R E D JANUSZ

Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24

Czas czytania: ok. 1 min.

A K T O li: ZIÓŁKOWSKI

SEKRETARZ REDAKCJI: ANTONI GĄSIORÓW SKI

ADRES POZNAN,

REDAKCJI: NOWY RATUSZ

Ą OK łATł

Manuskrypt otrzymano Mp !k- isano do druku 15. II. 1957 - Druk ukończono w lutym 1957 - Nakład 1500 egz. - Arkuszy druku 20 + wkładki - Papier ilustr.

90 g mu 70XI00

Poznańskie Zakłady Graficzne - Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Nr 1 - Poznań, ul. Drukarska 6 1986 -K-16

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry