TREŚĆ.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.12 R.23 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

. II Kowalenko: Społeczna organizacja funduszu i budowy gmachu Teatru Polskiego w Poznaniu w latach 1871-1890. Stanisław Dąbrowski: Materiały do historii Teatru Polskiego w latach 1896-1918. J «rzy Zegalski: T<»atr Polski w Poznaniu w latach 1918-1939.

Stanisław Hebanowski: Kronika powojennego pięciolecia w Teatrze Polskim w Poznaniu 1945-1950.

Alina Chyczewska: Wystawa ,,75 lat Teatru Polskiego" .

ŻYCIE KULTURALNE S1. Krokowski: Życie teatralno-literackie.

K. Nowowiejski: życie muzyczne.

J. Sawaszkiewicz: Sztuka w Poznaniu.

W. Maisel: Odbudowa zabytków.

W. Maisel: Dawny Teatr na Placu Wolności.

Kronika Wydarzeń Kulturalnych (1. X. 50 r. do 31. XII. 50 r.)

REDAGUJE: KOMITET REDAKCYJNY

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.12 R.23 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry