KRON I KA WYDARZEŃ KULTURALNYCH 1. X. - 31. XII. 1950

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.12 R.23 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

ŻYCIE TEATRALNE - PREMIERY

Państw. Opera im. St. Moniuszki

26. 11. 50. Balety: "Cztery pory roku" - P. Czajkowski "Dyl Sowizdrzał" - R. Strauss "Suita hiszpańska" - M. Granados

Teatr Polski 19. 10. 50. "Hamlet" - W. Shakespeare

Teatr JVowy 11. 11. 50. "Wczoraj 1 przedwczoraj" - A. Maliszewski

Teatr Komedia Muzyczna 30. 12, 50. "Igraszki trafu i miłości" - P. Marivaux

Teatr Młodego VVidza 7. 11. 50. "Tom Canty" - S. Michałków

6. 10. 50.

8. 10. 50.

13. 10. 50.

15. 10. 50.

17. 10. 50.

20. 10. 50.

22. 10. 50.

27. 10. 50.

Koncerty Filharmonia Poznańska - Koncert symfoniczny Dyrygent: Wł. Ormicki. Solistka: K. Jastrzębska Program: Rossini - Uwertura do opery "Wilhelm Tell" Prokofiew - Koncert fortepianowy C-dur Kalinnikow - Symfonia g-moll Filharmonia Poznańska - Poranek symfoniczny Filharmonia Poznańska - Koncert symfoniczny Dyrygent: St. Wisłocki. Soliści: Fr. Łukasiewicz, R. Bakst Program: Chopin - koncert fortepianowy e-moll i f-moll Filharmonia Poznańska - Poranek symfoniczny Recital chopinowski pianisty J. Smidowicza Filharmonia Poznańska - Koncert symfoniczny Dyrygent: St. Wisłocki. Solista: H. Sztompka Program: Glinka -. Uwertura do opery "Rusłan i Ludmiła" Rachmaninow -. Koncert fortepianowy c-moll M ussorgski - Antrakt z "Chowańszczyzny" Chaczaturian - -. Fragmenty ludowego baletu "Gajana" Filharmonia Poznańska - Poranek symfoniczny Filharmonia Poznańska - Koncert symfoniczny Dyrygent: St. Wisłocki. Solista: St. Szpinalski Dyrygent: St. Wisło cki Soliści: Drzewiecki, Woytowicz, Hoffman, Bkier, Dubiska, Umińska, Wroński Program: Bach - Koncert na trzy fortepiany Koncert na cztery fortepiany Koncert na dwoje skrzypiec Koncert skrzypcowy E-dur III koncert Brandenburski "Magnificat" Filharmonia Poznańska - Koncert kameralny poświęcony twórczości Bacha Wykonawcy: J.Pawlak (organy) oraz chóry "AR TOS" - recital śpiewaczy B. Kostrzewskiej i W. Domienieckle go Koncert polskich laureatów Międzynarodowego Konkursu Bachowskiego Wykonawcy: A. Bolechowska (śpiew), W. Wiłkomirska )skrzypce), W. Maciszewska (fortepian) Koncert laureatów Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Konkursu Bachowskiego Koncert laureatów Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Konkursu Bachowskiego Koncert symfoniczny orkiestry operowej Dyrygent: W. Bierdiajew

29. 10. 50.

28. 10. 50.

3. 11. 50.

5. 11. 50.

8. 11. 50.

10. 11. 50.

25. 11. 50.

26. 11. 50.

30. 11. 50.

l. 12. 50.

2. 12. 50.

8. 12. 50.

Program: Beethoven -

Uwertura do opery "Fidelia" Koncert fortepianowy C-dur IV symfonia - Poranek symfoniczny kameralny Czechosłowackiegokwartetu

Filharmonia Poznańska

"AR TO S" smyczkowego Wykonawcy: J. Nowak, L,. Kostecky, J. Rybensky, A. Kohont Filharmonia Poznańska - Koncert symfoniczny Dyrygent: J. Wiłkomirski. Solista: M. Zimolag Program: Mozart - Uwertura do opery "Don Juan" Haydn - Koncert na róg Dworzak - Symfonia z "Nowego Świata" Filharmonia Poznańska - Poranek symfoniczny Recital wokalny R. Gruszczyńskiego Koncert symfoniczny orkiestry operowej Dyrygent: W. Bierdiajew Program: Czajkowski - VI symfonia Mussorgski Fragment z opery "CfeowańszraĘjraia" Skriabin. - "Ekstaza"koncert M ussorgsłu - Fragment z opery "Chowańszczyzna" Skriabin - "Ekstaza" 22. 12. 50. Filharmonia Poznańska - Koncert symfoniczny Dyrygent: J. Młodziejowski. Solista: A. Olejnik Program: Mozart - Uwertura do opery "Wesele Figara" Haydn - Koncert C-dur na obój Beethoven - I symfonia 30. 12. 50. Filharmonia Poznańska -- Koncert na odbudowę Warszawy

12. 10. 50.

19. ro. 50.

26. 10. 50.

9. 11. 50.

16. 11. 50.

17. 11. 59.

30. 11. 50.

7. 12. 50.

14. 12. 50.

Czwartki Literackie Roman Brandstaetter - Wieczór autorski Władysław Broniewski - Wieczór autorski Jan Dobraczyński - Wieczór autorski Mieczysław Jastrun - Wieczór autorski Lucjan Rudnicki - Wieczór autorski Stanisław Koibuszewski - "Realizm eocjalistyczny 1 Maksym Gorki" Seweryn Pollak - "O poezji radzieckiej" Adam Duboski, Józef Kamiński, Franciszek Kirło- N owaczyk i Leszek Prorok - Wieczór autorski Ewa Szelburg Zarembina - Wieczór autorski

Wystawy w Muzeum Narodowym "Stalin - Chorąży Pokoju"

Wystawy w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych "Plastycy w walce o pokój" "Literatura radziecka w grafice polskiej" "Karykatura polityczna w walce o pokój'"

W październiku Odczyt red. W. Kętrzyńskiego pt. "Walka o pokojowe Niemcy".

Polskie Tow. Fotograficzne - wystawa fotografiki T. Cypriana.

W listopadzie Odbył się w Poznaniu Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Bachowski.

W ramach wymiany kulturalnej bawił w Poznaniu czechosłowacki folklorysta i kompozytor Jaromir Necas. Klub Międzynarodowej Prasy i Książki zorganizował wieczór dyskusyjny.

W Teatrze Polskim odbył się "Poranek poezji rosyjskiej i radzieckiej.

Artysta Ludowej Opery w Sofii POAIIIq przybył na gościnne występy operze "Eugeniusz Oniegin" i "Borys Gq radziecka" . Wydział Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zorganizował wystawę objazdową "Malarstwo rosyjskie i radzieckie w reprodukcjach". Odbyły się liczne akademie, odczyty, wystawy i imprezy artystyczne w ramach Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

W grudniu

. Tow. Przyjaźni Polsko- Francuskiej i Zw. Literatów Polskich zorganizowały uroczysty wieczór literacki z okazji 100-ej rocznicy śmierci H. Balzaca. Odczyt pt. "Balzac jako krytyk burżuazji francuskiej" wygłosił dr. A. Żarach.

Odbyły się w Operze dwa gościnne występy moskiewskiego zespołu baletowego "Bieriozka". Wydział Kultury i Oświaty O. R. Z. Z. zorganizował wojewódzką wystawę prac plastyków - amatorów. Przybył do Poznania dyrektor Wydział Kultury Prezydium M. R.

styczną poświęconą twórczości Mc n: skowskiegoery w Sofii Asen Najdenow. objazdową imprezę art y - owej, Konopnickiej i No życzą sobie, aby ich książki omówiono w dziale "Recenzje", o egzemplarze recenzyjne, które nadsyłać należy na adres: Prezydium M. R. N. m. Poznania, Wydział Kultury, Poznań, Aleje Marcinkowskiego 21. OJbiór książek Red. potwierdzi w rubryce: "Książki nadesłane".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.12 R.23 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry