KRONIKA WYDARZEŃ KULTURALNYCHl lipca - 30 września 1950 r.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.09 R.23 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

ŻYCIE TEATRALNE - PREMIERY

Państw. Opera im. St. Moniuszki 2. 7. 50. "Niziny" - E. d'Albert

Teatr Nowy 23. 9. 50 "Obcy cień" - K. Simonów

Teatr Komedia Muzyczna 22. 8. 50. "Piękna oberżystka" - C. Goldoni

Teatr Młodego Widza 6. 7. 50 "Góry Worobiowe" - A. Simukow

Koncerty 9. 8. 50. Recital wokalny E. Bandrowskiej-Turskiej 29. 9. 50. Filharmonia Poznańska - Koncert symfoniczny Dyrygent: St. Wisłocki. Solista: J. Ekier.

Program: Mozart - koncert fortepianowy d-moll Prokofiew - symfonia klasyczna Baird - symfonia C-dur

Wystawy w Muzeum Narodowym Warszawa i Poznań w grafice XVIII - XX wieku" Wystawy w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych . Wystawa sztuki dziecka II

W lipcu Występy gosc1nne w Teatrze Polskim zespołu Państw. Teatru Polskiego im. S. Jaracza, Olsztyn - Elbląg. Zorganizowana została wystawa "Plan 6-letni".

Bawił w Poznaniu na gościnnych występach zespół krakowskiego Teatru l-Łapsodyczn ego.

W sierpniu Odlbył się występ zespołu artystycznego Domu Wojska Polskiego z Warszawy. Wydział Kultury Prez. M. R. N. zorganizował w ramach Roku Słowackiego wystawę objazdową na świetlice robotnicze p. n. "Juliusz Słowacki - rewolucjonista" .

We wrześniu Wieczór autorski Jarosława Iwaszkiewicza.

Aleksander Wat wygłosił w kilku poznańskich zakładach pracy prelekcje w związku z jubileuszem 25-lecia twórczości poetyckiej Władysława Broniewskiego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.09 R.23 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry