SEZON 1917/18

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.12 R.23 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Sezon trwał od 7. IX. 1917 do 1. X. 1918.

Reżyserzy: K. Kopczyński, B. Szczurkiewicz.

A r t y s t ki: Helena Czechowska, Eleonora Królikowska, Antonina Podgórska, Maria Roszkiewiczówna, N una Szczurkiewiczowa. W "Nitouche" tańczą ZoIla i Alicja Orlińskie.

A r t y ś c i: Józef Andrzejewski, Władysław Bracki, Roman Cichocki, Tomasz Działosa, Stanisław Fiszer, Frankowski, Gruszczyński, Kajetan Kopczyński, Jan Lange, Sipiński, Stanisław Szatkowski, Bolesław Szczurkiewicz, Tabernacki.

Dekoracje Gosienieckiego.

R e p e r t u a r p o l s ki: "Ksiądz Marek" poem. dr. a. J. Słowackiego (7. IX.), "Pan Geldhab" k. a. A. Fredry (9. IX.), "Skalmierzanki" krot. 3a.

ze śp. i tańc. J. N. Kamińskiego (11. IX.), "Gwiazda Syberii" dr. 4 odsł. L. Starzeńskiego fI3. IX.), "Popychadio" szt. S odsł. J. Szutkiewicza (18. IX.), "Maciek Samson" krot. a. ze śp. i tańc. J. Galasiewicza, muz. A. Wrońskiego (21. IX.), "Tadeusz Kościuszko" szt. 4a. Bogusławy z Dąbrowskich Mańkowskiej (11. X.), "Nowy dziennik" K. 3a. M. Bałuckiego (3. XI.) "W małym domku" dr. 3a. T. Rittnera (16. XI.), "Czartowska ława" szt. lud. 4a. ze śp. i tańc. J. Galasiewicza, muz. A. Wrońskiego (30. XI.), "Halszka z Ostroga" dr. hist. a. J. Szujskiego (11. I.), "Artykuł 264" k. Sa. K. Zalewskiego (2S. I,), "Oj młody, młody" k. 4a. A. J'redry (lS. II.), ,,Ijola" dr. a. J. Żuławskiego (1. III.), "Zaczarowane koło" baśń dr. Sa. L. Rydla, muz. F. Szopskiego (26. IV.), .Wesele Fonsia" kro t. 3a. R. Ruszkowskiego (10. V.), "Panna mężatka" k. a. J. Korzeniowskiego (6. VI.), "Tamten" dr. Sa. G. Zapolskiej (21. VI.), "Pod gwiaździstą banderą czyli N asi w Ameryce" wodo a. O Danielewskiego (11. VII.). R e p e r t u a r o b c y: "Swaty" k. N. Gogola (2S. IX.), "Lalka" opt.

4a. M. Ordonneau, muz. E. Audrana (14. XIII.), "Odrodzenie" K. 3a. SchonNQaJIa i Koppel-Elfeldta (19. II.), "Skąpiec" K. Sa. J. Moliera (26. II.), "Gniazdo rodzimie" szt. 4a. H. Sudermanna (8. V.), "Dzwony z CorneviIle" kom. op. 3a. 4 odsł. ClairviIle'a i C. Gabeta, muz. R. Planquette (22. III.), "Podróż na wschód" k. a. Blumenthala (12. IV.), "Nitouche" wodo 4a. H. Meilhaca, i A. MiIlauda, muz. HerveTgo (24. V.), "świerszcz za kominem" wg. K. Dickensa (2S. VTE.).

Grano- w sezonie 19 sztuk polskich, 9 obcych, 5 śpiewnych utworów, 23 dramatyczne. Największe powodzenie miały: "Lalka" (35 razy), "N itouche" (21), "Dzwony z Kornewilu" (19), "Pod gwiaździstą banderą" (14).

W dziale dramatu: "Kościuszko" (29 razy), "Tamten" (20), "Czartowska ława" (18), j"Gwiazda Syberii" (14), "Maciek Samson" i "Ksiądz Marek" (12), "W małym domku" (11), "Ha1szka z Ostroga" (11), "Zaczarowane koło" (11), "Odrodzenie", "Wesele Fonsia", "Świerszcz za kominem" (10), "Ijola" (8). tacza Czesław Kędzierski szereg ciężkich zarzutów teatrowi; zespół przygodny, skąpy ilościowo i słaby, poziom przedstawień fatalny. Odpowiada mu w obronie teatru B. Bieczyński w nr. 213 "Kur. Pozn." (oraz A. D. w "Dzień, Pozn. "). Bieczyński podaje normy gaż aktorskich (4 klasy, najniższa po 158 m. miesięcznie, najwyższa po 525 m., średnia po 300) oraz wyjaśnia, że pozyskanie lepszych sił artystycznych było niemożliwe. Odpowiada mu w nr. 217 "Kur. Pozn. II Cz. Kędzierski. W nr. 224 "Kur. Pozn." ."Wobronie teatru i w obronie własnej" Dr Cel. Rydlewski. Opisuje swoje kierownictwo i powody ustąpienia w styczniu 1916 r. Subwencja Spółki wynosiła 100 m. od 1915 r. I znów Bieczyński w 225 nr. "Kur. Pozn." występuje wartykule "W obronie własnej". - Z całej tej polemiki, w której załatwiono swoje pretensje, wynika jednak jasno, że publiczność zraziła się w trzecim roku trwania "wojennego teatru" do sceny i wykonania sztuk. W końcu kwietnia przybywają do Poznania S i z c z u r k i e w i - c z oi w i e, wchodzą w skład zespołu i występują w sztukach: "Panna mężatka" , "Tamten" . Poprawia się frekwencja i powodzenie teatru. Przybywają nowi artyści, m. i. Władysław Stoma, który wystąpił po raz pierwszy w roli Tekltona ("Świerszcz za kominem"). Szczurkiewiczowie przygotowują się do rozpoczęcia nowego sezonu, wracając na stanowisko dawne dyreokyjne. Otwierają sezon "Kordianem" w dniu 3. X. 1918.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.12 R.23 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry