KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.09 R.23 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Rocznik XXIII

N u mer

WYPOWIEDZI PRZEDSTAWICIELI ŚWIATA NAUKI I SZTUKI NA

POZNAŃSKIEGO TEMAT POKOJU

"II Światowy Kongres Pokoju, dzięki sprecyzowaniu przez delegatów warunków zabezpieczenia pokoju, wniósł potężny wkład iv dzieło wygrania bitwy o pokój na calymświecie. "

B. ORGELBRANDT Rektor Szkoły Inżynierskiej

Dla mnie, jako pracownika kultury i sztuki jest pewnikiem, że wspólną, twórczą pracą niweczymy plany imperialistów i organizatorów nowej wojny. Sprawa pokoju jest dziś osobistą sprawą każdego uczciwego człowieka, a my, ludzie sztuki, Z pełną świadomością oddajemy swą pracę iv najszc:zytniejszą służbę ludzkości, w służbę pokoju.

Celem naszego życia, celem naszej działalności - teartystycznewyrażenie najgłębszego pragnienia ludzkości,pragnienia pokoju. sił służyć.

Temu zadaniu pragniemy ze wszystkich

Pro£ W. BIERDIAJEW Dyrektor Państwowej Opery 1m. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

115&-1 DUg wszystkich krajach całego świata, napawają nas uzasadnioną wiarą w zwycięstwo nad zbrodniczą akcją podżegaczy wojennych. Niebywały w dziejach świata akt zbiorowej, spontanicznej, a jednak zorganizowanej woli realizowania najszczytniejszych ideałów - wolności, pracy i postępu, wyrażających się jednym hasłem powszechnego pokoju, musi zaważyć, w dziejach ludzkości i rOzPocząć nową erę w stosunkach międzynarodowych.

Perspektywa wspaniałego rozwoju we wszystkich dzie- ? dżinach życia, jaką otwiera era pokojowej współpracy narodów, będzie dla nas bodźcem do poświęcenia wszystkich sił dla przyspieszenia jej nadejścia.

Witamy więc ze szczerą radością A drugi Kongres pokojowy, poczuwając się jednocześnie do głębokiej wdzięczności dla Chorążego Pokoju Generalissimusa Józefa Stalina, który konsekwentną akcją, znaczoną etapami od Rewolucji Październikowej, Jałty i Poczdamu, walki w Lake Successe o rozbrojenie i zakaz broni atomowej, aż po potężny luch manifestacyjny w Sztokholmie i dziś w Warszawie - uczynił realnym to, co iv dotychczasowym, tysiące lat liczącym przebiegu dziejów ludzkich wydawało się n i e ziszczalne.

KAZIMIERZ MALINOWSKI Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu

"Wojna jest zbrodnią. Najwyższy czas położyć kres wojnom. Jednym Z potężnych czynników ułatwiających zbliżenie między narodami jest sztuka. Winna się ona stać łącznikiem narodów, wyrazem ich dążeń pokojowych, braterstwa i :zgody. Wierzę, że unikniemy konfliktu, który byłby katastrofą dla całej ludzkości."

Dr TADEUSZ SZELIGOWSKI Prof. Państw. Szkoły Operowej Kompozytor

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.09 R.23 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry