TREŚĆ.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.09 R.23 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Wypowiedzi przedstawicieli poznańskiego świata nauki i sztuki na temat poltoju; t ' . JSiowak: Pokój ZWYClęZY; W. J akubczyk: Z dziejów Poznania przed situ laty.

MATERIAŁY AL J. Mika; Opis Poznania z roku 1*528

SPKA WY BJIE2ACE Święto Odrodzenia dniem radości; tVybtawa "Piań 8-Ietni"; A. Cbyczewska: Trzy księgi o miastach świata; Jwowe gmachy - nowe domy.

ZYCIE KULTURALNE

"St. Krokowski: 2ycie teatralno-literackie: 11. Nowowiejski: Ssycie muzyczne; J. Sawaszkiewicz: Sztuka w Poznaniu; W. Maisel: Odbudowa zabytków; Kronika wydarzeń kulturalnych.

REDAGUJE: KOMITET REDAKCYJNY

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.09 R.23 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry