskim.

22. 12. - Pierwsze sesje Dzielnicowych Rad Narodowych.

l. 1.- Premiera "Skąpca" Moliera (reż. Wł. Ziembiński) w Teatrze Nowym. l 7 .1. - II Festiwal Muzyki Polskiej inauguruje Filharmonia Poznańska "Sinfoniettą" T. Bairda, III koncertem skrzypcowym G. Bacewiczównej i VI symfonią S. Poradowskiego. 18. 1.- Wystawa prac Jana Sokołowskiego w Muzeum Narodowym.

21. 1. - Pianista radziecki Eugeniusz Malinin w Auli U. P.

.23. 1.- Otwarcie wystawy ostatnich nabytków Muzeum Narodowego.

24.1. - Jubileusz 40-1ecia pracy artystycznej dyrektora Opery Zdzisława Górzyńskiego. 29. 1.- Premiera "Barona cygańskiego" J. Straussa w Operze.

3. 2. - Występ śpiewaka radzieckiego, solisty Państw. Akad. Teatru Wielkiego w Moskwie - Pawła Lisiciana. Otwarcie "Okrąglaka" (Powsz. Domu Towarowego).

11.2. - Brazylijski kompozytor i dyrygent Claudio Santoro na koncercie symfonicznym w Auli U. P. 13. 2. - Otwarcie wystawy projektów zabudowy wewnętrznej Starego Rynku w Muzeum Miasta Poznania w Starym Ratuszu. Wystawa pośmiertna prac S. Sokołowskiego w CBWA.

Przyznano nagrody miasta Poznania w zakresie literatury, sztuki, nauki i techniki. 23. 2. - Obchody 10 rocznicy oswobodzenia miasta Poznania.

Premiera "Domu na Twardej II K. Korcellego (reż. A. Hanuszkiewicz) w Teatrze Polskim. Otwarcie wystawy "Nauka i kultura Poznania w dziesięcioleciu Polski Ludowej" w Muzeum Narodowym.

Wystawa dorobku teatrów poznańskich w dziesięcioleciu powojennym w foyer Teatru Polskiego. 7. 3. - Festiwal szkół artystycznych w Poznaniu.

9. 3, - Szwajcar G. Bernand, obserwator V Międzynarod. Konkursu Chopin, koncertuje w Poznaniu. 11 12.3. - Występy chilijskiej pianistki Flory Guerra.

16.3. - Recital fortepianowy Belga Emila Bosquet - członka jury Konkursu Chopinowskiego.

17. 3. - Jerzy Zawieyski na "Czwartku literackim d .

-. Stary Rynek wyłączony z ruchu tramwajowego.

17. 3. - Florence Margue - Wong (Luxemburg) na koncercie symfonicznym.

23. 3. - Występ pianisty belgijskiego Stefana Askenasego, członka jury Konkursu Chopinowskiego.

25.3. - Pianista francuski Bernard Ringeissen, laureat IV nagrody Konkursu im. Chopina, gra w Poznaniu. 2.4. - Premiera "Romantycznych" E. Rostanda (reż. W. Stoma) w Teatrze Nowym.

17. U. - Krajowa wystawa skupu CPLiA. Eksponaty wystawiają artyści ludowi i pracownie artystyczne z całej Polski. 17. - 18. 4. - Występy monachijskiej orkiestry kameralnej pod dyr. Wilhelma Stossa.

23.4. - Premiera sztuki C. Goldoniego "Sprytna wdówka" w Komedii Muzycznej.

26.4. - Skrzypek radziecki, laureat I nagród międzynarodowych konkursów w Pradze i Lipsku - Igor Bezrodnyj w Poznaniu. 29.4. - Recital śpiewaczki armeńskiej Goar Gasparian, solistki Państw. Opery i Baletu w Erywaniu, laureatki nagrody Stalinowskiej. 5.5. - Soliści Państwowego Akademickiego Teatru Wielkiego w Moskwie: Irina Tichomirowa i Gennadij Lediach (taniec) oraz Aleksiej Zybcew (fortepian) w Operze.

Delegacja Rady N aukowej przy Ministrze Zdrowia CSR w osobach: prof.

prof. dr Lukas, dr Jirasek, dr Weber i dr Rasek, doc. doc. dr Macuch, dr Masek, dr Hnecielski w Poznaniu. 12.5. - Jan Sztaudynger na "Czwartku literackim".

14. 5. - Premiera sztuki A. Maliszewskiego "Ballady i romanse" (reż. J. Perz) w Teatrze Polskim. 17.5. - Zmarł prof. U. P. dr Zygmunt Lisowski, prezes P. T. P. N., były rektor U. P.

21.5. - Zespół Studenckiej Estrady Satyrycznej przy U. F. - laureatem III nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Amatorskich Zespołów Artystycznych w Warszawie. 28. 5. - 35 lat istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu.

Jubileusz 5-ciolecia istnienia Międzyszkolnego Chóru Chłopięcego pod dyr. mgr Jerzego Kurczewskiego. 30. 5. - Premiera "Legendy Bałtyku" F. Nowowiejskiego w Operze.

1.6.- Jerzy Kurczewski laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznanej z okazji Dnia Dziecka. 2.6. - Opera poznańska obchodzi lO-lecie działalności w P. R. L. W foyer Opery wystawa obrazująca dorobek dziesięciolecia. 5. 6. - Dusan Popovic, baryton Opery belgradzkiej w Operze.

Otwarcie wystawy prac Józefa Kaliszana i Andrzeja Matuszewskiego w CBWA. 14. 6. - Jubileusz 30-1ecia pracy naukowej prezesa P. T. P. N., prof. U. P. dr Zygmunta Wojciechowskiego. 15.6. - Orkiestra Filharmonii poznańskiej, Stanisław Wisłocki oraz Włodzimierz Tomaszczuk (flet) laureatami II Festiwalu Muzyki Polskiej.

18.6. - Premiera sztuki Goethego "Współwinni" (reż. A. Gąssowski) w Teatrze Nowym.

24. 6. - Uroczysty koncert z okazji jubileuszu 70-1ecia Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego.

3 0.6. - Zmarł prof. dr Karol J onscher, wybitny specjalista w zakresie chorób dziecięcych. 1.7. - Ukazuje się pierwsza gazeta popołudniowa - Express Poznański.

2.7. - Pianista chiński Fu- Tsung koncertuje w Auli U. P.

Otwarcie wystawy "Dokumenty poznańskich cechów kupieckich" w Starym Ratuszu. 2.7. -. Otwarcie wystawy malarstwa współczesnego.

3.7. - Otwarcie poi kilkuletniej przerwie XXIV Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Otwarcie wystawy współczesnej plastyki polskiej oraz wystawy prac grafików poznańskich w Muzeum Narodowym. 4. 7. - "Babcia i wnuczek" K. I. Gałczyńskiego w Teatrze Satyryków.

18 Kronika Miasta Poznania \

Kronika

7.7. - Premiera sztuki D. Magnuszewskiego "Rozbójnik salonowy" (reż.

A. Gąssowski) w Teatrze Polskim.

10.7. - W Poznaniu bawi Premier NRD Otto Grotewohl.

16--26.7.- Gościnne występy Teatru Ludowego z Warszawy (W programie "Marchołt" R. Brandstaettera). 18. 7. -. Pierwszy występ "Opery dziecięcej" w Poznaniu.

19.7. - Tramwaj połączył Starołękę ze śródmieściem.

22.7. - Przyznanie Nagród Państwowych: Prof. U. P. dr Henryk Łowmiański - nagroda I stopnia za całość prac naukowych w minionym dz.esięcioleciu, a w szczególności za pracę pt. "Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich". Prof. dr Witold Hensel - nagroda II stopnia za pracę pt. "Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna". Prof. dr Zdzisław Kępiński, dr Kazimierz Malinowski wraz z dr. Kazimierzem Michałowskim - I nagroda zespołowa II stopnia. Aleksander Holas. Roger Sławski, Anna "Rogalanka - nagroda zespołowa II stopnia - za wybitne osiągnięcia w odbudowie i wydobyciu artystycznych i historycznych wartości Ratusza renesansowego w Poznaniu. Prof. Walerian Bierdiajew -. nagroda I stopnia. Stanisław Wislocki - wyróżnienie.

30.7.- Piemiera "Romansu malajskiego" Mony Brand (reż. I. Babel) w Teatrze Nowym.

31.7. - Otwarcie wystawy plakatu polskiego w CBW A.

9. 8. -. Konrad Drzewiecki laureatem I nagrody w Konkursie tańca charakterystycznego na V Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży i Studentów. Teresa Kujawa otrzymuje IV nagrodę.

10. 8. - Zmarł prof. U. P. matematyk dr Zdzisław Krygowski.

11. 8. - Pianista bułgarski Jurij Boukow w Auli U. F.

17.8. - Grupa artystyczna delegacji młodzieży radzieckiej na V Międzynarodowy Festiwal Młodzieży i Studentów, w Operze. 25 - 26. 8. - Występ Chińskiego Młodzieżowego Zespołu Artystycznego.

29. 8. - Otwarcie wystawy Mickiewiczowskiej w N owym Ratuszu.

4.9. -. Otwarcie wystawy retrospektywnej Alfreda Lenicy oraz wystawy grafiki Franciszka Burkiewicza. 5. 9. -. Gościnne występy Teatru Szczecińskiego (G. B. Shaw - "Profesja Pani Warren") .

8.9. - Odsłonięcie w Parku im. Kasprzaka tablicy pamiątkowej ku czci M. Kasprzaka.

13. 9. - Minister Szkolnictwa Wyższego ZSRR prof. Jelutin w Poznaniu.

22.9. - Soliści Opery w Sofii: Liii Atanasowa- Wasilewa i Nikołaj J ordanowNikołow w Operze.

23.9. Halina Szolina, solistka Państwowego Akademickiego Teatru Wielkiego w Moskwie, śpiewa w Operze. 24. 9. - Zmarł prof. zwyczajny U. P., kierownik Zakładu Zoologii Systematycznej, dr Kazimierz Simm. 25. 9. -. XIII Ogólnopolski Zjazd Mikrobiologów w Poznaniu.

27 - 29.9. - Występy Rosyjskiego Teatru Dramatycznego.

29.9.- Wystawa "Pałac Kultury i Nauki" w Muzeum Narodowym.

1. 10. - Otwarcie wystawy drzeworytów chińskich w Muzeum Narodowym.

7 - 9. 10. - Soliści Białoruskiego Państwowego Teatru Wielkiego: Kławdia Kudraszowa, Tamara Szymko, Nikołaj Worwulew i Michaił Ziuwanow w Operze. 14. 10.- Zmarł prof. dr Zygmunt Wojciechowski, dyrektor Instytutu Zachodniego, prezes PTPN.

16.10. - Uroczysty koncert jubileuszowy Chóru Chłopięcego I Męskiego przy Państwowej Filharmonii.

- Wystawa fotografii E. Hartwiga pt. "Piękno Lublina" .

27. 10. - Balet L. Różyckiego "Pan Twardowski" w Operze.

4-5.11.-' Ogólnopolska Narada Kier. Działów Woj.-Przeds. Urządzeń Sanitarnych Komunalnych oraz Dyr. MPOM.

5.11. -. Premiera "Maturzystów" Z. Skowrońskiego (reż. K. Fabisiak) w Teatrze N owym.

6.11. - Premiera "Wrogów" M. Gorkiego (reż. Wł. Ziembiński) w Teatrze Polskim.

10. 11. - Solistka Opery berlińskiej - Ingeborg Wenglor śpiewa w Operze.

18. 11. - Występ muzyków z NRD - dyrygenta Helmuta Seydelmanna i klarnecisty Oskara Michalika w Filharmonii. - Otwarcie Ogólnopolskiej wystawy fotografii przyrodniczej w lokalu PTF. 20. 11. - Wystawa w dziesięciolecie twórczości Alfonsa Kowalskiego w CBWA.

26.11. - Wystawa projektów konkursowych na pomnik Adama Mickiewicza w Poznaniu w Muzeum Narodowym. -. Wystawa "Mickiewicz w Wielkopolsce" w Muzeum Narodowym.

3 O. 11. - Dyrygent Opery bukareszteńskiej Egizio Massini w Filharmonii.

2. 12 - Jubileusz 40-1ecia pracy artystycznej i reżyserskiej artysty Opery Karola Urbanowicza.

3.12. - Rozstrzygnięcie konkursu na proj ekt pomnika Adama Mickiewicza w Poznaniu. I nagrodę otrzymuje praca Bazylego Wojtowicza z Poznania (rzeźba) oraz urbanistów: Stanisława Pogórskiego i Jana Wellengera.

Premiera sztuki F. Schillera "Intryga i miłość II (reż. A. Gąssowski) w Teatrze Polskim. Gościnne występy Niny Andrycz. Inauguracja Krajowego Zjazdu szkół muzycznych i baletowych w Poznaniu. 6.12.- Recital flecisty czeskiego, profesora Akademii Muzycznej w Brnie, Oldrzicha Slaviczka. 14.12.- Z incjatywy WRZZ i NOT w Poznaniu powołano do życia pierwszą w kraju Radę Naukowo-Techniczną. 16-17.12.-. Występ pianisty chińskiego Fu- Tsunga.

21. 12. - W Poznaniu rozpoczął służbę samolot sanitarny.

31. 12. - Premiera "Wolnego strzelca" K. Webera w Operze.

(opr. Tadeusz Muth)

18*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry